Daily Archives: August 16, 2009

Kertas 2 Bahagian D Panduan Pembinaan Graf

Ramai calon hilang “A” dalam Pengajian Am kerana kecuaian dalam membina graf Bahagaian D.

Bahagian D: membina graf Bar dan garis

Selepas membina graf yang sesuai, calon harus semak hal-hal berikut. Setiap kesilapan akan menyebabkan 9% dipotong. Maka calon akan hilang “A” untuk subjek Pengajian Am dalam keputusan STPM.

Aspek yang penting:

Tajuk: mesti ada catatan 3 perkara iaitu negara, perkara, tahun

Contoh: Malaysia: Pinjaman Yang Telah Dikeluarkan Kepada Pelbagai Sektor Oleh Bank-Bank Bagi Tahun 2003-2005

Dalam hal ini,Negara ialah MalaysiaPerkara ialah Pinjaman Yang Telah Dikeluarkan Kepada Pelbagai Sektor Oleh Bank-BankTahun ialah 2003-2005.Kehilangan mana-mana satu butiran di atas menyebabkan calon hilang “A”

Paksi X: mesti ada tahun/ label perkara(tahun mesti ikut susunan)

Paksi Y: mesti ada label, nilai dan unit
Contoh: Jumlah Eksport Negara(RM juta) Umur(Tahun) Indeks(mata) Dalam hal ini,Label ialah Jumlah Eksport Negara/Umur/IndeksNilai ialah RM/tahun/mataUnit ialah juta/bilion/ribu

Petunjuk: bahagian petunjuk jangan turunkan tahun
Sebaliknya turunkan label seperti kaum, sektor, jenis perkara dan sebagainya.

Lebar dan selang bar ikut keperluan. Skala dalam unit juta / ribu

Advertisements

Teknik menjawap Kertas 2 Pengajian Am STPM

Para pelajar yang dihormati:

Without planning is planning to fail.

Jadi, anda mesti peruntukan masa yang sesuai untuk setiap bahagian.

Masa: 3 jam=180 minit.

Bahagian A: 40 minit

Bahagian B: 40 minit

Bahagian C: 30 minit

Bahagian D: 30 minit

Bahagian E: 30 minit

Masih ada 10 minit untuk menyemak jawapan anda.

Ingat: Mesti menulis karangan(bahagian A & B) dahulu. Ramai pelajar menjawab bahagian lain dahulu, bahagian A&B (karangan) terkemudian. Maka, mereka hanya mendapat markah untuk bahagian yang markahnya berjumlah 15% sahaja. Sementara bahagian karangan yang membawa markah 25% tergadai begitu sahaja.

Tak berbaloi!!!!!!

Kertas 2 Karangan-karangan untuk rujukan

Teknologi Maklumat/Teknologi Pengkomputeran/Internet/Telekomunikasi/Satelit Komunikasi

1. Manfaat teknologi Pengkomputeran

(a) Kemajuan sistem pengurusan dan pentadbiran
– Hal ini kerana komputer merupakan satu alat elektronik yang boleh menyimpan maklumat yang banyak dengan cara yang teratur serta dapat diproses dan dikeluarkan dalam masa yang singkat.- Teknologi komputer bukan sahaja dapat menjimatkan masa,ruang dan tenaga manusia, bahkan meningkatkan kecekapan pengurusan sesebuah organisasi. Sebab itulah banyak agensi kerajaan dan swasta menggunakan komputer untuk menyimpan rekod dan menganalisis data-data penting yang berkaitan dengan butir-butir kakitangan serta hal-hal pentadbiran dan pengurusan.

(b) Kemajuan sektor perindustrian
– Barang yang dihasilkan dengan menggunakan komputer bukan saja lebih banyak dan lebih cepat, tetapi juga lebih menjimatkan masa berbanding dengan keupayaan semulajadi manusia. Ini penting terutamanya di negara-negara maju yang mengalami masalah kekurangan tenaga buruh.- Teknologi komputer dapat menjamin kualiti barangan yang dikeluarkan. Komputer boleh menguji mutu barangan dengan tepat dan pantas daripada yang dapat dilakukan oleh tenaga manusia.- Komputer boleh membantu manusia melaksanakan kerja-kerja yang sukar dan merbahaya kepada kesihatan dan keselamatan pekerja. Misalnya robot yang dikawal oleh komputer digunakan untuk memasang kereta atau menjalankan kerja-kerja yang terdedah kepada bahan pencemaran dan radioaktif.Maka jelaslah bahawa penggunaan komputer merupakan asas untuk perkembangan industri perkilangan.

(c) Kemajuan kesihatan
– Tujuannya untuk membantu doktor membuat diagnosis sesuatu penyakit. Sebabnya komputer boleh memproses butir-butir peribadi mengenai pesakit dan seterusnya mendiagnosis jenis penyakit yang dihadapinya. Komputer juga boleh memberi maklumat tentang jenis ubat yang paling sesuai untuk merawat penyakit berkenaan.
– Dalam rawatan kesihatan khasnya semasa pembedahan, teknologi komputer telah memberi sumbangan yang besar dari segi melicinkan kerja pembedahan. Umpamanya bacaan denyutan jantung dan analisis gambar sinar-X pesakit boleh dibuat secara serta-merta dengan peralatan komputer. Ini membantu menjamin kejayaan sesuatu pembedahan dan keselamatan pesakit.

(d) Kemajuan sains dan teknologi
– Pelancaran satelit yang dikawal oleh komputer dapat mengumpul data-data penting mengenai persekitaran bumi.Maklumat ini kemudian dianalisis dengan segera oleh komputer untuk menghasilkan keputusan kajian yang tepat tentang keadaan cuaca, seperti halaju angin dan kelembapan sesuatu kawasan. Ramalan kajicuaca yang lebih tepat ini membantu manusia untuk bersiap sedia menghadapi sebarang ancaman malapetaka seperti banjir dan taufan.
– Di samping itu satelit yang bergerak di bawah kawalan komputer juga dapat memajukan sistem telekomunikasi.Maklumat dari sesuatu kawasan boleh dihantar ke seluruh dunia dengan pantas. Ini juga yang membolehkan sesuatu acara sukan atau pertandingan disiarkan secara langsung ke segenap pelosok dunia.

(e) Kemajuan pendidikan
– Komputer merupakan alat bantuan mengajar yang penting. Ia bukan sahaja dapat menyampaikan pengajaran dalam bentuk yang sistematik, malahan diiringi dengan muzik dan gambarajah serta bahan grafik yang menarik. Teknik pengajaran begini pasti akan menarik minat para pelajar terhadap pelajaran. – Komputer juga memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran, kerana pelajar boleh mempelajari sesuatu pelajaran secara individu melalui program-program komputer yang disediakan. Dengan adanya program tertentu, segala arahan dan peraturan pelajaran disampaikan dengan jelas. Maka pelajar boleh belajar di mana-mana sahaja dengan berpandukan arahan itu.
– Satu lagi keistimewaan dalam pembelajaran menerusi komputer ialah segala kesalahan yang dilakukan oleh pelajar boleh dikesan dan diperbetulkan dengan serta- merta oleh komputer. Dengan cara ini keberkesanan pembelajaran dapat ditingkatkan.

2. Kesan penggunaan komputer dalam pendidikan (a) Alat bantu mengajar berkesan, misalnya program pembelajaran dengan bantuan komputer (CAI). (b) Memudahkan kerja rutin supaya guru boleh tumpukan lebih perhatian ke atas masalah disiplin, pelajaran dan lain- lain hal pelajar – meninggikan produktiviti guru. (c) Pendidikan jarak jauh. (d) Mempertingkatkan kecekapan pengurusan, sekolah, jabatan pendidikan dan seterusnya seluruh sistem pendidikan negara. (e) Perpustakaan berkomputer. (f) Penukaran konsep pendidikan dari yang lama kepada kebolehan mencari maklumat, menganalisis dan menilai sebagai tanda kecerdikan.

3. Kesan-kesan negatif.

(a) Menyebabkan manusia semakin bergantung kepada alatan -hilang upaya dan lekas bosan bila hadapi masalah yang perlukan pemikiran mendalam.

(b) Jenayah kolar putih dengan teknologi canggih (komputer)semakin menjadi.

(c) Keselamatan negara / syarikat swasta boleh tergugat jika rahsia ketenteraan dan lain-lain yang tersimpan dalam komputer itu terbocor.

(d) Komputer digunakan untuk mencipta alat perang canggih yang mempunyai kuasa memusnah yang besar.

(e) Komputer seperti alatan teknologi lain hanya memanfaatkan mereka yang berkebolehan dan berkeupayaan meluaskan jurang kekayaan dalam masyarakat.

(f) Komputer mengambilalih kerja orang ramai – pengangguran.

(g) Teknologi komputer menyebabkan sifat invidualistik para generasi muda.

Soalan :

1. Negara-negara yang tidak menggunakan komputer akan ketinggalan dalam bidang ekonomi. Sejauh mana anda bersetuju ?

2. Komputer menjamin kebahagiaan hidup manusia. Bincangkan.

3. Penciptaan komputer (alat mikroelektronik) sama dengan revolusi perusahaan dalam mewujudkan satu jenis tamadun manusia yang baru. Bincangkan.

4. “Komputer adalah lambang pemodenan dan kemajuan. Ini kerana komputer memainkan peranan penting dalam pelbagaibidang kehidupan seperti ekonomi, pentadbiran, perubatan,perindustrian, pendidikan dan lain-lain. Tetapi jika teknologi komputer disalahgunakan, ia akan menimbulkan pelbagai implikasi negatif yang mengancam kehidupan.Bincangkan peranan komputer dalam kehidupan manusia pada zaman moden ini.

HIDROFONIK “Kaedah penanaman hidrofonik telah mula diperkenalkan di negara ini. Kaedah ini tidak memerlukan ruang tanah yang luas manakala mutu yang dihasilkan setanding dengan kaedah penanaman biasa”.Pada pendapat anda wajarkah kaedah pertanian tersebut dipraktikkan secara meluas di negara ini ?.

Pengenalan

1. Jimat tanah.

2. Bersih

3. Mudah kendali, kos rendah.

4. Usaha individu.

5. Hutan disimpan. Penutup

Corak pertanian hidrofonik masih baru di Malaysia. Ia merupakan satu kaedah penanaman tanpa menggunakan tanah kerana tanaman ditanam di atas rak-rak manakala bahan-bahan keperluan dibekalkan oleh cecair yang diadun secara khas. Sebenarnya, pertanian hidrofonik ini mempunyai potensi yang besar dari segi ekonomi. Kaedah penanaman ini boleh membawa satu revolusi dalam pertanian di negara ini.

Kaedah penanaman hidrofonik patut diusahakan secara meluas kerana kaedah ini membawa pelbagai kebaikan dan kemajuan. Pertama, cara pertanian ini terbukti menjimatkan ruang. Jumlah tanaman yang dapat diusahakan menjadi berlipat ganda dalam kawasan yang tidak begitu luas kerana rak-rak boleh dibina bertingkat-tingkat. Ini membawa harapan kepada petani yang mempunyai jumlah tanah terhad. Hasil tanaman mereka dijangka meningkat sekiranya pertanian jenis ini diusahakan.

Selain itu, kaedah tanaman ini juga merupakan satu kaedah pertanian yang menjamin kebersihannya. Oleh sebab tanah tidak diperlukan, banyak penyakit tumbuh-tumbuhan seperti penyakit akar dapat dielakkan. Dengan itu cara penanaman ini menjanjikan satu kadar tumbesaran yang lebih cepat dan sihat. Pada masa yang sama, mutu tanaman akan turut meningkat.

Di samping itu, corak pertanian hidrofonik mudah dikendalikan. Penyiraman tanah tidak perlu dilakukan setiap hari. Air yang mengandungi pelbagai nutrien hanya perlu ditambah apabila aras air pada rak-rak turun ke suatu tahap tertentu. Kandungan nutrien dan zat-zat makanan lain dapat diadun dengan mudah mengikut keperluan jenis tanaman yang ditanam dan ia boleh disalurkan kepada rak-rak melalui paip. Pengemburan racun-racun serangga senang dijalankan dengan belanja yang minimun kerana pembaziran dapat dikurangkan. Pendek kata, kos pengedalian tapak tanaman akan dapat dikurangkan dengan pengenalan pertanian secara hidrofonik.

Oleh sebab kaedah hidrofonik memerlukan ruang yang sedikit, rumah-rumah khas dapat dibina. Tanam-tanaman hawa sederhana seperti daun salad dan tomato dapat diusahakan di dalam rumah-rumah ini. Ini merupakan satu kemajuan satu kemajuan dari segi pertanian yang boleh mengurangkan pergantungan kita kepada import sayur-sayuran dari luar negeri. Selain itu, kaedah hidrofonik ini boleh dipraktikkan juga oleh orang ramai bagi pelbagai jenis tanaman di halaman rumah. Dengan cara ini orang ramai boleh mendapat sebahagian daripada bekalan sayur-sayuran mereka melalui usaha sendiri.

Walaupun Malaysia masih mempunyai kawasan tanah dan hutan yang luas tetapi khazanah ini harus dipelihara.Dengan mempopularkan kaedah tanaman hidrofonik, kawasan hutan tidak perlu ditebangkan secara keterlaluan untuk menyediakan tanah pertanian. Langkah ini akan mengelakkan pencemaran dan menjamin keharmonian sisten ekologi.

Kaedah pertanian hidrofonik menjanjikan harapan yang begitu tinggi. Hasil pertanian negara, khasnya sayur- sayuran akan bertambah untuk menampung penduduk dan seterusnya mengurangkan pengimportan sayur-sayuran dari luar negeri. Bidang pertanian Malaysia akan memasuki satu era baru dengan bantuan kaedah pertanian ini.

PEMINDAHAN TEKNOLOGI

1. Usaha mengimport atau membawa masuk peralatan dan pengetahuan seperti kemahiran, tatacara dan teknik asingdemi meningkatkan daya produktiviti industri tempatan.

2. Mengapa perlu ? Faktor-faktor menyebabkan pemindahan teknologi.

(a). Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran tenaga kerja tempatan lalu membaiki kualiti hidup mereka.

(b). Teknologi moden seperti komputer dapat mempercepatkanpemprosesan data-data dan jentera-jentera seperti mesin menuai dapat mempercepatkan pengeluaran hasil pertanian ataupun hasil perkilangan.

(c). Mempercepatkan pembangunan industri dalam negara dengan mengujudkan pertumbuhan industri baru dalam negara misalnya, industri berat membuat kereta nasional Proton Saga.

(d). Membuka jalan kepada pembangunan teknologi sendiri melalui pembaikan atau pengubahsuaian teknologi yang diimport misalnya melalui teknologi pembuatan kereta dari Mitsubishi Motor Corporation (melalui projek Proton Saga) dan syarikat pembuatan kereta Daihatsu (melalui projek kereta nasional kedua), anak Malaysia mungkin muncul menjadi pembekal teknologi dan maklumat mengenai industri automobil di rantau ini kelak.

(e). Pengimportan teknologi membolehkan bahan-bahan mentahkeluaran negara dieksplotasikan dengan lebih cekap dan sepenuhnya dengan memprosesnya menjadi barang siap. Ini bukan sahaja membebaskan negara dari pergantungan kepada barangan siap dari negara asing malah boleh mendatangkan pertukaran wang asing dengan mengeksportnya.

(f). Membawa kepada perkembangan pesat dari segi kemudahaninfrastruktur seperti jalan raya, lebuhraya, jalan keretapi, sistem telekomunikasi, bekalan elektrik dan sebagainya.

