Kenegaraan: Pihak Berkuasa Tempatan

 Kerajaan Tempatan/Pihak Berkuasa Tempatan merujuk kepada Dewan Bandaraya, Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah.

 • Kerajaan Tempatan/Pihak Berkuasa Tempatan di WP KL, Labuan, Putrajaya di bawah kawalan kerajan pusat.
 • Majlis Perbandaran dan majlis Daerah dalam sesebuah negeri di bawah kuasa Kerajaan Negeri.
 • Kerajaan Tempatan merupakan satu peringkat kerajaan yang berasingan kerana berkuasa dalam:

       I. Membuat undang-undang kecil =undang-undang tempatan

      II. Mengutip cukai dan sewa

     III. Menubuhkan Kumpulan wang Pihak Berkuasa Tempatan.(mempunyai autonomi kewangan)

 

[1]  Tujuan penubuhan[1] 

    I.   memberikan peluang kepada penduduk tempatan dalam pengurusan kawasan mereka

    II.  pentadbiran awam        

   III.  menyediakan perkhidmatan kepada rakyat selaras dengan keperluan rakyat (bukan badan berkanun)

    IV.  memastikan keputusan dibuat dengan cepat dan selaras dengan keperluan penduduk tempatan.

 

  

                      

                                               

       Jenis Kerajaan Tempatan

Dewan Bandaraya                  Majlis Perbandaran                      Majlis Daerah
melalui  undang-undang khas(pusat lulus) melalui (enakmen) biasa                   melalui (enakmen) biasa
Ketua: Datuk bandar                 Setiausaha      Dibantu oleh: satu  Majlis Bandaraya (24 orang ahli)  Yang Dipertua    Setiausaha      

Satu majlis Perban daran (8-24 ahli)                          

Yang Dipertua(Pegawai Daerah)Setiausaha 

 Satu majlis Daerah(8-12 ahli)

Pusat tadbir/budaya/niaga      Tempoh: 2 tahun                   penduduk >500,000 orang      Hasil kutipan wang>  RM100juta  

Dewan Bandaraya

Putrajaya,  Kuala Lumpur/ Kucing   Utara/Selatan         Johor Bahru  /Ipoh /KK/ Shah Alam/Alor Setar                                                         

Pusat tadbir, niaga, seni budaya               1 tahun     Hasil  > RM 10 juta           Bilangan penduduk

>100,000 orang 

 

 Majlis Perbandaran                             Kulim(Kedah)

MPPP MPSP                            Petaling Jaya              

Luar bandar1 tahun           

Hasil kutipan cukai< RM10juta

Bilangan penduduk:

<100,000 orang

 

Majlis Daerah Krian

Kampar(Perak)

[1]. Keanggotaan Dewan Bandaraya:[1] 

 • Datuk Bandar dan ahli-ahli Dewan Bandaraya dilantik oleh kera­jaan negeri/ DBKL DB Putrajaya : pusat.
 • Lain-lain pegawai pentadbir merupakan kakitangan kerajaan.
 • Terdapat Mahkamah Majistret Majlis Bandaraya

 

[1] Keanggotaan Majlis Perbandaran:[1]

 • Yang Dipertua Majlis dan ahli-ahli majlis dilantik oleh kera­jaan negeri.(bukan pilihanraya)
 • Majlis ini dibantu oleh kakitangan kerajaan negeri yang dilantik oleh Majlis Perbandaran dengan kelulusan kerajaan negeri. Setiausaha: ketua eksekutif

 

[1] Keanggotaan Majlis Daerah:[1]

 • Yang Dipertua mestilah Pegawai Daerah.           ahli-ahli majlisnya juga dilantik oleh kerajaan negeri.

 

[1]  Tugas-tugas utama Kerajaan Tempatan:[1]

I   mengangkat sampah dan mencuci parit, kompaun , nama lorong/jalan, lesen anjing

II.  menguruskan pasar/letak kereta, kolam renang, gimnasium. Papan iklan

III. menjaga keindahan kawasan dan menyediakan kemudahan rekreasi.

IV. mengutip cukai taksiran harta, cukai pintu, bayaran perkhidma­tan, sewa gerai.

      mengeluarkan lesen kedai kopi, lesen penjaja, pesta, pusat hiburan, OC(sijil menduduki bangunan).

V.  membuat undang-undang kecil dan dipersetujui oleh kerajaan negeri/pusat.

VI. Kumpulan Wang Pihak Berkuasa Tempatan dan mengawal sendiri akaun tersebut,

     tetapi belanjawan tahunannya mesti mendapat kelulusan kerajaan negeri.

VII. menerima dan melaksanakan arahan-arahan kerajaan negeri

VIII. mengikut arahan-arahan Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan

 

[1]  Sumber Kewangan Kerajaan Tempatan[1]

  – cukai harta benda dan pintu kecuali cukai tanah. 

  – bayaran perkhidmatan dan lesen-lesen kedai kopi, penjaja dan pusat hiburan.

  – pinjaman dan pemberian daripada kerajaan negeri dan Kementerian Perumahan dan kerajaan tempatan

 

[1] Kuasa Kerajaan Negeri ke atas Kerajaan Tempatan [1]

 • Menetapkan sempadan kerajaan tempatan
 • Memberi arahan am tentang dasar-dasar kepada Kerajaan Tempatan
 • Belanjaan tahunan perlu mendapat kelulusan kerajaan negeri 
 • Setiap perundangan kecil yang dibuat mesti disahkan oleh kerajaan negeri sebelum dikuatkuasakan.
 • Meluluskan perjawatan baru yang hendak diwujudkan oleh kerajaan tempatan.
 • Melantik ahli majlis, Datuk Bandar atau Yang Dipertua kera­jaan tempatan. (bukan k/t)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s