Organisasi Antarabangsa

Organisasi Antarabangsa

 • Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)
  org_un1  

  Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PB) adalah sesuatu organisasi antarabangsa yang bermatlamat untuk mempermudahkan kerjasama dalam undang-undang antarabangsa, keselamatan antarabangsa, pembangunan ekonomi, kemajuan sosial dan isu-isu hak asasi manusia. Ketika ini terdapat 192 negara yang menganggotai Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu yang merangkumi hampir kesemua Negara merdeka. [PAUTAN]

 • Pertubuhan Perdagangan Antarabangsa (WTO)
  WTO1WTO1.gif  

  Pertubuhan Perdagangan Antarabangsa (WTO) merupakan sebuah pertubuhan antarabangsa yang ditubuhkan untuk meliberalkan perdagangan antarabangsa. WTO menetapkan peraturan perdagangan antarabangsa, bertanggungjawab untuk merunding dan melaksanakan perjanjian-perjanjian baru perdagangan dan memastikan Negara ahlinya memegang kepada perjanjian WTO yang dimeterai. [PAUTAN]

 • Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO)
  WHO  

  Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) merupakan satu agensi khas Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (BPP) yang bertindak untuk mengkoordinasi kesihatan penduduk antarabangsa. Agensi ini ditubuhkan pada 7 April 1948 dan beribu Pejabat di Geneva, Switzerland. [PAUTAN]

PERTUBUHAN-PERTUBUHAN SERANTAU

 • Dialog Kerjasama Asia (ACD)
  acd1  

  Dialog Kerjasama Asia (ACD) diperkenalkan pada Jun 2002 di Cha-Am Thailand, di mana 18 menteri Luar Negeri Asia pertemuan buat kali pertama. Ianya merupakan forum perbincangan yang pertama di Asia. [PAUTAN]

 • Bank Pembangunan Asia (ADB)
  adb  

  Bank Pembangunan Asia (ADB) ditubuhkan bertujuan untuk mengingkatkan kebajikan rakyat di Asia dan Pasifik, terutamanya 1.9 bilion orang yang mempunyai taraf hidup kurang daripada $2 sehari. [PAUTAN]

 • Pertubuhan Negara Asia Tenggara (ASEAN)
  org_asean1  

  Pertubuhan Negara Asia Tenggara (ASEAN) telah diwujudkan di Bangkok, Thailand, dengan menandatangani Deklarasi Bangkok pada 8hb Ogos 1967. Ahli-ahli ASEAN terdiri daripada Negara Brunei Darussalam, Kambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sekretariat ASEAN terletak di Jakarta, Indonesia. [PAUTAN]

 • Kerjasama Ekonomi Asia-Pacific (APEC) 
  org_apec1  

  Kerjasama Ekonomi Asia-Pacific (APEC) ditubuhkan pada 1989 adalah disebabkan peningkatan ketidak bergantungan diantara ekonomi negara-negara Asia-Pasifik dan menggambarkan anggaran separuh daripada perdagangan dunia. Malaysia berperanan menjadi pengerusi kepada mesyuarat dan aktiviti APEC pada tahun 1998. Objektif APEC adalah untuk mengekal dan mengawal peningkatan ekonomi di rantau ini dan dunia; meningkatkan matlamat positif dengan mengalakkan pengairan barang, perkhidmatan, modal dan teknologi; membangunkan dan menguatkan sistem perdagangan terbuka pelbagaihala; mengurangkan sekatan; dan menyelaraskan perdagangan barang dan perkhidmatan dengan prinsip ‘General Agreement on Tariff and Trades (GATT)’. [PAUTAN]

 • Pertubuhan Perundingan Undang-undang Asia-Afrika(AALCO)
  AALCO1  

  Pertubuhan Perundingan Undang-undang Asia-Afrika(AALCO) adalah sebuah organisasi kerajaan antarabangsa ditubuhkan dalam 1956, yang berkhdimat sebagai suatu lembaga penasihat berkaitan dengan undang-undang antarabangsa untuk anggota-anggotanya. Ia dilahirkan semasa Persidangan Bandung di Indonesia pada April, 1955. [PAUTAN]

PERTUBUHAN-PERTUBUHAN DENGAN KRITERIA PELBAGAI KEANGGOTAAN

 • Persidangan Negara-negara Islam (OIC)
  org_oic1  

  Persidangan Negara-negara Islam (OIC) adalah organisasi antarabangsa yang terdiri daripada 56 negara dimana telah bersetuju untuk mengumpul sumber, menggabung dan menyelamat kemajuan untuk kebaikan manusia dan masyarakat Islam sedunia. [PAUTAN]

 • Komanwel
  org_comm1  

  Malaysia berperanan aktif dan penting di dalam Komanwel. Penglibatan kita adalah pelbagai dan meluas. Ini adalah termasuk perkara-perkara berikut : aspek organisasi, Malaysia mempengerusikan Kumpulan Peringkat Tinggi Penilaian di dalam Komanwel pada sekitar tahun 1990an dan pada dasarnya menyemak semula peranan dan struktur Komanwel pada sekitar tahun 1990an, dan terdahulu kedua-dua pihak peringkat Ketua Kerajaan dan Pegawai Tinggi dalam tahun 1990. Malaysia juga mempengerusi mesyuarat pertama Jawatankuasa Pengerak Pegawai Tinggi (Steering Committee of Senior Officials – SCOSO) pada tahun 1993 di mana bertugas untuk menyediakan garis panduan polisi dan arahan strategik masa hadapan untuk Sekretariat Komanwel bagi membawa mandat yang telah diamanahkan. [PAUTAN]

 • Pergerakan Berkecuali (NAM)
  logonam1  

  Pergerakan Berkecuali(NAM) adalah sesuatu organisasi antarabangsa yang terdiri daripada Negara yang berkecuali dan tidak memihak kepada mana-mana blok kuasa. NAM ditubuhkan pada tahun 1950 dan kini mempunyai 118 ahli. [PAUTAN]

  Sepintas lalu kemuncak NAM 

  Persidangan Pertama – Belgrade , September 1-6, 1961
  Persidangan Kedua – Cairo , Oktober 5-10, 1964
  Persidangan Ketiga – Lusaka , September 8-10, 1970
  Persidangan Keempat- Algiers , September 5-9, 1973
  Persidangan Kelima- Colombo , Ogos 16-19, 1976
  Persidangan Keenam- Havana , September 3-9, 1979
  Persidangan Ketujuh- New Delhi , Mac 7-12, 1983
  Persidangan Kelapan- Harare , September 1-6, 1986
  Persidangan Kesembilan- Belgrade , September 4-7, 1989
  Persidangan Kesepuluh- Jakarta , September 1-7, 1992
  Persidangan Kesebelas- Cartagena de Indias , Oktober 18-20, 1995
  Persidangan Keduabelas- Durban , August 29 – September 3, 1998
  Persidangan Ketigabelas- Kuala Lumpur , Februari 20-25, 2003
  Persidangan Keempatbelas – Havana, September 11 – 15, 2006

Kumpulan Lima belas (G-15)

org_g151.gif  

Kumpulan Lima belas (G-15) ditubuhkan sebagai mesyuarat peringkat kumpulan negara membangun pada September 1989, berikutan daripada kesimpulan daripada mesyuarat Ninth Non-Aligned Summit di Belgrade, Yugoslavia. Ahli-ahli kumpulan adalah terdiri daripada Algeria, Argentina, Brazil, Chile, Egypt, India, Indonesia, Jamaica, Kenya, Malaysia, Mexico, Nigeria, Peru, Senegal, Sri Lanka, Venezuela dan Zimbabwe.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s