(g). Pemindahan teknologi juga boleh wujudkan kesan rantai positif seperti pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lain dan membuka peluang eksport yang baru kepada negara.Misalnya pengeksport kompenen-kompenen keretaoleh kilang yang ditubuhkan untuk membekalkan komponen kereta kepada PROTON.

(h). Teknologi pertanian moden seperti bioteknologi dalampenghasilan baka-baka yang baik dan hidrofonik dalam mengintesifkan proses pengeluaran dapat meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian sejajar dengan wawasan pertanian negara.

(i). Mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh dalam sektor pertanian misalnya mesin penuai padi dalam membantu mengatasi masalah kekurangan buruh semasa musim menuai padi. Demikian juga penggunaan teknologi canggih seperti robot boleh mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh dalam perindustrian.

(j). Pengimportan teknologi rumahtangga akan mempermudahkan kerja suri rumahtangga dan membolehkan mereka menumpukan kepada kerja-kerja yang lebih produktif seperti anak-anak atau buat kerja sambilan.

(k).Pengimportan alat rawatan perubatan boleh meningkatkan taraf kesihatan rakyat.

(l). Berjaya sesuatu projek perindustrian misalnya kereta Proton Saga akan mencetuskan semangat keyakinan diri di kalangan rakyat untuk menerokai kegiatan perindustrian yang lebih besar dan canggih pada masa depan dan mendatangkan pertumbuhan sosioekonomi yang pesat kepada negara.

ISU PEMAKANAN 1. Amalan / Tabiat pemakanan yang mengakibatkan munculnya pelbagai jenis penyakit.

(a). Mengutamakan perisa tanpa hiraukan khasiat makanan.
– Kanak-kanak yang hanya memakan sesuatu jenis makanan sahaja misalnya daging akan mengalami kekurangan zat garam galian dan vitamin yang terdapat dalam sayur-sayuran atau buah-buahan. – Ramai generasi kini yang mementingkan perisa makanan sehingga banyak memakan makanan tanpa zat dan gizi makanan seimbang.
– Kekuarangan sesuatu zat makanan tertentu dalam badan kita akan menganggu sistem metabolisme badan dan membawa pelbagai jenis penyakit. Kekurangan vitamin C dan kalsium boleh mendatangkan penyakit selsema dan penyakit tulang, misalnya Osteomalasia. Kekurangan vitamin B1 boleh membawa penyakit beri-beri. Kekurangan zat besi dalam makanan akan mengakibatkan penyakit anemia.

(b). Memakan ikut nafsu sehingga berlebihan.
– Memakan ikut nafsu misalnya terlalu banyak dalam sehariatau terlalu banyak sesuatu jenis makanan yang tertentu boleh membawa penyakit kepada badan kita. Ini kerana badan-badan menusia biasanya hanya memerlukan sejumlah tertentu zat makanan sahaja. Kelebihan zat tertentu itu jika tidak dapat dibuang melalui sistem perkumuhan akan membawa penyakit.
– Misalnya pengambilan zat protin dan kalsium yang berlebihan melalui daging atau makanan laut boleh mengakibatkan penyakit ‘gout’ atau sakit sendi. Pengambilan gula yang berlebihan boleh mengakibatkan penyakit diabetes atau kencing manis dan kegemukan yang boleh membawa pula penyakit jantung. Memakan terlalu lemak akan meninggikan risiko penyakit ’stroke’ dan sakit jantung atau kardio vascular.

(c) Memakan makanan yang mentah atau tidak cukup masak boleh membawa penyakit.
– Tabiat sesuatu suku kaum tertentu misalnya orang Korea dan Jepun yang suka memakan daging atau ikan mentah juga tidak baik dari segi kesihatan. Demikian juga masyarakat Eropah yang suka makan daging separuh masak.
– Ikan dan daging yang tidak masak sepenuhnya sering mengandungi parasit yang masih aktif. Parasit ini boleh merosakkan tisu-tisu tertentu dalam badan dan mendatang- kan penyakit misalnya penyakit dalam usus. – Tabiat suka memakan jeruk boleh meninggikan risiko keracunan makanan yang mungkin membawa maut.

(d) Kegemaran memakan makanan terproses atau makanan segera adalah tidak baik untuk kesihatan. – Amalan sesetengah penduduk bandar yang sering makan makanan segera seperti daging burger dan lain-lain adalah tidak sihat. – Makanan-makanan dalam tin, khususnya yang diimport amat digemari mereka yang telah biasa dengan kehidupan luar negara. Ada pula yang memakan makanan import dalam tin ini untuk meninggikan status mereka. – Makanan-makanan terproses biasanya mengandungi bahan- bahan kimia umpamanya bahan pengawet, perisa dan pewarna tiruan yang boleh membawa penyakit barah. – Setengah-setengah makanan terproses misalnya daging burger pernah didapati mengandungi plumbum dan timah hitam yang berlebihan sehingga mendatang keracunan makanan.

Faktor-faktor penyebab penyakit lain. –

Penyakit denggi adalah diakibatkan oleh persekitaran yang mengalakkan pembiakan nyamuk aedes. – Budaya hidup seperti merokok, pengambilan arak boleh membawa penyakit barah paru-paru dan penyakit yang berkaitan dengan hati kita. – Mereka yang mengamalkan pergaulan seks terlalu bebas,secara abnormal misalnya homoseksual, biseksual dan pengambilan dadah dengan perkongsian jarum suntikan pula mengalakkan wabak penyakit aids. – Penyakit darah tinggi, sesetengah jenis barah yang ter- tentu, diabetes pula adalah berkaitan dengan keturunan.

2. Kesan-kesan negatif pengambilan pil-pil dan makanan berkhasiat tanpa nasihat doktor.

(a) Keracunan, misalnya : Hipervitanirosis A bila mengambil terlalu banyak vitamin

(b) Abaikan makanan lain sesudah mengambil pil-pil vitamin,misalnya seseorang yang mengambil pil vitamin dan zat galian tidak mengambil sayuran akan mengalami masalah kesihatan kerana kekurangan serabut dalam makanannya.

(c) Pengambilan pil vitamin akan meningkatkan paras vitamin dalam darah dan tisu badan. Jika seseorang iaitu berhenti mengambil vitamin tersebut, ia akan mengalami gejala kekurangan vitamin berkenaan walaupun ia mengambil makanan seimbangan semulajadi kerana tubuhnya tidak boleh menyesuaikan kepada keadaan penurunan paras vitamin ini.

(d) Pembaziran sumber kewangan kerana banyak mengambil zat- zat berlebihan yang tidak diperlukan oleh badan melalui pengambilan pil-pil. Keadaan ini juga mengalakkan penipuan oleh penjual atau pengusaha yang tidak bertanggungjawab. Misalnya, pati ayam Brand’s mengandungi terlalu sedikit pati berbanding dengan harganya.

(e) Kebanyakan pil-pil vitamin adalah terbuat dari sintesis bahan-bahan kimia. Pengambilan bahan-bahan kimia yang berlebihan adalah tidak baik untuk kesihatan badan. Kajian Prof. Irvin daripada Universiti Texas menunjukkan bahawa bahan kimialah akan menjadi ancaman utama kepada kesihatan manusia kelak dan kombinasi berbagai bahan kimia juga akan menimbulkan kesan keracunan yang sebelum ini tidak diketahui (Utusan Pengguna Sept. 1989). Misalnya, gula tiruan yang dihasilkan secara tindakbalas kimia iaitu sakarin yang sebenarnya boleh menyebabkan barah jika terlalu mengambilnya.

3. Langkah-langkah mengelakkan pengambilan pil-pil dari makanan berkhasiat.

(a) Penguatkuasaan undang-undang dan akta mengenai ubatan dan makanan – denda berat kepada pengeluar yang memberikan penerangan palsu pada labelnya.

(b) Kempen pendidikan untuk menyedarkan rakyat / pengguna.

(c) Perubahan sikap doktor – menasihati pesakit tentang amalan makanan seimbang dan bukan mengarahnya mengambil pil vitamin.

(d) Masyarakat / media massa.

PENIPISAN LAPISAN OZON

1. Akibat penipisan lapisan ozon

(a) Kerosakan lapisan ozon boleh menjejaskan kesihatan manusia kerana pancaran ultraungu yangmempunyai gelombang antara 290-320 namometer boleh mengakibatkan:
– Penyakit barah kulit seperti melanoma ini disebabkan gen-gen dalam kromosom mengalami mutasi yang menyebabkan pembahagian sel-sel yang tidak teratur.Kajian membuktikan bahawa pengurangan 1 peratus dalam lapisan ozon akan mengakibatkan pertambahan sebanyak 5 peratus dalam kes penyakit barah kulit. Masalah ini lebih serius di negara-negara barat kerana kebanyakan penduduknya berkulit putih yang lebih peka atau sensitif kepada pancaran ini.
– Penyakit mata Sekiranya seseorang itu terlalu lama terdedah kepada pancaran ultraungu, dia akan menghidap penyakit ketarak yang boleh menyebabkan buta. Penyakit ini lebih teruk di negara-negara sedang membangun kerana penduduknya kurang mampu membiayai pembedahan mata dan membeli cermin mata untuk mengelakkan pancaran ini.
– Sistem imunisasi
Kajian juga menunjukkan bahawa radiasi ultraungu boleh merosakkan sistem imunisasi menusia, menyebabkan seseorang itu menjadi lemah dan tidak berdaya untuk menentang ancaman penyakit seperti radang paru-paru. – Molekul asas kepada semua benda hidup Pancaran ultraungu C yang panjang gelombangnya antara 240-290 namometer pula masih belum sampai ke bumi. Namun demikian, penyelidikan dalam makmal menunjukkan ia boleh memusnahkan asid-asid nukleik (RNA dan DNA) dan protein yang merupakan molekul asas kepada semua benda hidup. Jika kerosakan lapisan ozon kian bertambah, suatu hari nanti pancaran dijangka akan sampai ke bumi dan mungkin pada ketika itu bumi ini akan kiamat.

(b) Kerosakan lapisan ozon membawa kesan negatif kepada sektor pertanian.
– Radiasi ultraungu 8 boleh mengurangkan hasil tanaman kerana ia bukan saja mengurangkan kandungan air dalam tumbuh-tumbuhan, bahkan menjejaskan proses fotosintesis.Umpamanya, kajian yang dijalankan oleh ahli botani Alan Teramura dari Universiti Maryland, Amerika Syarikat, menunjukkan bahawa kandungan lemak dan zat protein untuk tanaman kacang soya merosot apabila terkena pancaran ultraungu.
– Kerosakan ozon juga menjejaskan industri pembalakan. Pancaran ultraungu mengakibatkan tumbuh-tumbuhan mengambil masa yang lebih panjang untuk membesar. Maka ini mengurangkan pengeluaran kayu balak dan seterusnya menjejaskan ekonomi negara-negara yang bergantung kepada industri pembekalan atau industri yang berasaskan kayu-kayuan.

(c) Kerosakan ozon menimbulkan akibat buruk kepada hidupan laut.
– Mikroorganisma di dalam air seperti plankton memerlukan cahaya matahari untuk hidup. Yang demikian, plankton berada dekat dengan permukaan air dan sangat peka kepada perubahan pancaran matahari.
– Jika mikroorganisma ini terdedah kepada pancaran ultra-ungu yang keterlaluan, lama-kelamaan ia akan mati. Kejadian ini akan mengurangkan sumber makanan untuk hidupan laut, akibatnya bekalan ikan merosot dan ini sudah tentu menjejaskan sumber protein bagi manusia.

(d) Kerosakan lapisan ozon yang semakin berleluasa akibat pertambahan CFC akan menyebabkan kenaikan suhu dunia.
– Ekoran daripada perubahan ini, suhu dunia dijangka akan meningkat sebanyak 5 darjah celcius sebelum pertengahan abad yang akan datang. Perubahan ini bukan sahaja mengakibatkan glasier di Kutub Artik dan Kutub Antartika mula cair, bahkan menyebabkan pemanasan dan pengembangan isipadu air laut.
– Lantaran itu, menjelang tahun 2020, pakar-pakar saintis meramalkan paras laut akan naik sebanyak 5 meter hingga 7 meter dan akan menenggelamkan kawasan-kawasan rendah seperti Maldives, Bangladesh dan Amzon di Amerika.

2. Langkah-langkah mengawal atau membendung masalah penipisan lapisan ozon.

(a) Mengurangkan penggunaan CFC dalam pelbagai industri.
– Penggunaan CFC dengan banyak dalam pelbagai industri akan meningkatkan pembebasan CFC yang banyak ke atmosfera dan selanjutnya mendatangkan kerosakan lapisan ozon.
– Pengawalan penggunaan misalnya melalui undang-undang atau peningkatan cukai import untuk meningkatkan kos CFC akan mengurangkan pembaziran dan penggunaannya dan seterusnya kurangkan pembebasan CFC ke atmosfera.
– Menggalakkan dan mengutamakan teknologi tanpa CFC dalam perindustrian misalnya alat pendingin udara A1 Nearh yang dicipta di Taiwan dan akan dikilangkan oleh syarikat Interlink Corporation di Malaysia. – Kerajaan Singapura mengharamkan penggunaan alat pendingin udara kenderaan tidak berapa lama yang lalu adalah satu contoh yang baik ke arah ini.

(b) Meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan dalam mencari bahan ganti kloroflokarbon (CFC).
– Mencari dan memajukan bahan alternatif yang boleh menggantikan peranan CFC dalam pelbagai industri tetapi tidak mendatangkan kerosakan kepada alam sekitar adalah satu jalan yang terbaik.
– Jika tidak ada satu bahan kimia yang dapat menggantikan semua fungsi CFC sebagai agen pembersih, dalam industri elektronik, pendingin dalam alat pendingin udara dan agen pengembang dalam keluaran foam, konsep beberapa bahan kimia untuk menggantikan CFC ini boleh diamalkan.
– Contoh fungsi CFC dalam industri foam boleh digantikan poliols lembut, metilen klorida asid formik atau teknik `vacuum expansion’, gas helium mungkin menggantikan fungsi CFC dalam alat pendingin udara sebagai agen pendingin.

(c) Kerjasama dan komitmen antarabangsa.
– Masalah pemusnahan lapisan ozon adalah satu masalah sejagat. Oleh itu kerjasama antara semua negara dalam dunia untuk mengatasinya adalah perlu.
– Badan pencinta alam sedunia dan PBB adalah berperanan penting dalam mengadakan konvesyen, persidangan untuk menimbulkan kesedaran ketua-ketua negara yang mempunyai kuasa esekutif dalam negara masing-masing dan melibatkan mereka secara langsung dalam mengatasi masalah ini.
– Antara perhimpunan dan persidangan para ketua negara dan saintis yang telah dilakukan termasuklah konvesyen untuk melindungi lapisan ozon di Vienna pada Mac 1985, susulan dari itu satu peraturan antarabangsa bagi menyekat dan mengawal pengeluaran serta penggunaan CFC yang dikenali sebagai protokol telah dipersetujui. Malaysia bersama 65 negara lain telah menandatangani perjanjian ini. Satu persidangan antarabangsa mengenai ozon tropika dan perubahan dalam atmosfera telah diadakan di USM pada 20-23 Februari 1990.

(d) Komitmen dan usaha peringkat nasional.
– Pihak kerajaan boleh galakkan dan beri insentif untuk penyelidikan mencari bahan ganti.
– Mengadakan kempen dan pendidikan untuk menimbulkan kesedaran awam tentang bahaya dan langkah yang perlu diambil untuk masalah penipisan ozon ini.
– Menetapkan dasar dan undang-undang bagi mengawal penggunaan bahan CFC dalam negara.

(e) Tindakan atau peranan sebagai pengguna dalam mengawal masalah penipisan ozon.
– Galakan penggunaan bahan ganti keluaran CFC atau halon.
– Tidak membuang sisa barang CFC seperti peti sejuk dan alat pendingin udara yang rosak merata tempat.
– Memberi sokongan dan kerjasama kepada kempen galakan penggunaan semula dan pemulihan.

CONTOH PERSOALAN : 1. Industri pelancongan negara mula mencatatkan pertumbuhan pesat sejak kerajaan memperkenalkan Tahun Melawat Malaysia 1990. Sekali lagi Malaysia akan menjadi tumpuan pelancong pada 1994 kerana kerajaan telah melancarkan TMM 94. Kerajaan menganggarkan seramai tujuh juta pelancong akan melawat Malaysia pada 1994. Hal ini diususkan oleh Y.B. Datuk Sabaruddin Chik melalui Berita Harianpada 8 September 1993 di Kuala Lumpur.Sejauh manakah industri pelancongan ini dapat membawa kebaikan terhadap negara kita ?

Intro : 1. Industri pelancongan memberi sumbangan besar kepada pendapatan negara kasar dan menjadi sumber negara ketiga penting selepas perkilangan dan pertroleum.

2 . Kita menjadikan pelancong sebagai sebuah industri mulai pertengahan tahun 80-an sewaktu negara menghadapi kemelesetan ekonomi.

3. Pelancongan dikaitkan dengan kegiatan lawatan para pelancong dari dalam dan luar negeri untuk pelbagai tujuan. Bertambahlah jumlah pelancong bererti akan menggiatkan usaha untuk menyediakan tempat pengi napan, pengangkutan, perkhidmatan dan penyediaan prasarana (infrastruktur) yang berkaitan.

Langkah :

1. Usaha memperdagangkan bidang perlancongan di negara ini begitu menonjol sesudah ditubuhkan Kementerian Kesenian, Kebudayaan dan Pelancongan enganjurkan

Sumbangan :
1. Mempelbagaikan dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Kesan daripada berkembangnya, industri-industri yang menjadi sampingan seperti bidang perhotelan juga telah dimajukan. Pada 1985, sejumlah 32,835 bilik penginapan disediakan oleh 825 hotel di seluruh negara. Ini menunjukkan bahawa industri pelancongan yang berasaskan perhidmatan menawarkan pilihan pertumbuhan ekonomi yang sebelum ini dikuasai oleh industri pertanian dan perkilangan. Banyak hotel baru yang berbintang 5 telah dibina akibat industri pelancongan. Hotel-hotel ini dapat menambahkan sumber pendapatan negara.

2. Menyelamatkan peraliran ke luar. Menggalakkan pertukaran wang asing negara. Usaha untuk menggalakkan kedatangan pelancong asing tidak seharus- nya membelakangkan sumbangan pelancong tempatan.Kemudahan-kemudahan yang disediakan akan dapat dinikmati sama oleh pelancong tempatan. Perdana Menteri ketika melancarkan khidmat Feri Melaka ke sebuah wilayah Indonesia, mengatakan rakyat negara ini berbelanja lebih 200 juta ringgit untuk kegiatan pelancongan di luar negeri. Menurut Perbadanan Penggalakkan Pelancongan, lebih daripada 72 peratus pelancong asing ke Malaysia terdiri dari golongan profesional dan bertaraf pengurus. Ini secara tidaklangsung mencerminkan hakikat bahawa mereka adalah orang-orang yang berada dan akan berbelanja besar ketika di negara ini. Justeru itu cukup wajar kalau ini diberi perhatian kerana akan memberi kesan positif terhadap pertukaran wang asing.

3. Mengurang kadar pengganguran. Berkembangnya industri perhotelan, pertambahan agensi- agensi pelancongan dan perhidmatan bas-bas persiaran adalah antara kegiatan yang memerlukan ramai pekerja.Ini termasuklah jawatan untuk diisi oleh para pemandu pelancong. Contoh, sejak tahun 1985, perkembangan industri perhotelan sahaja telah menghasilkan kira-kira 6,000 peluang pekerjaan dan jumlah itu terus meningkat setiap tahun. Hotel juga memerlukan ramai pekerja dan pelayan bagi membantu.

Keburukan :

1. Kebudayaan kuning. Kita perlu mengambil kira kebimbangan berbagai-bagai pihak di samping bersedia untuk menghadapi berbagai-bagai kesan yang mungkin timbul seperti ancaman budayakuning. Para pelancong tidak mustahil akan mendedahkan corak hidup mereka yang antaranya tidak boleh diterima oleh rakyat negara ini. Kita juga harus berusaha agar tidak dihanyutkan oleh arus yang akan mengakibatkan leburnya ciri-ciri kebudayaan timur yang telah dipertahankan sejak berzaman. Mereka mungkin memakai pakaian yang menjolok mata. Berkelakuan sumbang di hadapan pemuda-pemudi kita.

2. Pencemaran Kebimbangan juga pernah diutarakan oleh FOMCA di mana usaha kerajaan mengutamakan pelancong luar negeri akan hanya menguntungkan orang luar. Pelancong tempatan pula umumnya kurang kemampuan untuk tinggal di hotel- hotel mahal dan mewah. Kajian yang dijalankan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia juga mendapati bahawa pembinaan hotel dan kondominium di pinggir laut danpantai telah menimbulkan masalah pembuangan najis.Pencemaran mungkin sahaja akan berlaku akibat saluran paip najis dihalakan ke laut atau pantai berkenaan.

3. Sikap dan berfikiran hamba. Kemajuan industri pelancongan juga tidak mustahil akan melahirkan masyarakat yang berfikiran hamba dan bersikap rendah diri. Suasan itu boleh wujud kerana layanan yang berlebih-lebihan terhadap para pelancong sehingga mereka dianggap ‘raja’. Masyarakat akan tunduk kepada mereka kerana ingin memberi perkhidmatan yang baik. Perkembangan industri ini juga akan menggalakkan pertumbuhan kelab sosial dan kasino yang nyata bercanggah dengan prinsip islam dan norma-normamasyarakat yang bercorak konservatif kita.

Kesimpulan :

1. Industri pelancongan penting untuk mempelbagaikan sumber ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara. Kita perlu berwaspada terhadap beberapa risiko yang akan timbul seperti penularan wabak penyakit serius,masalah sosial yang bertali-temali dan ancaman terhadap nilai-nilai tradisi dan murni yang telah menjamin keharmonian masyarakat selama ini.

2. Industri pelancongan patut dijalankan dengan perancangan yang baik dengan tidak membelakangkan tuntutan agama dan menggugat alam sekitar. Contoh

Persoalan : 1. Sektor pelancongan penting untuk membantu pembangunan ekonomi negara kita. Agensi-agensi kerajaan telah melaksanakan usaha-usaha untuk menarik lebih ramai pelancong luar ke Malaysia. Huraikan langkah-langkah yang harus diambil untuk memajukan industri pelancongan.

Intro : 1. Malaysia kini mencapai nama sebagai satu destinasi pelancongan terbaik. Datuk Sabaruddin Chik mengatakan kempen galakan yang agresif telah dijalankan untuk TMN 94 dengan penekanan diberikan di Hong Kong, Afrika, Amerika Latin dan Timur Tengah. Hasil yang dijangka ialah RM5 billion dan 7 juta pelancong asing akan melawat ke Malaysia. (Sumber : Berita Harian, 9 Sept.1993).

Langkah : 1. Menjualkan imej ke luar negara.Memperkenalkan Malaysia kita ke dunia. Masih terdapat negara-negara dalam dunia ini masih belum mengetahui kedudukan negara kita. Pihak kerajaan sendiri telah mengeluarkan belanja yang besar bagi membiayai kos untuk memperkenalkan negara kita di seluruh dunia. Melalui Sistem Penerbangan Malaysia (MAS), kesenian dan keindahan alam Malaysia telah dihebohkan ke luar Malaysia.

2. Tempat peranginan.Tempat yang menarik yang terdapat di negara kita haruslah dijaga dan dibangunkan supaya kelihatan menarik sepanjang masa. Tanggungjawab ini bukan sahaja harus diambil oleh kerajaan pusat bahkan harus melihat kerajaan negeri, penguasa-penguasa tempatan dan juga pihak-pihak swasta sama ada memberikan sumbangan tenaga atau kewangan. Penjagaan tempat-tempat menarik ini akan menggalakkan kehadiran pelancong sepanjang musim. Kebanyakan pelancong kehendakkan satu suasana yang nyaman dan tenteram penuh dengan kesenian untuk dinikmati.

3. Program dan aturcara.Pelancong dari luar negeri telah dihiburkan dengan program-program yang menarik di negara kita. Acara-acara yang disediakan ini merangkumi aspek kesenian dankebudayaan tempatan agar masyarakat pelancong akan lebih mendekati dan mendalami keperibadian hidup penduduk negara ini. Negara kita kaya sekali dengan pelbagai kesenian. Pertandingan bercorak tradisional juga boleh diadakan untuk menarik penduduk tempatan serta pelancong-pelancong asing mengalami dan merasai permainan tradisi yang kita ada. Contoh: sepak takraw, wau,gasing, perkhemahan sambil belajar. Pelancong-pelancong akan menyedari bahawa kerajaan kita sangat mengambil berat mengenai keadaan alam sekitar yang terdapat di negara kita.

4. Media massa.Kementerian Penerangan perlu mengadakan kempen secara besar-besaran. Televisyen, radio, majalah, suratkhabar,Far Eastern Economic Review, Newsweek, Times Magazine dsb perlu memberitakan imej Malaysia ke seluruh dunia.Risalah dan poster perlu diedarkan dan dilekatkan di sepanjang jalan di Malaysia khususnya dan di pasaran baru amnya. Isu ini haruslah dihebohkan setiap kali pemimpin negara memberi ucapan dan dalam upacara perasmian. Setiap rakyat perlu tahulah hal berkaitan dengan Tahun Melawat Malaysia 1994 ini iaitu dari murid darjah satu sehingga mahasiswa dan mahasiswi.

5. Kebudayaan unik Malaysia.Malaysia harus mempamerkan kekayaan budaya unik ialah makanan tradisional, tarian tradisional, permainan tradisional, lagu tradisional, perayaan Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Raya Aidil Fitri dsb untuk menarik minat pelancong. Hotel dan agensi pelancongan menganjurkan aktiviti berkaitan dengan kebudayaan kita seperti pertandingan tarian tradisonal di antara pelancong yang menginap di hotel mereka.

Kesimpulan : 1. TMM 94 akan memikat pelancong asing tinggal lebih lama di sini kerana banyak acara yang akan dipersembahkan iaitu selama enam hari. Kerajaan menggalakkan pertumbuhan industri pelancongan tempatan seiring perkembangan industri pelancongan asing.

CONTOH PERSOALAN :

1. Industri kraftangan semakin popular. Ini kerana kraftangan merupakan satu aktiviti ekonomi penting terutama di luar bandar. Huraikan langkah-langkah yang berkesan untuk memajukan industri di Malaysia. 2. Industri kraftangan menghadapi banyak masalah. Bincangkan masalah yang dihadapi oleh industri ini dan cadangkan cara-cara yang berkesan untuk mengatasi masalah ini.

Konsep : 1. Perusahaan kraftangan yang dikendalikan oleh penduduk tempatan. Satu bentuk perusahaan yang menggunakan kemahiran dan kecekapan anggota badan untuk mengeluarkan hasil daripada bahan-bahan tempatan seperti kayu, buluh,rotan, mengkuang dan tanah liat di samping penggunaan bahan-bahan yang telah diproses seperti perak, tembaga,besi dan kain. 2. Hasil pengeluaran ini berupa tongkat, bakul, raga, tikar,dulang, cawan, periuk, keris, batik, songket atau lain-lain seumpamanya. Barang-barang ini boleh digunakan sebagai alat keperluan harian, perhiasan, pakaian dan sebagainya.

Masalah : 1. Perusahaan yang berbentuk keluarga sahaja.Kemahirannya diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Mereka menjalankan kegiatan ini sebagai usaha sampingan. Tidak dipentingkan oleh mereka yang terlibat. Contoh : perusahaan-perusahaan membuat batik, songket, bahan-bahan perak dan tembaga di Kelantan dan Terengganu, perusahaan tekat-menekat di Perak dan perusahaan membuat tembikar daripada tanah liat di Sarawak.

2. Perusahaan ini tinggal dalam keadaan yang mundur.Golongan muda-mudi kurang berminat untuk meneruskan kegiatan ekonomi keluarga ini. Sebaliknya dengan taraf yang dimiliki serta nilai-nilai sosial yang berubah, mereka lebih cenderung untuk bekerja di sektor-sektor yang lebih moden. Maka golongan tua atau yang tidak berpelajaran terpaksa meneruskan usaha tersebut dengan daya pengeluaran yang lembab dan mutu yang rendah. Ini ditambah pula dengan ketiadaan modal yang secukupnya untuk memajukan perusahaan tersebut. Keadaan ini bertambah tergugatnya kedudukan mereka apabila adanya persaingan yang hebat dengan barang-barang tiruan sama ada yang diproses dalam negeri mahupun yang diimport. Contoh : dalam perusahaan batik.

3. Masalah Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia.Masalah-masalah itu ialah pengawalan mutu, daya pengeluaran, pengurusan, penggunaan bahan-bahan mentah, tenaga kerja yang mahir, modal dan pengeluaran barangan yang bermutu tinggi. Kebanyakan hasil kraftangan ini dijual dengan harga yang tidak sama. Ini menyebabkan orang ramai tidak mempercayai penjual dan mereka tidak berani membeli hasil kraftangan terutama pelancong.

Langkah : 1. Penubuhan Perbadanan Kemajuan Kraftangan kerajaan.Badan ini telah mengadakan berbagai-bagai kemudahan untuk memenuhi objektif-objektif tersebut. Mengadakan program-program latihan dalam berbagai-bagai aspek pengeluaran, kawalan mutu dan pemasaran kepada para pengusaha dan bakal pengusaha. Matlamatnya untuk membantu meningkatkan hasil pengeluaran dan mutu barangan kraftangan negara ini. Bertujuan untuk memajukan, menggalakkan dan mempergiatkan pertukangan kraftangan ke arah mewujudkan kegiatan usahawan yang teguh dan kukuh. Membuka pusat latihan dan melatih para belia dan beliawanis yang berminat. Memberi perhidmatan bimbingan dan teknikal dan menyebarkan maklumat berkaitan dengan teknik pengeluaran baru, kawalan mutu, pasaran dan beberapa aspek yang berkaitan. Hasil kraftangan ini dijual kepada pihak KEMAS untuk dinilai sebelum dihantar ke gerai-gerai Karyaneka di Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur, kedai-kedai Perbadanan Pelancongan, hotel-hotel dan sebagainya.

2. Pasaran diperluaskan dan program latihan.Langkah tegas yang lebih menyeluruh perlu dilaksanakan dengan segera. Kerajaan perlu mewujudkan pasaran yang lebih luas di samping meningkatkan lagi program latihan yang lebih intensi dalam aspek-aspek pengurusan, pengeluaran dan kawalan mutu. Kerajaan hendaklah juga menubuhkan pusat-pusat perusahaan tangan yang berpotensi di kawasan-kawasan desa dengan berdasarkan kemudahan- kemudahan yang ada seperti bahan asli, minat penduduk dan bakat yang ada di kalangan mereka. Sejajar dengan ini, pusat-pusat latihan yang berkenaan harus diperluaskan dan diperlengkapkan. Kemudahan-kemudahan ini hendaklah pula disusuli dengan bantuan kredit, khidmat nasihat termasuk yang berhubung dengan pengawalan mutu dan pemasaran.

3. PKKM telah membuat penyelidikan tentang pemasaran,kemajuan pengeluaran, harga, pembungkusan, pengedaran dan usaha untuk meningkatkan mutu hasil ciptaan kraftangan. Untuk mempertingkatkan usaha ini PKKM perlu bekerja keras dan mengambil langkah untuk menjamin hasil kraftangan negara ini memenuhi permintaan dari dalam negeri dan luar negeri.

4. Majlis Amanah Rakyat atau MARA dan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia telah memberi kemudahan bagi mendapatkan sumber kewangan secara pinjaman untuk mengatasi masalah kewangan dan khidmat nasihat. Pihak pemasaran telah dihantar ke luar negeri untuk memperkenalkan hasil kraftangan kita. Tujuannya supaya negara-negara maju dapat memberi sumbangan baik dari segi modal, teknik ataupun kepakaran. Perbadanan Kraftangan mengharapkan negara-negara maju akan menawarkan projek-projek usahasama dengan pengusaha tempatan untuk memajukan industri kraftangan negara ini.

5. Pengusaha-pengusaha kraftangan tempatan perlulah berani dan bersedia menghadapi saingan daripada pengusaha-pengusaha luar. Para pengusaha mestilah bersikap positif,dinamik dan terbuka untuk pembaharuan dalam pengeluaran barangan kraftangan. Kejayaannya bukan sahaja dari segi komersial malahan dari segi kemajuan negara. Syarikat korporat juga digalakkan untuk berkecimpung dalam industri kraftangan dengan menanam modal bagi membina kilang kraftangan. Kesimpulan : 1. Kerajaan bukan sahaja akan dapat membantu para pengusaha dan penduduk desa menambahkan pendapatan dan menjamin masa depan mereka. Ini akan membolehkan Malaysia muncul sebagai sebuah negara pengeluar hasil kraftangan yang bermutu dan boleh menambahkan pendapatan secara keseluruhannya. Jadi, langkah ini dalam banyak hal akan merupakan satu bentuk pelaburan jangka panjang untuk faedah semua.

CONTOH PERSOALAN : 1. Bincangkan peranan universiti dalam pembangunan Malaysia. Intro :

1. Dalam dunia pendidikan, pendidikan universiti merupakan kemuncak pendidikan seseorang. Pendidikan universiti juga merupakan satu keistimewaan bagi seseorang kerana bukan semua orang dapat menikmati pendidikan tersebut, iaitu dapat meneruskan pelajarannya di menara gading.

2. Merupakan impian bagi setiap pelajar di sekolah. Merupakan pasport atau tiket untuk ke arah kecemerlangan hidup.Tanda status dan kedudukan seseorang dalam masyarakat.

Peranan : 1. Badan penyebar ilmu Universiti adalah bak kata pepatah `gedung ilmu’ yang di dalamnya penuh dengan khazanah ilmu yang tidak terhingga nilainya. Dengan demikian sesiapa yang berjaya ke tahap universiti maka beerti ia telah berpeluang untuk menerokai bidang ilmu yang maha luas itu dan kemudian akan keluar sebagai seorang ilmuan yang berperanan untuk menyampaikannya kepada hak anak bangsa yang dahagakan pengetahuan. Rakyat sesebuah negara akan terus maju, apa lagi bagi negara membangun, yang selama ini jauh ketinggalan berbanding dengan negara-negara maju, tetapi kini ia sama taraf dengan bangsa-bangsa yang telah maju di dunia ini. Jelas menunjukkan bahawa universiti dapat mewujudkan sati masyrakat yang dinamik dan progresif yang sanggup menerima perubahan sesuai dengan aliran zaman.

2. Penyebaran bahasa Melayu Memenuhi tuntutan dan aspirasi rakyat yang ingin melihat bahasa ibunda mereka mempunyai kedaulatan dan kedudukan yang sewajarnya sesuai dengan sifatnya sebagai bahasa rasmi negara, iaitu menjadi bahasa ilmu yang sekaligus dapat menegakkan keperibadian bangsa. Jadi bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar sistem pendidikan negara seluruhnya. Menjadi bahasa penyebaran ilmu yang tertinggi di rantau ini khususnya dan di dunia amnya.

3. Pusat untuk mengeluarkan manusia yang berkualiti, bukan sahaja berhemah tinggi tetapi juga mempunyai kesedaran dan tanggungjawab kepada masyarakat dan sanggup membina masyrakat yang stabil, aman damai dan bersatu padu. Tegasnya dalam hubungan memenuhi cita-cita nasional, universiti dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan dan kemajuan tenaga manusia serta berusahamenggerakkan proses pembaharuan dan memperkayakan di samping mempertinggikan bidang ilmu demi kemajuan bangsa dan negara.

4. Pengumpulan tenaga manusia mahirDari aspek pembangunan ekonomi negara, fungsi universiti adalah mengumpulkan tenaga manusia yang pakar dalam berbagai-bagai bidang dan jurusan dengan tujuan supaya daya pemikiran dan pengetahuan iktisas yang ada pada mereka itu dapat dipergunakan sepenuhnya bagi meninggikan taraf hidup rakyat dalam negara yang makmur dan harmoni.

5. Penghasilan pemimpinDalam bidang politik pula, universiti adalah tempat tapak semaian bagi melahirkan golongan intelek yang mempunyai sikap yang rasional dan berpandangan jauh. Dapat menggerakkan dan menyalurkan motivasi rakyat bagi menuju masa depan yang lebih cerah sambil menjamin pemerintahan demokrasi serta memberikan hak asasi rakyat dalam sebuah negara yang progresif.

6. Keseimbangan kerohaniah dan jasmaniahDapat memberikan keseimbangan dia antara keperluan rohani dengan jasmani bagi mengatasi masalah kehidupan yang mencabar serta kompleks dalam zaman sains dan teknologi ini. Meskipun sains dan teknologi adalah penting tepat negara tentulah tidak akan memerlukan golongan pakar sanis semata-mata tetapi juga berkehendakkan kepakaran dalam bidang lain hanya dapat dihasilkan oleh universiti sahaja.

Kesimpulan : 1. Universiti penting terhadap pembangunan negara. Tidak hairanlah peruntukan wang yang besar diberikan oleh kerajaan untuk perkembangannya. 2. Diharapkan para siswazah tidak mengabaikan harapan dan cita-cita negara untuk mencapai Wawasan 2020.

CONTOH PERSOALAN :

1. Baru-baru ini ahli-ahli masyarakat sering mempersoalkan kecemerlangan universiti tempatan. Mereka berpendapat kualiti siswazah yang dilahirkan kurang bermutu. Mereka juga meragui kemampuan tenaga pengajar. Bincangkan sebab-sebab kemerosotan kecemerlangan ilmiah di universiti-universiti tempatan.

Intro :

1. Kini, sering dinyatakan di dalam akhbar tempatan tentang masalah para pensyarah di universiti yang menuntut agar skim gaji dan perhidmatan mereka dikaji semula supaya selaras dengan kerjaya mereka.

2. Benarkah masalah ini memberi kesan langsung terhadap kemerosotan kecemerlangan universiti ? Masyarakat umum menganggapi kemerosotan mutu akademik para graduan sebagai berpunca daripada kemerosotan dedikasi dan kualiti pengajaran para pensyarah.

Punca : 1. Faktor sejarah Faktor-faktor kemerosotan ini dapat disorot melalui beberapa perkembangan pada masa-masa lalu. Misalnya, walaupun wujud tradisi kecemerlangan di universiti-universiti negara ini, penubuhannya lebih terdorong olehpermintaan untuk mengeluarkan tenaga mahir yang mencukupi bagi memenuhi keperluan pembangunan ekonomi, politik dan sosial negara. Penubuhannya bujanlah berdasarkankomitmen yang penuh untuk mencapai kebenaran dan ilmu pengetahuan semata-mata.

2. Sindrom ijazah dan diplomaSecara evolusi timbullah suatu kesan negatif di kalangan para penuntut universiti yang dikenali sebagai `sindrom diploma dan ijazah’. Dalam hal ini, rata-rata pelajar yang berjaya menyambung pelajaran di universiti bercita-cita untuk mendapatkan segulung ijazah. Aspek ilmu pengetahuan diletakkan selepas cita-cita utama tersebut. Oleh yang demikian, ada kalanya universiti-universiti seperti ini disebut sebagai sekolah tinggi.

3. Campur tangan pihak pemerintah Campur tangan pihak pemerintah dalam urusan pentadbiran universiti juga berperanan dalam menimbulkan keresahan di kalangan para ilmuan. Misalnya, pengawalan universiti oleh satu majlis yang dilantik oleh kerajaan. Para wakil dalam majlis tersebut diberi kuasa untuk menentukan hala cara dan peranan bidang akademik. Hal ini menjadikan universiti seolah-olah suatu lanjutan daripada sebuah jabatan kerajaan. Hal inilah yang berlaku di universiti- universiti tempatan.

4. Perlantikan pegawai utama universiti Begitulah juga halnya dengan perlantikan pegawai-pegawai utama universiti yang ditentukan oleh pertimbangan politik dan ketaatan kepada ketua mereka. Perlantikan tersebut bukanlah berdasarkan kepada kajaguhan akademik,kecekapan mentadbir atau kekananan perhidamatan. sejajar dengan hal ini, para tenaga akademik dikawal oleh Peraturan Tatakelakuan Kakitangan Akademik dan diberi gaji berdasarkan tangga gaji pegawai perhidmatan awam.

5. Kehilangan minat pengajar Implikasi yang timbul daripada hal tersebut ialah para tenaga akademik mula kehilangan minat terhadap tugas pengajaran dan penyelidikan yang dapat mempertahankan kecemerlangan akademik dan kewibawaan mereka sebagai golongan intelek. Ramai pensyarah yang berlumba-lumba untuk merebut pelbagai jawatan pentadbiran yang dapat menjanjikan pendapatan yang lebih. Mereka mulai patuh kepada pentadbiran dan menjalankan tugas sebagai seorang birokrat, iaitu meniru cara berpakaian birokrat, bekerja mengikut waktu pejabat, malah ada yang membataskan peranan masing-masing kepada mengajar di bilik kuliah ibarat guru sekolah tanpa mengambil berat kerja-kerja penyelidikan.

Kesimpulan : 1. Kita perlu memperbaiki keadaan tersebut. Jawatankuasa khas harus dilantik bagi merintis jalan ke arah kecemerlangan dan kegemilangan akademik sebagai tradisi kecemerlangan universiti. Kita harus ke arah mencapai dan menjadi sebuah universiti seperti “Harvard University” atau “Cambridge University” di Amerika dan England.

SUMBANGAN PENDIDIKAN SWASTA

1. Definisi : Sektor swasta memberi sumbangan yang positif untuk memajukan pendidikan bagi mencapai WAWASAN 2020. Swasta menubuhkan sekolah, pusat akademik, kolej profesional, pusat bimbingan dan sebagainya untuk bekerjasama dengan kerajaan membangunkan pendidikan di Malaysia. Contoh : Kolej Sunway, Pusat Bimbingan Tanjung, Kolej Stamford dan Kolej Tuanku Abd. Rahman.

2. Kabaikan / Peranan pendidikan swasta :

(a) Memberi peluang pendidikan yang lebih luas dan melanjutkan pelajaran. Mereka yang gagal peperiksaan, tidak berjaya ke universiti dan memilih kursus mengikut cita rasa sendiri akan ke sekolah swasta. Sekolah swasta mempunyai syarat kemasukan yang lebih longgar seperti had umur dan kelulusan minima. Boleh mengatasi masalah psikologi pelajar yang gagal dan mereka belum bersedia untuk berdikari.

(b) Pertukaran wang asing dapat dijimatkan. Tidak perlu membayar lebih kerana belajar di dalam negeri. Bayaran yuran yang rendah dan perbelanjaan harian yang murah. Tempat tinggal dan makan boleh dijimatkan. Nilai mata wang yang rendah dibandingkan dengan nilai mata wang yang lebih tinggi di luar negeri. Berpuluh-puluh ribu pelajar Malaysia melanjutkan pelajaran ke luar negeri kerana universiti tempatan tidak menawarkan tempat yang mencukupi. Membawa kesan ekonomi yang negatif.

(c) Pembangunan keusahawanan dan kepakaran teknologi. Menawarkan banyak pilihan kursus. Ada yang bercorak profesional juga. Contoh : Kejuruteraan, Perakaunan,Perhotelan, Jahitan, Masakan, Sistem Bank, Perhiasan dan sebagainya. Pelajar boleh memilih subjek yang diminati oleh mereka. Membantu kerajaan menyediakan tenaga kerja yang produktif, mahir, berilmu dan berpengetahuan untuk menyumbangkan ke arah pencapaian Wawasan 2020. Meningkatkan kemahiran sumber manusia dan membantu kerajaan ke arah perindustrian yang maju. Menyediakan pelajar-pelajar bagi peperiksaan London Chamber of Commerce and Industry dan Institute of Chartered Management and Accountancy.

(d) Teknik pembelajaran yang berkesan. Menyediakan pendidikan yang bermutu. Kelas kecil dikelolakan dengan berhawa dingin. Lebih ekslusif dan mengikut sistem yang paling muktahir. Mungkin menggunakan muzik bagi menenteramkan suasana pembalajaran yang lebih tenang. Mempunyai modal yang besar dan mampu menyediakan kemudahan pengajaran pembelajaran yang serba lengkap. Menyediakan sistem pentadbiran yang berkesan dan profesional. Guru dan pensyarah yang berkaliber akan dijemput untuk mengajar. Mereka mempunyai kelayakan yang tinggi. Sentiasa menganjur seminar yang bermutu untuk membantu pelajar menyediakan diri untuk peperiksaan. Contoh : Kursus bahasa Inggeris untuk peperiksaan Toefl dan A Levels.

(e) Kegiatan ekonomi yang berpotensi. Untuk kemajuan ekonomi yang pesat, pendidikan yang bertaraf tinggi adalah penting untuk mencapai Wawasan 2020. Oleh itu, syarikat-syarikat besar telah mengeluarkan berjuta-juta ringgit untuk projek pendidikan. Untuk meningkatkan taraf profesionalme dengan menawarkan kursus-kursus yang baik demi manarik pelajar dan mengaut keuntungan. Contoh : MBF Holdings memiliki Kolej Taylor. Kursus Kembar (Twinning) dengan universiti terkemuka di dunia antarabangsa amat popular.

3. Keburukan pendidikan swasta :

(a) Mungkin tidak mengikut falsafah pendidikan dengan 100%. Mereka terpaksa menyelewengan sedikit untuk menarik minat pembelajaran.

(b) Terlalu mementingkan keuntungan – bayaran yuran tinggi – orang kaya sahaja yang mampu. Ini disebabkan matlamat akhir sektor swasta ialah mencapai keuntungan maksima. Tiada ciri kebajikan wujud dalam perniagaan.

(c) Wujudnya penyelewengan – Sekolah swasta tutup kalau rugi. Pelajar-pelajar yang ada terpaksa diberhentikan. Ini akan menyebabkan masalah kepada pelajar dan mereka terasa ditipu. Mengiklankan tentang kehandalan sekolah swasta tetapi pada hakikatnya tidak sebegitu.

(d) Kelayakan tenaga pengajar diragui kemampuan mereka. Adakah guru sekolah-sekolah swasta terlatih ? Mampu mereka menegaskan disiplin dan menguatkuasakan peraturan sekolah dengan adil dan berkesan.

4. Kesimpulan : (a) Kementerian pendidikan haruslah menyalurkan bantuan dan menyusun cara untuk mengawal pengurusan sekolah swasta supaya selaras dengan matlamat falsafah negara.

CONTOH PERSOALAN :

1. Tiap-tiap tahun, bilangan lepasan SPM dan STPM yang mendapat keputusan baik dalam peperiksaan masing-masing semakin bertambah. Peluang mereka untuk melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat yang lebih tinggi belum terjamin memandangkan kemampuan universiti tempatan mengambil pelajar-pelajar adalah terhad. Baru-baru ini, banyak kolej swasta telah menjalankan program ‘Universiti Berkembar’ dengan universiti luar negeri untuk membantu mereka yang gagal melanjutkan pelajaran di negara kita. Sejauh manakah program Universiti berkembar ini dapat membawa kebaikan terhadap perkembangan Pendidikan Negara.

Intro : 1. Menampung lebih ramai pelajar yang berhasrat untuk melanjutkan pelajaran. Pertambahan bilangan pelajar yang lulus peperiksaan sama ada di peringkat SPM dan STPM adalah jelas. Tiap-tiap universiti yang ada di negara ini hanya berupaya untuk menerima sekitar 2000 hingga 3300 orang pelajar pada setiap sessi pengambilan. Pelajar- pelajar ini sekurang-kurangnya dapat mencapai hasrat mereka untuk dipanggil graduan. Dengan sumber manusia sedemikian kita dapat membantu kerajaan mencapai Wawasan 2020.

Kebaikan : 1. Untuk membuka peluang kepada pelajar-pelajar melanjutkan pelajaran. Program universiti berkembar di antara kolej-kolej swasta tempatan dengan universiti-universiti luar negeri telah membantu rakyat mencapai hasrat mereka. Penubuhan dan perkembangan program yang seumpama ini telah membuka jalan kepada sebilangan pelajar-pelajar yang tidak bernasib baik untuk melanjutkan pelajaran ke universiti tempatan. Peluang-peluang ini telah menyebabkan mereka menikmati kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

2. Melanjutkan pelajaran di dalam negeri. Corak pengendalian dan pengajarannya berlangsung di negara ini. Keadaan ini adalah sesuai untuk rakyat kerana mereka tidak perlu membeli pakaian tebal, membawa makanan sambal belacan, periuk dan sebagainya. Cara kehidupan dan kebudayaan orang-orang tempatan adalah lebih sesuai dan ini adalah satu kebaikan program berkembar. Program seperti ini mendapat sambutan yang menggalakkan daripada kalangan masyarakat tempatan naumun kita harus menimbangkan beberapa aspek kebaikan serta keburukan akibat daripada program tersebut. ini adalah satu kebaikan program berkembar. Program seperti ini mendapat sambutan yang mengalakkan daripada kalangan masyarakat tempatan. Namun kita harus menimbangkan beberapa aspek kebaikan serta keburukan akibat daripada program tersebut.

3. Pengaliran wang ke luar boleh dielakkan. Pelajar-pelajar yang ingin menambahkan tahap akademik mereka walaupun gagal mendapat tempat dalam negeri tidak perlu lagi mengeluarkan belanja yang banyak ke luar negeri. Mereka boleh menyertai program ini di dalam negara ini sahaja. Dalam keadaan ini, kita tidak perlu membazirkan wang kita di luar negara. Kos perbelanjaan untuk membiayai pendidikan di dalam negeri lebih menjimatkan.

4. Kemahiran dan kepakaran masuk ke dalam negara. Pihak yang menganjurkan program itu sudah semestinya menggunakan kepakaran-kepakaran universiti yang bekerjasama dengan mereka. Peluang-peluang bagi pelajar- pelajar yang menyertai program ini mempelajari pelbagai teknik kemahiran sama ada dalam bidang teknologi atau ilmu kemanusiaan. Ini juga menyebabkan pemindahan kemahiran dan kepakaran di kalangan pensyarah. Pensyarah tempatan dapat mempelajari dan berkongsi pendapat dengan pensyarah luar.

Kesan Negatif :

1. Penggunaan bahasa inggeris. Institusi yang menganjurkan program berkembar dengan universiti-universiti luar negeri menggunakan bahasa inggeris sebagai bahasa pengantar. Ini tidak menepati falsafah pendidikan negara yang mengutamakan penggunaan bahasa melayu dalam bidang pendidikan. Penggunaan bahasa inggeris di intitusi swasta boleh menerbitkan kecenderungan pelajar-pelajar menggunakan bahasa inggeris secara berpanjangan khususnya apabila menceburi sektor pekerjaan. Mereka lebih mengutamakan bahasa inggeris.

2. Pengiktirafan kerajaan dan swasta. Kolej swasta yang menganjurkan program yang seperti ini dengan universiti luar negeri tidak mendapat pengiktirafan pihak kerajaan. Mereka melakukan kerjasama ini semata-mata kerana ingin mencari untung dan bukannya mementingkan kualiti pelajaran serta masa depan pelajar- pelajar kelak. Pelajar-pelajar yang tamat pengajian mereka akan menghadapi masalah mendapatkan pekerjaan kerana ijazah mereka tidak diiktiraf. Pelajar tersebut telah membazirkan wang dan masanya selama menyertai program tersebut.

3. Yuran pembelajaran yang tinggi. Perbelanjaan penduduk dalam negeri ternyata tinggi kerana kolej-kolej ini mengenakan yuran yang tinggi bagi kursus-kursus yang dikendalikan. Penduduk di negara kita masih ramai yang tidak berkemampuan untuk meneruskan pelajaran mereka kerana kemiskinan. Mereka tidak mendapat biasiswa kerana kolej-kolej ini adalah kolej swasta. Kolej-kolej swasta ini lebih mementing keuntungan semata-mata. Mereka tidak berapa berminat membaiki kualiti pendidikan pelajar.

Kesimpulan : 1. Semasa meluluskan permit kolej swasta ini untuk mengadakan program berkembar, kerajaan haruslah berhati- hati dengan kelemahan yang wujud. Ini demi menjaga kualiti pendidikan yang ditawarkan. CONTOH

PERSOALAN :

1. Setiap kali menjelang musim perayaan gedung membeli-belah mengadakan berbagai-bagai jualan murah untuk menarik perhatian pengguna dan mengaut keuntungan yang cepat. Sebagai pengguna, kita sering terperangkap dalam iklan- iklan yang menarik dan jualan murah tersebut. Sebenarnya, para peniaga adalah secara halus “menipu” pengguna yang berbelanja. Bincangkan hak-hak anda sebagai pengguna dan huraikan peranan persatuan pengguna dalam membantu pengguna yang menghadapi masalah ini.

Intro :

1. Pengguna adalah “raja” kerana mereka mempunyai kuasa membeli.

2. Pengguna tidak tahu hak mereka mereka sebagai pengguna dan sering ditipu. Pengguna juga tidak bersatu-padu dalam menentang kenaikan harga barangan.

3. 15 Mac 1992 adalah Hari Pengguna sedunia dan di Malaysia sambutannya telah dirasmikan oleh YAB Perdana Menteri. Oleh kerana hak pengguna perlu dikawal, satu kementerian hal-ehwal pengguna telah ditubuhkan dan dipimpin oleh YB Datuk Abu Hasan (1993).

Hak Pengguna :

1. Pemilihan barangan dan perkhidmatan. Memilih barangan dan perkhidmatan secara bebas tanpa desakan, tanpa rasa takut, segan dan sebagainya. Juga berhak mendapat penerangan atau maklumat terperinci sebelum mengambil keputusan untuk membeli sesuatu barangan atau perkhidmatan seperti boleh bertanya, tawar- menawar, memegang dan meniliti dengan sepuas hati.

2. Perlindungan daripada bahaya. Mendapat perlindungan daripada bahaya atau kesan-kesan sampingan semasa menggunakan barangan atau perkhidmatan, seperti alat-alat elektrik yang merbahaya, jentera dan sebagainya. Pengguna juga berhak menuntut gantirugi seperti menukar dengan barangan yang baru, memulangkan semula wang, atau membayar pampasan yang lebih tinggi.

Peranan persatuan pengguna :

1. Perjuangan hak pengguna. Peranan persatuan pengguna adalah memperjuangkan hak-hak pengguna yang tertipu, menyedarkan pengguna terhadap muslihat di tempat membeli belah, menjalankan kaji selidik barangan pengguna di pasaran dan lain-lain. Persatuan Pengguna Pulau Pinang yang ditubuhkan pada tahun 1970 adalah persatuan pengguna yang paling aktif memperjuangkan nasib pengguna. Persatuan pengguna boleh membantu pengguna yang tertipu, tertindas, atau yang teraniaya dengan cara menjadi orang tengah, membongkar kes-kes penipuan dalam akhbar terutama Utusan Pengguna atau menolong menjalankan pendakwaan di mahkamah.

2. Kajian dan pembangunan. Menjalankan kaji selidik dengan penyelidikan yang berfaedah demi kebaikaan pengguna seperti ada sesetengah Chewing Gum mengandungi geletin babi, ada sesetengah sabun yang menggunakan lemak babi, tidak sesuai untuk orang Islam, burger mengandungi timah hitam yang menyebabkan kolestrol yang tinggi dan lain-lain. 3. Kesedaran pengguna. Menyedarkan pengguna terhadap tipu muslihat di tempat membeli belah seperti kaedah jualan murah, timbangan, mutu atau gred barangan atau perkhidmatan, harga, tanda harga, halal dan bersih digunakan. Melalui risalah dan buku yang dikeluarkan oleh persatuan-persatuan ini bolehlah pengguna memahami hal-hal berkaitan dengan pengguna.

Kesimpulan : 1. Pengguna sering menjadi mangsa kerana tidak tahu hak-hak mereka sebagai pengguna. 2. Bantuan daripada pihak persatuan pengguna adalah perlu bagi mengurangkan masalah penipuan terhadap pengguna dan para peniaga yang mencari kesempatan. 3. Kerajaan juga perlu mengambil berat dalam hal ini kerana melibatkan semua rakyat dan kementerian yang berkaitan dengan kepenggunaan telah diwujudkan.

CONTOH PERSOALAN :

1. Pendirian tegas yang ditunjukkan oleh Malaysia baru-baru ini ketika membincangkan isu-isu antarabangsa telah membawa kesan negatif dan positif kepada negara. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini ?. Intro: 1. Sesebuah negara yang telah merdeka, adalah wajar menggunakan konsep “Kedaulatan”. 2. Malaysia sebagai negara berdaulat dan dihormati oleh kebanyakan negara di dunia. Malaysia yang mengamalkan dasar berkecuali dan adalah bebas untuk menyatakan pendiriannya dengan tegas dan berani.

Kesan negatif: 1 Hubungan Malaysia vs England (1983-1985) Hubungan Malaysia dengan Britain renggang seketika akibat sikap radikal pemimpin kita melaksanakan atau sekitar melancarkan “Dasar Pandang Ke Timur” dan “mengimport barang-barang Britain sebagai langkah terakhir”. Akibat masalah ini Menteri Luar England dihantar ke Malaysia untuk berunding. Akibat dasar kerajaan ini, kerajaan Britain dan Australia telah menaikkan yuran mahasiswa- mahasiswi di Universiti.

2. Hubungan Malaysia-Australia-England. Awal tahun 1980an hubungan diplomatik Malaysia dan Australia serta Britain agak rengang sedikit kerana ketegasan badan justisari atau kehakiman menjatuhi hukuman gantung sampai mati kepada Kelvin Barlow dan Brian Chambers kerana kesalahan mengedar dadah di Lapangan Terbang Bayan Lepas – kedua-dua rakyat Australia. Apa yang menyedihkan negara kita ialah tuduhan kerajaan Britain dan Australia terhadap negara Malaysia sebagai sebuah negara yang tidak berperikemanusiaan dan boleh dianggap sebagai negara “barbarian”.

3. Sistem Keutamaan Am Malaysia (GSP) Sistem Keutamaan Am Malaysia (General System of Preferences) dengan Amerika Syarikat hampir ditarik balik pada tahun 1991 kerana tindakan kerajaan Malaysia yang mengutuk perbuatan Amerika Syarikat pada peringkat antarabangsa, sedangkan tindakan kerajaan kita tersebut adalah kena pada tempatnya. Bagi Amerika Syarikat pula ugutan untuk menarik balik “GSP” kerana mereka menuduh Malaysia tidak memberi dan tidak menjaga hak asasi kepada para pekerja – iaitu kebebasan membentuk kesatuan sekerja

4.Penubuhan EAEC. Tindakan tegas pemimpin kita yang mengeluarkan idea untuk menubuhkan Perundingan Ekonomi Asia Timur(EAEC) pada tahun 1991 menyebabkan kebanyakan negara-negara maju merasa tidak senang, terutamanya Amerika Syarikat. Amerika Syarikat cuba memujuk dan menyekat kerajaan Jepun daripada menyertai EAEC yang katanya merupakan satu pakatan kerjasama ekonomi dan bukan sebagai badan penasihat atau badan perundingan ekonomi. Bagi Amerika Syarikat, cuba mengagalkan kewujudan EAEC.

Kesan Positif :

1. Dasar Apartheid. Perlaksanaan Dasar Apartheid di Afrika Selatan menampakkan kesan positif. Regim Afrika Selatan semakin longgar mengenakan syarat-syarat pemerintahannya, iaitu cuba mengurangkan dasar membezakan kaum. Sebagai contoh Parti KOngres Kebangsaan Afrika (ANC) tidak lagi diisytihar sebagai parti haram, Presiden ANC, Nelson Mandela telah dibebaskan dan kelonggaran kepada rakyat Afrika untuk menyertai kongres tersebut.

2. Suruhanjaya Selatan-selatan (1986). Hasil daripada sikap lantang negara Malaysia, iaitu saranan Dr. Mahathir ketika menghadiri persidangan Pergerakan negara-negara berkecuali (6) di Harare, Simbabwe pada tahun 1985. Tujuan penubuhan Suruhanjaya tersebut adalah untuk mewujudkan satu bentuk kerjasama ekonomi di kalangan negara-negara kecil dan bukan sahaja bergantung kepada negara-negara maju. Untuk bertentangan dengan 67, diwujudkan G15 dari kalangan negara yang menganggotai Suruhanjaya Selatan-selatan. Contoh: Malaysia, Thai, Filipina, Singapura dll. Untuk mengatasi masalah ketidakstabilan ekonomi negara-negara membangun. Wujudnya G15 adalah hasil usaha Malysia pada 1990.

3. Undang-undang dadah. Ketegasan Malaysia di dalam soal dadah menampakkan ciri yang positif, iaitu lebih banyak negara-negara lain di dunia cuba meniru undang-undang Malaysia yang menjatuhi hukuman mati kepada pengedar-pengedar dadah. Contoh: Singapura juga telah menjatuhi hukuman mati kepada pengedar dadah dan kedengaran ura-ura Amerika Syarikat pun akan menjatuhi hukuman mati kepada pengedar-pengedar dadah.

4. Dasar Pandang Ke Timur Malaysia yang melaksanakan Dasar Pandang ke Timur menampakkan kesan yang positif kepada negara. Banyak pelabur-pelabur Jepun membuka firma-firmanya di Malaysia. Malaysia berjaya menghasilkan kereta nasional (Proton Saga ) dan akan mengeluarkan kereta jenis Daihatsu serta kereta “sport” dengan kerajaan Australia.

5. Kutukan pencerobohan Iraq di Kuwait Ketegasan Malaysia menyatakan pendiriannya iaitu mengutuk penceroboh Iraq ke atas Kuwait pada bulan Ogos 1990 serta mengundi untuk menyokong pihak bersekutu menggunakan tentera untuk menghalau Iraq keluar dari Kuwait, sememangnya mendatangkan kesan yang positif. Untuk menjaga kepentingan GSP antara Malaysia dan Amerika Syarikat dan untuk mengekalkan bantuan yang sentiasa diberikan oleh Arab Saudi kepada Malaysia.

6. Pendirian Malaysia bagi isu Kampuchea . Isu di Kampuchea berjaya diselesaikan apabila pen- dirian tegas Malaysia dinyatakan dalam beberapa mesyuarat Agung ASEAN dan pada peringkat antarabangsa (PBB). Hasilnya Kampuchea sekarang diperintah oleh Majlis Tertinggi Kebangsaan Kampuchea dengan diawasi oleh Pasukan Pengaman PBB. Kesimpulan : 1. Malaysia cuma memainkan peranannya dalam mengamankan dunia dengan menyertai Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu.

CONTOH PERSOALAN : 1. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) diwujudkan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan negara-negara yang menjadi ahli. Walau bagaimanapun sejak kebelakangan ini peranan PBB untuk mewujudkan keharmonian masyarakat antarabangsa semakin terbatas dan kurang berkesan. Huraikan pendapat tersebut.

Intro :

1. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa menyelamatkan dunia daripada bencana Perang Dunia Kedua, telah membuka ruang kepada kewujudan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). PBB ditubuhkan pada Persidangan di San Francisco, Amerika Syarikat pada 24 Oktober 1945. Keanggotaannya kini sudah melebihi 165 buah negara apabila beberapa buah bekas republik di Soviet Inuon dan beberapa buah negara di Kepulauan Pasifik menyertainya.

Fungsi Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu :

1. Untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan dunia terutama berusaha mencegah berlakunya perang dunia. Untuk menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi oleh negara- negara di dunia dalam bidang-bidang politik, ekonomi dan sosial.

2. Bantuan-bantuan dalam bentuk kewangan, fizikal dan kepakaran diberikan kepada negara-negara yang memerlukannya seperti dalam bidang ekonomi, teknikal dan sosial.

3. Struktur PBB secara umumnya dibahagikan kepada tiga badan iaitu badan-badan utama (principal organ), pertubuhan khas dan pertubuhan cawangan. Perhimpunan Agung, Majlis Pemegang Amanah, Majlis Ekonomi dan Sosial, pertubuhan- pertubuhan khas yang berperanan memberi sumbangan dalam bidang-bidang khusu termasuklah Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO), UNESCO dan sebagainya.

4. Pertubuhan-pertubuhan cawangan pula diwujudkan atas kehendak PBB sekiranya ada sesuatu isu misalnya Tabung kanak-kanak PBB (UNICEF), Program Pembangunan PBB (UNDP), Pasukan Tentera Pengaman PBB di Kampuchea dan sebagainya.

5. Tugas untuk mengendalikan keselamatan dunia diserahkan kepada Majlis Keselamatan. Majlis ini dianggotai oleh 15 buah anggota. Lima daripadanya anggota tetap dan 10 buah negara lagi dipilih untuk tempoh dua tahun.

Sebab Kegagalan :

1. Salahguna kuasa VETO. Lima buah negara menjadi anggota tetap Majlis Keselamatan (Amerika Syarikat, Rusia, Britain, Perancis dan China) sering menggunakan kuasa Veto terhadap isu-isu yang menyentuh kepentingan mereka. Kuasa Veto ialah kuasa pembatal atau pemutus yang diberikan oleh PBB kepada kuasa-kuasa besar dunia dianggap istimewa. Ini kerana negara-negara tersebut boleh mengenepikan kutukan dan kritikan dari negara-negara anggota dalam Perhimpunan Agung PBB. Amerika Syarikat dan Rusia sering menggunakan kuasa Veto ini untuk kepentingan sendiri. Contoh : isu pencerobohan Rusia ke atas Afghanistan, isu Palestin dan isu pengeboman Amerika Syarikat ke atas Libya pada tahun 1987.

2. PBB untuk kepentingan sendiri. Dalam keadaan tertentu PBB dijadikan alat oleh negara tertentu untuk mencapai tujuan politik negara tersebut. Kuasa-kuasa besar menggunakan PBB untuk menekan negara lain supaya tunduk kepada kemahuan mereka. Jelas Amerika Syarikat mendesak PBB supaya mewujudkan kumpulan pakar pengkaji nuklear yang ditugaskan oleh PBB menyiasat senjata-senjata di Iraq iaitu kuasa baru di Timur Tengah yang boleh mengugat kepentingan mereka. Pasukan penyiasat juga dikatakan sedang berusaha untuk menyiasat senjata nuklear di Korea Utara. Tindakan sedemikian sebenarnya didalangi oleh kuasa-kuasa besar.

3. Pasukan tentera menghadapi masalah. Peranan pasukan tentera pengaman PBB juga menghadapi masalah terutama mengenai pembiayaan, diplomatik, kebenaran negara-negara terlibat halangan PBB dan menyerang dua kampung di Selatan Lebanon hingga menyebabkan 30 pejuang Hizbulah terbunuh, dianggap paling hebat kepada imej dan maruah PBB. Menurut laporan, tentera Israel dan askar PBB bertumbuk ketika pasukan Israel mara ke kampung Kafra dan Yater. Dua askar PBB cedera dalam pergaduhan itu. Israel juga menggunakan jentolak untuk melanyak dua buah kenderaan PBB yang diletak di tengah jalan bagi menghalang kemaraan Israel.

4. Campurtangan kuasa-kuasa besar. Sikap suka campurtangan kuasa-kuasa besar khususnya Rusia dan Amerika Syarikat terhadap negara-negara yang tidak stabil menyebabkan peranan PBB untuk menyelesaikan konflik di negara-negara tersebut kurang berkesan. Keadaan ini dapat dibuktikan dengan “pencerobohan” Amerika ke atas Panama untuk menangkap Presiden negara tersebut Jeneral Noriega. Begitu juga dengan kes Grenada dan El Savador, kedua-dua kuasa besar itu (Amerika Syarikat dan Rusia) cuba mengembangkan pengaruh mereka terhadap dua kumpulan yang sedang berebut kuasa memerintah negara-negara tersebut.

5. Keputusan PMM tidak dilaksanakan. Tiada kuasa melaksanakan keputusan terhadap sesuatu resolusi yang diputuskan dalam Perhimpunan Agung. Walaupun dalam Perhimpunan Agung hampir keseluruhan negara mengutuk tindakan dan layanan Israel terhadap rakyat Palestin, tetapi masih tidak ada perlindungan kepada rakyat Palestin hingga hari ini. Ini kerana soal- soal yang berkaitan dengan keselamatan diserahkan bulat- bulat kepada Majlis Keselamatan yang diterajui oleh Amerika Syarikat dan Rusia. Kesimpulan : 1. PBB nyata kurang berkesan dalam menyelesaikan konflik antarbangsa. Isu Palestin dan Kampuchea masih berlarutan hampir setengah abad. Usaha-usaha yang lebih positif perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan dan keyakinan negara-negara anggota terhadap pertubuhan yang bersifat “World Govermemt” ini.

CONTOH PERSOALAN : 1. Bincangkan peranan sukan dalam pembangunan negara. 2. Sukan memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi, sosial dan politik negara. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini ?. 3. Bincangkan kebaikan dan keburukan sukan. 4. Sejauh manakah alat sukan boleh meningkatkan mutu sukan ? Intro : 1. Ramai orang menganggap sukan sebagai satu bentuk rekreasi dan dapat membina kesihatan kita. 2. Aktiviti sukan merangkumi kegiatan seperti berenang, olahraga, badminton, tenis, skuasy, sepak takraw, golf, gusti, tinju dan lumba kereta. 3. Sukan muncul sebagai satu fenomena penting di seluruh dunia. Berkembang sebagai kegiatan fizikal berorientasikan pertandingan. Peranan : 1. Pembangunan sosio-budaya sesebuah masyarakat. Penglibatan individu dalam sukan merupakan alat yang berkesan untuk membina kesihatan tubuh badan. Kegiatan fizikal sukan membolehkan jantung dan sistem pengaliran darah bertambah baik. Meningkatkan fungsi pernafasan manusia. Memperbaiki dan memulihkan ketidakfungsian kardiovaskular, pergerakan sendi dan mengurangkan tekanan emosi individu. Rakyat yang sihat akan menjadi aset yang penting bagi pembangunan negara. 2. Pembina sahsiah yang menyeluruh. Aktiviti sukan meletakkan kemenangan dan kegagalan pada perspektif yang betul. Idelogi sosial aktiviti sukan ialah pembinaan sahsiah dan pembaikan keseimbangan emosi. Dianggap sebagai sumber ilmu dan panduan dalam proses pembelajaran. Melalui sukan, kita dapat mempelajari apa itu menang dan kalah. Sikap bertolak ansur dapat dilahirkan. Keperibadian yang unggul dapat dilahirkan kerana sukan boleh menghasilkan semangat yang positif dan ingin berjaya serta perjuangan yang kuat. 3. Menyatukan masyrakat berbagai etnik. Malaysia terdiri daripada berbagai kaum dan kumpulan etnik. Aktiviti sukan melibatkan pelbagai etnik menyediakan peluang untuk bekerjasama dan saling memahami. Boleh menyumbang ke arah perpaduan serta dapat mengikis segala gejala sosial yang kurang diingini dalam pembangunan negara seperti diskriminasi, pengasingan dan sebagainya. Boleh menjalin keperimanusiaan. Penyakit- penyakit sosial seperti penagihan dadah, alkoholisme, lari dari rumah, keruntuhan akhlak dan penyakit kelamin dapat dikurangkan kalau seseorang individu melibatkan diri dalam aktiviti sukan. 4. Sebagai satu industri dan perdagangan. Sukan berkembang menjadi satu industri seperti yang terdapat di negara-negara maju. Contoh : Amerika Syarikat memperohlehi sebanyak RM135 billion sebagai pendapatan negara kasar bagi pengeluaran alat-alat sukan pada 1987.Industri sukan sahaja menyumbangkan kira-kira 1% hingga 2% pengeluaran negara kasar di negara-negara perindustrian yang memperlihatkan kadar pertumbuhan yang lebih pesat. Malaysia pula memperohlehi kira-kira RM45.41 juta hasil daripada eksport alat-alat sukan baru-baru ini. Contoh alat-alat sukan : Raket Yonex, kasut Reebok dan kasut bolesepak Puma. Perkembangan industri sukan telah meningkatkan pasaran antarabangsa untuk pengeluaran, perniagaan dan pengedaran alat-alat sukan, barangan dan perhidmatan yang berkait dengan industri sukan. Pasaran dunia untuk alatan sukan melebihi RM50 billion pada tahun-tahun 1980an. 5. Peluang pekerjaan. Menyedikan peluang pekerjaan profesional dan bukan profesional. Pada 1980, terdapat kira-kira 300,000 pekerjaan dan 7,000 buah syarikat yang menceburi dalam French Federation of Sporting Industries. Di Jerman pula, terdapat kira-kira 45,000 orang pekerja yang terlibat dalam sektor sukan. Di antara pekerjaan yang diwujudkan melalui aktiviti sukan adalah pemain bolasepak, pengurus pasukan, jurulatih, pegawai perubatan sukan, peguam sukan dan pemain badminton. Ini adalah baik untuk mereka yang tidak pandai dalam bidang akademik. Kesimpulan : 1. Baru-baru ini, wujud satu hubungan yang erat dinamakan “simbiotik” antara sukan, media dan pengiklanan. Televisyen telah mengeksploitasikan sukan sebgai nadi pengiklanan melalui sokongan kewangan. Contoh : liputan sukan Olimpik melalui televisyen pada 1992 dibayar RM21 juta oleh Syarikat Dunhill. Kos penajaan bolasepak semi- pro Malaysia pula berjumlah RM6.6 juta. 2. Sukan boleh meningkatkan imej dan martabat negara. Sukan memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. ” MAJULAH SUKAN UNTUK NEGARA ” mengikut Rahim Razali pengulas sukan negara.

CONTOH PERSOALAN : 1. Cara-cara untuk memajukan bidang perindustrian di negara kita demi mencapai Wawasan 2020. Bincangkan. 2. Pelan Induk Perindustrian dan Dasar Perindustrian Berat adalah dasar yang penting untuk menjayakan Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini ? 3. Bincangkan sumbangan industri berat dalam pembangunan negara. Konsep perindustrian dalam pembangunan negara. 1. Sektor perindustrian memainkan fungsi utama dalam kemajuan sesebuah negara. Perkembangan industri perkilangan boleh meningkatkan gunatenaga dan mengglakkan pertumbuhan industri baru, menambahkan pendapatan negara dan memperbaiki imbangan pembayaran. Banyak usaha telah dipergiatkan demi menggerakkan jentera pembangunan perindustrian Malaysia. Langkah mempercepatkan kadar perindustrian : 1. Pelabur asing pelabur asing mempunyai modal yang kukuh, kemahiran teknologi, rangkaian pemasaran yang luas di peringkat antarabangsa. Kalau ada pelabur asing, Malaysia tidak perlu meminjam daripada sumber kewangan asing demi membuka kilang-kilang baru atau mengimport teknologi moden. Kerajaan telah memberi galakan yang lebih menarik kepada syarikat asing seperti pengecualian cukai menerusi taraf perintis, pengwujudan kawasan perdagangan bebas dan penyediaan kemudahan infrastruktur yang sempurna. 2. Pasaran yang luas. Faktor pasaran penting terhadap pembangunan industri perkilangan. Permintaan yang luas boleh mendorong pengilang untuk menambahkan pengeluaran dan memperluaskan pelaburan. Kerajaan telah menerokai pasaran baru terutamanya negara sosialis dan negara sedang membangun yang berpotensi. Menghantar rombongan perdagangan ke luar negara dan meyertai ekspo-ekspo antarabangsa untuk mempamerkan barangan buatan Malaysia. Contoh : Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia, Pusat Dagangan Eksport Malaysia dan Pesuruhjaya Perdagangan di luar negara telah menyebarkan maklumat kepada ahli-ahli perniagaan di luar negara. 3. Penyediaan tenaga buruh mahir. Tenaga buruh yang mahir penting untuk memajukan proses perindustrian. Tahap kepakaran yang tinggi dapat meningkatkan daya produktiviti dan meminimunkan kos pengeluaran dan meninggikan kualiti barangan yang dihasilkan. Kerajaan telah menubuhkan banyak intitusi pengajian tinggi dan pusat latihan teknikal, seperti Universiti Teknologi Malaysia dan Institut Kemahiran MARA untuk melatih dan melahirkan tenaga pekerja mahir dan yang mempunyai semangat keusahawanan yang sesuai dengan keperluan pembangunan sektor perindustrian. 4. Penyelidikan dan pembangunan (R&D) Dalam usaha membolehkan barangan buatan Malaysia mendapat sokongan dan menembusi pasaran antarabangsa, kerajaan dan pengusaha haruslah meningkatkan program penyelidikan dan pembangunan. Kita dapat memperkenalkan teknik pengeluaran baru yang sesuai demi meninggikan daya produktiviti dan keupayaan persaingan untuk barangan tempatan di pasaran asing. Pengeluaran barangan yang bermutu tinggi dan murah akan mendapat perhatian para pengguna. Institusi penyelidikan penrindustrian seperti SIRIM dapat mengawal barang-barang pembuatan yang berkualiti. 5. Kestabilan politik. Mewujudkan iklim pelaburan yang menggalakkan. Semua orang Semua orang perlu berganding bahu demi melahirkan sebuah masyarakat yang aman dan mesra. Usahawan barulah berani menanam modal dan memperluaskan aktiviti perkilangan mereka. Gangguan politik dan masalah ketenteraman boleh mengagalkan projek pembangunan sesebuah negara. Sekiranya sesebuah negara itu sentiasa mengalami masalah perkauman dan krisis mogok yang berleluasa, ini akan menjejaskan pembangunan negara. Masalah ini akan mengakibatkan ramai pelabur asing dan pemodal tempatan beralih ke negara- negara yang lebih stabil demi menjamin keuntungan pelaburan mereka.

CONTOH PERSOALAN : 1. Huraikan langkah-langkah untuk menggalakkan pelaburan asing. 2. Pelaburan asing bantu mengatasi masalah kemelesetan ekonomi negara. Sejauh manakah pelaburan asing dapat membawa kebaikan terhadap pembangunan negara ?. Konsep ekonomi dan pelaburan : 1. Kemelesetan ekonomi dunia yang serius telah menimbulkan beberapa implikasi negatif terhadap negara. Pertumbuhan ekonomi yang lembab telah mengakibatkan pengganguran, kejatuhan eksport dan menambahkan hutang negara. Oleh itu, pihak kerajaan telah menjalankan pelbagai pendekatan baru demi menarik kemasukan pelaburan asing agar dapat membawa manfaat ke arah mempercepatkan kemajuan negara. 2. Pelaburan asing merupakan nadi penggerak ke arah pembangunan negara. Kemasukan pemodal-pemodal asing dapat menambahkan pendapatan negara, meningkatkan gunatenaga dan mempercepatkan pemindahan teknologi dan kepakaran ke dalam pelbagai aktiviti ekonomi. Kerajaan telah melipatgandakan usaha untuk menggalakkan pelaburan asing di negara ini. Sumbangan pelaburan asing : 1. Teknologi muktahir. Membolehkan pemindahan teknologi moden ke negara ini. Malaysia masih kekurangan sumber kewangan untuk membiayai projek-projek latihan dan penyelidikan demi mencapai teknologi moden. Masalah ini merupakan satu penghalang yang menyekat kemajuan sektor perindustrian. Pelabur- pelabur asing akan membawa bersama teknologi dan sistem pengurusan moden serta tenaga profesional yang pakar dan produktif. Mereka juga akan melaksanakan pelbagai program untuk melatih buruh tempatan demi mengembangkan pengetahuan kepakaran agar pekerja-pekerja tempatan dapat diserapkan ke dalam projek pelaburan mereka. Contohnya, projek mencarigali minyak di Terengganu. 2. Gunatenaga yang mahir. Matlamat utama kerajaan menggalakkan pelaburan asing ialah untuk meningkatkan gunatenaga dan mengurangkan kadar pengganguran negara. Apabila pelaburan asing bertambah, banyak kilang baru akan didirikan. Dalam usaha menjayakan projek ini, negara kita memerlukan banyak tenaga buruh. Maka wujudlah peluang pekerjaan yang lebih banyak. Perkembangan ini memberi kesempatan kepada para penganggur untuk mendapatkan pekerjaan dalam kilang- kilang tersebut. 3. Pendapatan negara bertambah. Pengaliran wang ke luar negeri akan berkurangan kerana banyak barangan import telah digantikan dengan barangan tempatan. Sebelum ini, kebanyakan bahan mentah dieksport ke negara-negara maju dengan harga yang rendah. Kemudian bahan mentah ini diproses menjadi barangan siap dan dijual semula semula ke negara ini dengan harga yang lebih tinggi. Kemasukan pelaburan asing membolehkan banyak modal dan kepakaran disalurkan ke kilang-kilang perusahaan tempatan. Bahan-bahan tempatan boleh diproses oleh kilang-kilang di negara ini. Dengan cara ini, harga dan penggunaan bahan mentah tempatan lebih terjamin. 4. Menyelesaikan hutang negara. Sumber kewangan dalam projek-projek pelaburan asing itu merupakan modal pelaburan yang tidak perlu dibayar balik. Dalam usaha mengatasi kemelesetan ekonomi dan memajukan taraf hidup rakyat, pihak kerajaan banyak meminjam daripada intitusi kewangan asing sehingga menyebabkan hutang negara mencapai 45 billion ringgit pada tahun 1989. Ini merupakan perkembangan yang kurang sihat kerana setiap tahun negara kita terpaksa membayar balik sejumlah besar hutang tersebut ke luar negeri. 5. Pembangunan infrastruktur. Kemudahan asas yang sempurna merupakan nadi utama untuk mempergiatkan pembangunan perindustrian. Justeru itu, kerajaan telah memperuntukkan perbelanjaan yang besar untuk menyediakan kemudahan elektrik dan air, di samping sistem pengangkutan yang baik demi menarik dan menjayakan projek pelaburan asing. Pelabur-pelabur asing sendiri juga akan menyediakan kemudahan rekreasi dan tempat kediaman untuk para pekerja. Penyediaan perhidmatan sosial ini akan meninggikan taraf hidup sosial rakyat negara ini. Contoh : Jalan Sultan Azlan Shah telah dibina untuk memudahkan haluan kilang-kilang di Bayan Lepas dan Bayan Baru di Pulau Pinang. Langkah : 1. Skim galakan. Merupakan daya tarikan yang mustahak untuk menggalakkan pelaburan asing. Pihak kerajaan memberikan taraf perintis untuk membolehkan syarikat-syarikat asing yang baru menikmati kemudahan pengecualian cukai, di samping melanjutkan tempoh pengecualian cukai untuk syarikat- syarikat asing yang sedia ada. Dalam usaha menambahkan modal asing, pihak kerajaan juga harus melonggarkan peraturan pelaburan dengan membenarkan rakyat asing memiliki ekuiti yang lebih besar sehingga 100% dalam sesuatu projek. Keistimewaan ini dapat menarik pera pelabur asing untuk melabur di Malaysia. Malaysia juga mengamalkan dasar pertukaran wang asing yang liberal. Pelabur-pelabur asing dibenarkan membawa keluar segala keuntungan dan pulangan modal. Ini satu-satunya insentif negara yang dihargai oleh pelabur asing. 2. Rombongan penggalakan pelaburan. Penghantaran rombongan penggalakan pelaburan ke luar negeri adalah langkah yang wajar untuk menarik kemasukan pelaburan asing. Sejak bulan Mei 1987, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan industri telah mengetuai banyak rombongan penggalakan ke luar negeri. Untuk menyedarkan pelabur asing mengenai potensi pelaburan di Malaysia melalui seminar pelaburan, mesyuarat serta laporan media massa. Maklumat pelaburan untuk pelabur asing juga disampaikan menerusi pejabat Lambaga Kemajuan Perindustrian Malaysia di luar negeri dan kedutaan asing. Langkah ini dapat memberi penjelasan mengenai dasar-dasar baru kerajaan dan galakan serta peluang pelaburan kepada bakal pelabur asing. Ini akan menimbulkan minat di kalangan pengusaha asing dan memandang Malaysia sebagai sebuah destinasi pelaburan yang menguntungkan. 3. Tapak perindustrian. Kawasan perindustrian yang sesuai dan kemudahan infrstruktur yang sempurna mustahak untuk menjayakan sesuatu projek pelaburan asing. Dalam usaha menarik pelabur asing, tapak perusahaan yang strategik telah dipilih untuk dimajukan sebagai kawasan perusahaan. Kerajaan juga perlu memperuntukkan perbelanjaan yang banyak untuk menyediakan kemudahan elektrik dan bekalan air, di samping memperbaiki sistem pengangkutan di kawasan perindustrian tersebut demi menjayakan projek pelaburan asing. Contohnya, Kawasan Perindustrian Mak Mandin, Butterworth di Pulau Pinang dan Kawasan Perindustrian Shah Alam, Selangor. Dengan adanya kemudahan infrastruktur yang lengkap, sudah tentu ini akan memudahkan pelabur asing melaksanakan projek pelaburan mereka di sini kerana boleh menjimatkan kos penyediaan kemudahan asas yang diperlukan. 4. Teknologi dan kemahiran. Kerajaan telah melaksanakan rancangan latihan kepakaran demi meningkatkan kemahiran dan kecekapan tenaga buruh dan mempergiatkan program penyelidikan dan pembangunan untuk memperkenalkan teknik pengeluaran moden. Daya produktiviti yang tinggi bukan sahaja menjimatkan kos penghasilan, bahkan memaksimunkan keuntungan sesuatu projek pelaburan. Ini memang sesuai dengan hasrat pelabur asing untuk meningkatkan keuntungan. Dengan usaha ini, pelabur asing tertarik untuk melabur di Malaysia kerana terdapatnya tenaga pekerja yang mahir serta tingkat teknologi yang tinggi. 5. Keyakinan pelabur asing. Kestabilan politik merupakan faktor utama untuk menggalakkan pelaburan asing. Jika sesebuah negara iru sentiasa mengalami pergolakan politik akan menjejaskan keyakinan para pelabur kerana modal dan keselamatan mereka akan terancam. Masalah ini akan menyebabkan ramai pelabur asing beralih ke negara-negara yang lebih stabil. Yang demikian, segala perjuangan politik yang keterlaluan harus dielakkan demi melahirkan sebuah negara yang aman, damai dan harmoni agar usahawan asing berani menanam modal di negara ini. Kerajaan juga telah menandatangani Perjanjian Jaminan Pelaburan dengan negara-negara asing. Matlamatnya ialah untuk memberi jaminan bahawa kerajaan Malaysia tidak memiliknegarakan mana-mana syarikat asing di negara ini. Perjanjian ini akan menambahkan keyakinan pelabur asing dan mengglakkan kemasukan modal asing ke negara ini. Keburukan : 1. Persaingan dengan pelabur-pelabur tempatan. Mereka dianaktirikan dan tidak mendapat tender-tender yang sepatutnya mereka usahakan. Tidak dapat bertanding dengan pelabur asing yang berteknologi canggih dan bermodal lumayan. Barangan baru yang dihasilkan tidak dapat dikeluarkan oleh pelabur tempatan. 2. Tiada pemindahan teknologi. Mereka membawa kepakaran dan kakitangan sendiri. Merugikan negara kita kerana ini adalah harapan negara. Mereka lebih mengutamakan keuntungan menyebarkan pengetahuan baru. Hanya membawa wang keluar dari Malaysia. 3. Pencemaran. Masalah ini akan berlaku daripada segi air, udara dan alam sekitar. Ini bertentangan dengan konsep untuk hidup dalam alam yang bersih. Dengan pembukaan kilang-kilang baru, hutan diterokai dan pokok ditebang untuk tujuan tersebut. Ini telah merosakkan sistem eko-sistem dan ekologi alam sekitar. Asap yang keluar dan sisa-sisa buangan kilang mencemarkan laut, sungai dan udara yang bersih. 4. Kebudayaan kuning dan asing. Ini bertentangan dengan kebudayaan yang lebih halus di negara kita. Adat, cara hidup, tarian, seni, lagu dan agama dipengaruhi oleh pelabur-pelabur asing. Ini kerana masyarakat lebih mendewakan kebudayaan mereka yang dianggap kompleks dan “sophisticated”. Ini secara tidak langsung telah mencemarkan hubungan kekeluargaan orang- orang Asia. Semangat kejiranan juga merosot. 5. Penjajahan ekonomi asing. Ini amat membahayakan kerana pelabur-pelabur asing ini boleh menyebabkan kita terlalu bergantungan kepada mereka. Tanpa pelabur asing kedudukan ekonomi negara kta akan terjejas dan menjadi tidak stabil. Contoh : Sekiranya Amerika Syarikat menarik balik GSP, banyak kilang elektronik akan tutup. Ini boleh mengakibatkan ramai pekerja kilang elektronik menganggur dan menggugat kestabilan ekonomi negara kita.

CONTOH PERSOALAN :

1. Masalah kesesakan jalan raya menjadi semakin meruncing khususnya di Kuala Lumpur. Apakah pandangan anda terhadap isu ini serta cadangkan langkah-langkah yang berkesan untuk mengatasinya. Intro :

1. Kesesakan lalu lintas dihadapi oleh kebanyakan bandaraya- bandaraya di seluruh dunia termasuk di benua Eropah dan benua Amerika dan di negara kita. Masalah ini sudah pun difikirkan corak penyelesaian di peringkat kabinet.

Pandangan : 1. Sistem pengangkutan awam. Kita juga menerima hakikat bahawa sistem pengangkutan awam yang ada pada hari ini belum lagi dapat menampung pertambahan jumlah penggunaan jalan raya yang semakin meningkat. Walaupun kerajaan berusaha dengan membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk membaiki sistem jalan raya di bandar-bandar besar namun masalah kesesakan masih dapat diatasi.

2. Penggunaan kenderaan sendiri. Kesesakan adalah kerana bertambahnya penggunaan kenderaan persendirian di ibu kota. Daripada perangkaan statistik menunjukkan pada tahun 1987, jualan kenderaan bermotor yang berdaftar adalah sebanyak 84,559 buah dan meningkat kepada 507393 pada tahun 1990 manakala menjelang tahun 1993 dianggarkan sebanyak 1 juta kenderaan bermotor yang membanjiri jalan-jalan di ibu kota. Jumlah ini adalah satu perubahan yang begitu cepat sekali. 3

. Pertambahan penduduk. Di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Ipoh serta Johor Bharu, adalah satu fenomena biasa kalau kita dapati bahawa kadangkala dalam sebuah keluarga memiliki lebih daripada sebuah kereta. Malahan ramai di antara mereka yang pergi ke tempat kerja dengan tidak berkongsi kenderaan sebaliknya mereka memandu seorang diri ke tempat kerja dan kadangkala berkongsi kenderaan. Justeru itu tidak hairanlah soal kesesakan lalu lintas di bandar-bandar besar ini masih tidak boleh diatasi sepenuhnya. Adalah dijangkakan bahawa penduduk kota raya akan bertambah lebih banyak menjelang tahun 1995. Pada masa tersebut, penggunaan kereta di bandar ini akan makin bertambah sekiranya langkah-langkah tertentu tidak diambil segera untuk mengatasinya.

4. Undang-undang tidak dipatuhi. Kenderaan-kenderaan komersial seperti lori, trelar dan sebagainya perlu diberi perhatian. Kenderaan ini banyak kali didapati tidak mematuhi arahan memasuki kawasan bandar, apatah lagi melibatkan jalan-jalan yang sibuk. Kadang kala kenderaan berkomersial ini membawa masuk atau mengangkat keluar barang-barang muatan yang mengikuti arahan waktu. Apa yang ada sekarang ini adalah arahan melarang kenderaan berat daripada memasuki pusat bandar selepas jam 9.00 hingga 6.00 petang. Jika arahan ini tidak dipatuhi, Kuala Lumpur khususnya sebagai ibu kota yang merupakan pusat pentadbiran dan perniagaan akan menjadi semakin sesak dengan kenderaan berat tersebut.

Langkah :

1. Perkhidmatan kenderaan awam. Sistem perkhidmatan awam yang terdapat di bandaraya Kuala Lumpur seperti perkhidmatan bas serta teksi perlu diperbaiki. Pada akhir tahun 1970an, perkhidmatan bas mini telah diperkenalkan oleh kerajaan untuk menyenangkan warga kota untuk berulang-alik ke tempat kerja. Masalah waktu menunggu, tempat duduk dan jarak perhentian turut mendorong pengguna memilih untuk menggunakan kenderaan sendiri. Perkhidmatan pengangkutan awam di negara ini bergantung kepada pihak swasta. Syarikat-syarikat swasta ini perlu memberi perkhidmatan yang sebaik mungkin kepada pengguna.

2. Area Traffic Control. Pada tahun 1979, sistem yang diperkenalkan ialah “Area Traffic control” seperti yang diamalkan di Singapura. Menerusi sistem ini pengguna digalakkan mengawal jumlah penumpang yang ada di dalam sesebuah kenderaan untuk memaksimunkan penumpang sekaligus mengurangkan jumlah kenderaan yang masuk ke sesuatu kawasan. Sistem ini harus cuba diamalkan di Malaysia.

3. Sistem LRT. Memperkenalkan sistem pengangkutan dalam bandar yang seakan-akan sama dengan keretapi dan beroperasi di antara satu tempat lain dalam bandar yang sama. Sementara LRT pula ialah sistem pengangkutan yang sama konsepnya dengan sistem monorel tetapi memberi perkhidmatan pengangkutan di antara bandar-bandar. Contoh : di antara Shah Alam dan Kuala Lumpur.

4. Pembangunan luar bandar. Mencadangkan supaya kilang-kilang atau gudang-gudang ditempatkan di luar pusat bandar. Kerajaan patut mengenakan syarat bahawa kenderaan komersial hanya boleh memasuki pusat bandar pada waktu tertentu. Satu lagi cadangan yang agak praktikal ialah cuba menempatkan pejabat-pejabat kerajaan di luar bandar. Bagaimanapun buat masa ini, perlaksanaannya masih di peringkat awal.

Kesimpulan :

1. Pembuat dasar perlu merangka program tertentu untuk jangka panjang.

2. Pengguna-pengguna jalan raya harus bersedia untuk memaksimunkan jumlah penumpang di dalam sesebuah kereta. Pihak pengusaha bas pula perlu meningkatkan perkhidmatan. Semua pihak perlu bersama-sama cuba memberi sumbangan supaya rangkaian jalan raya di kawasan bandar dapat digunakan dengan sempurna dan seterusnya tidak menjejaskan imej bandar-bandar utama di Malaysia.

CONTOH PERSOALAN :

1. “Lebih kurang 13,000 kes kebakaran berlaku tiap-tiap tahun dan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-5 sejumlah RM1 billion kerugian akibat kebakaran dilaporkan. Bilangan manusia yang terkorban akibat kebakaran antara Januari dan Oktober 1990 ialah 807 orang. Ini adalah satu hal yang serius di negara kita. Huraikan langkah-langkah yang berkesan untuk mencegah kebakaran yang semakin meningkat untuk mengelakkan kerugian dari segi wang dan nyawa yang terkorban.

2. Kebakaran sering berlaku. Kes kebakaran berlaku di mana- mana sahaja. Api semasa kecil adalah kawan dan semasa besar adalah lawan. Sejauh manakah kelalaian manusia dianggap sebagai punca utama kes kebakaran di negara kita ? Intro : 1. Kes kebakaran semakin meningkat. Pencegahan adalah langkah yang baik untuk menyelamatkan kerugian harta benda dan nyawa. Langkah pencegahan melibatkan setiap lapisan masyarakat.

Langkah-langkah :

1. Mengemaskinikan kemudahan pencegahan api. Alat mencegah api penting di sekolah-sekolah kerajaan dan swasta, bangunan tinggi, pusat-pusat hiburan malam, kilang, bangunan awam dan bangunan kerajaan. Jabatan perkhidmatan bomba perlu menyelia kemudahan pencegahan api dari masa ke semasa bagi menentukan semua alat itu dalam keadaan baik dan mencukupi. Kerjasama pihak pemilik bangunan adalah penting. Dendaan dan hukuman perlu dikuatkuasa bagi pemilik bangunan yang enggan bekerjasama. Penggunaan alat itu juga perlu ditunjuk ajar oleh Jabatan Perkhidmatan Bomba.

2. Mengemaskinikan Jabatan Perkhidmatan Bomba. Menambahkan bilangan kakitangan bomba dan juga peralatan yang mencukupi dan canggih. Pertambahan bangunan-bangunan dan kawasan petempatan adalah tidak selaras dengan pertambahan bilangan kakitangan perkhidmatan bomba. Peralatan-peralatan semasa operasi kebakaran seperti alat pernafasan perlu ditambah. Sistem pili perlu lebih maju dan moden. Ini dapat mengelakkan masalah tekanan air rendah.

3. Mewajibkan pemasangan alat pengesan kebakaran. Diwajibkan di semua bangunan dan kawasan petempatan. Memudahkan anggota bomba mengesan tempat kejadian kebakaran dengan cepat. Mengelakkan kerugian harta benda dan nyawa yang maksimun. Sebelum meluluskan kegunaan bangunan untuk kerajaan dan swasta, pihak jabatan bomba perlu mewajibkan mereka memasang alat pengesan ini. Hal ini perlu dikuatkuasakan melalui undang-undang. Peraturan ini perlu dikuatkuasakan dengan tegas.

4. Memperkenalkan perkhidmatan Unit Bomba Sukarela. Unit ini perlu ditubuhkan di kilang, bangunan dan kawasan petempatan. Mengurangkan pergantungan masyarakat terhadap ahli bomba. Tindakan pengawalan api dan pengurusan orang awam dijalankan oleh Unit Bomba Sukarela sementara menunggu ketibaan ahli bomba. Pihak bomba perlu memberi latihan dan memberi ceramah kepada unit-unit ini. Kursus- kursus khas juga perlu dianjurkan untuk ali-ahli unit ini. Contoh kilang yang mempunyai unit “fire fighting squat” ialah Advanced Micro Devices (M) Sdn. Bhd. Penang.

5. Kempen mencegah kebakaran dan demonstrasi. Masyarakat perlu disedarkan tentang pentingnya mencegah kebakaran. Mengadakan demonstrasi tindakan semasa kebakaran di sekolah, kilang, bangunan tinggi dan kawasan petempatan. Mengadakan demonstrasi ciri-ciri jerjak yang sesuai di rumah-rumah kediaman. Media massa seperti televisyen dan radio serta majalah dan suratkhabar amat penting untuk menjalani kempen ini. Poster-poster perlu dilekatkan di mana-mana sahaja. Program televisyen merangkumi filem dokumentari mengenai teknik pencegahan kebakaran dan temuduga diadakan dengan mangsa-mangsa kebakaran.

Kesimpulan : 1. Pencegahan adalah baik lebih baik daripada menghadapi kebakaran. Penglibatan dan kerjasama semua lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

CONTOH PERSOALAN : Ramai kanak-kanak di Malaysia telah didera dengan menakutkan. Bilangan kanak-kanak yang didera agak tinggi. Ibu bapalah yang merupakan pendera utama kanak-kanak ini. Sejauh manakah kemiskinan merupakan punca kepada berlakunya kes penderaan kanak-kanak ? Penderaan kanak-kanak membawa maksud sebarang perbuatan yang boleh mencederakan kanak-kanak secara sengaja atau tidak daripada segi fizikal, mental, emosi dan perkembangan kanak-kanak tersebut. Walaupun telah lama wujud, namun baru-baru ini saja isu tersebut menjadi perhatian umum. Salah satu punca utama yang dikesan ialah faktor kemiskinan dalam sesebuah keluarga. Kerap kali ibu bapa yang miskin mengalami tekanan ekonomi dan kerja daripada majikan dan juga keperluan keluarga. Tiada tempat bagi mereka melepaskan geram kecuali kepada anak-anak mereka. Golongan ini berpendidikan rendah dan tidak memahami psikologi anak mereka kerap menjadikan anak mereka “papan pukulan” apabila anak-anak mereka bermanja atau pun bergaduh. Telah dilaporkan bahawa golongan berpendapat rendah dan berpendidikan rendah merupakan golongan yang paling ramai mendera kanak-kanak. Selain daripada itu, cara bagaimana ibu bapa atau penjaga diperbesarkan juga menyumbang kepada punca penganiayaan tersebut. Ibu bapa yang pernah dibesarkan dengan cara kekerasan berpendapat bahawa cara tersebut merupakan cara terbaik mereka mendisiplinkan anak-anak. Kanak-kanak yang nakal dibelasah dan menjadi lebih degil mengakibatkan ibu bapa hilang pertimbangan lantas melakukan sesuatu yang boleh mencederakan si anak itu. Ini telah membawa kepada kes penderaan yang serius serta meninggalkan kesan parut yang mendalam kepada kanak-kanak tersebut. Di samping itu, penyakit sosial seperti kemabukan dan judi juga turut mengakibatkan penganiayaan kanak-kanak. Bapa yang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan tambahan pula kalah berjudi tidak akan kenal siapa anak dan isteri. Kerap kali anak-anaknya dijadikan sasaran. Dalam keadaan yang tidak sedarkan diri itu, perkara yang serius seperti menendang dan menumbuk kanak-kanak pasti akan berlaku. Akibatnya, lama-kelamaan sekiranya tidak dirawati, kanak- kanak tersebut mungkin menemui maut akibat kecederaan dalaman. Dalam pada itu, pasangan muda yang berkahwin kurang bersedia untuk memikul tanggungjawab mereka. Di bandar terutamanya si suami akan pulang lewat bekerja meletakkan segala tanggungjawab kepada si isteri yang muda dan tidak berpengalaman untuk menjaga si anak yang degil lagi nakal. Tanpa ajaran dan nasihat dari golongan tua, isteri tersebut akan mendidik anaknya tidak lain tidak bukan dengan memukul sahaja. Kadang-kadang, kes ini membawa kepada penganiayaan yang serius. Selain itu, ibu bapa yang meletakkan tanggungjawab mereka kepada sesetengah penjaga juga akan menyebabkan anak- anak mereka didera. Kelewatan membayar upah dan ibu bapa yang bekerja ke luar negeri akan menyebabkan penjaga melepaskan geram mereka ke atas kanak-kanak tersebut. Derita ini jelas ditanggung oleh B.Balasundram yang dijumpai dalam keadaan separuh sedar dalam tandas wanita di Hospital Besar Kuala Lumpur. Jelaslah bahawa terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada penderaan kanak-kanak. Oleh itu, demi menjaga masa depan kanak-kanak tersebut kerjasama daripada semua pihak membanteras gejala ini amat diperlukan. CONTOH PERSOALAN : 1. Bahan kosmetik lebih banyak mendatangkan kesan buruk daripada kebaikan. Bincangkan. 2. Kosmetik tradisional menjamin kecantikan. Sejauh manakah anda bersetuju dengan kenyataan tersebut ? Konsep kosmetik : 1. Kosmetik termasuk ginju, celak, pemerah pipi, pembayang mata, bedak, losyen dan sebagainya 2. Shiseido, Sans Soucis, Avon, Fambo, Kanebo dan Amway adalah jenama-jenama kosmetik yang popular. Keburukan kosmetik : 1. Kandungan bahan kimia yang tinggi. Setengah-setengah bahan kosmetik misalnya “pearl cream” mengandungi paras merkuri (raksa) dan logam berat plumbum yang terlalu tinggi. Bahan-bahan ini boleh menyebabkan kerosakan sistem saraf dan keracunan bila bahan ini meresap masuk ke dalam badan. Pendedahan ini dilakukan oleh Persatuan Pengguna Pulau Pinang, iaitu terdapat beberapa jenis krim muka yang boleh mencacatkan muka pemakainya. Contoh : Arche Pearl, Dragon Face Cream dan Torelo New Pearl Park. Benzoyl Per oksida yang ada dalam alat solek boleh menyebabkan penyakit kanser. Statistik : 1983, 853 orang wanita telah meninggal dunia di England kerana menghidapi penyakit kanser kulit yang digelar Melanome. 2. Pembaziran ringgit Malaysia. Pembaziran wang kerana kebanyakan kosmetik, terutamanya yang popular adalah amat mahal harganya. Ini menyebabkan ramai wanita membelanjakan sebahagian besar pendapatan mereka untuk membeli barangan kosmetik. Wang itu lebih baik digunakan untuk membeli barang-barang keperluan asas, perbelanjaan sekolah dan menyimpan ke dalam bank. 3. Kelihatan lesu. Wanita yang selalu menggunakan kosmetik akan kelihatan lesu dan kelihatan tidak bermaya jika mereka berhenti menggunakannya. Semasa menggunakan kosmetik mereka kelihatan berseri dan matang serta cantik. Wanita akan berasa ketagih dan menggunakan kosmetik kerana tanpa kosmetik mereka akan berasa negatif dan rendah diri. Kebaikan kosmetik : 1. Melicinkan kulit. Membersihkan kulit dan menjadikannya licin serta kurang berkedut. Contoh : Losyen pembersih, “Toner”, losyen pelembap dan sebagainya. Ini kerana alam sekitar kini selalu dicemari oleh habuk dan debu.Kita perlu selalu menjaga kebersihan kulit dengan menggunakan alat-alat kosmetik ini. 2. Sebagai daya penarik. Minyak wangi boleh membantu wanita yang mempunyai bau badan supaya tidak tersisih dan rendah diri. Boleh menarik perhatian seperti yang diiklankan oleh kosmetik “Impulse” di televisyen. Digunakan sebagai daya penarik dalam majlis atau upacara yang melibatkan bilangan orang yang ramai. 3. Kejelitaan. Membuatkan wajah wanita kelihatan lebih jelita, muda dan cantik. Kosmetik boleh menjadikan wanita kelihatan segar dan matang. Alat solek dapat menutup parut jerawat yang hodoh.

Langkah mengatasi masalah kosmetik : 1. Sikap wanita tentang kosmetik perlu diubah. Mereka perlu memahami masalah yang dihadapi oleh mereka. Mereka perlu memahami pendidikan pengguna dan matlamatnya. Perlu mempelajari dan bersikap lebih betul dalam menguruskan perbelanjaan mereka. Amalkan sikap sederhana terhadap penggunaan kosmetik oleh wanita. 2. Tindakan Persatuan Pengguna. Misalnya Persatuan Pengguna Pulau Pinang melakukan kajian dan dedahkan bahaya bahan-bahan kosmetik dalam pasaran kepada kaum wanita yang menggunakannya. International Organisation of Consumers Union (IOCU) juga perlu membuat kajian dan memaklumkan maklumat yang muktahir kepada ahli-ahlinya di seluruh dunia. 3. Tindakan kerajaan. Pemeriksaan dan analisa kandungan bahan kosmetik oleh ahli-ahli farmasi dari jabatan farmasi dan Kementerian Kesihatan. Penguatkuasaan akta dadah dan kosmetik dengan tegas, misalnya menjalankan ujian rapi terhadap semua jenama kosmetik sebelum dibenarkan penjualan. Mereka yang bersalah menjual atau membuat kosmetik merbahaya dikenakan hukuman yang berat. 4. Bantuan nasihat pakar kecantikan. Mendapatkan nasihat dan rawatan daripada doktor atau pakar kecantikan yang berkelayakan tentang jenis alat solek atau kosmetik yang sesuai. Pakar-pakar kecantikan ini (Beautician) perlu mempunyai etika kerja dan profesion yang bermutu tinggi. Tidak boleh menipu dan terlalu mementingkan keuntungan. 5. Kosmetik cara tradisional. Menjaga kecantikan tanpa bahan kosmetik buatan kimia. Menjaga kesihatan dengan memakan makanan seimbang, sentiasa riang dan banyak bersenam. Menggunakan bahan asli (cara tradisioanal), misalnya menghaluskan muka dengan tomato – gantikan krim muka dan lain-lain bahan asli seperti telur, timun, jus lemon, minyak zaitun, madu mentah serta santan kelapa.

CONTOH PERSOALAN : 1. Pada waktu ini hospital swasta di negara ini berkembang dengan begitu pesat. Ahli masyarakat yang mampu, ramai yang mendapatkan rawatan di hospital-hospital tersebut. Mereka percaya bahawa pusat-pusat ini memberi perkhidmatan yang lebih selesa. Sejauh manakah perkembangan pusat rawatan swasta ini membawa kebaikan kepada masyarakat kita. Intro : 1. Pusat rawatan swasta ditubuhkan untuk menampung keperluan kesihatan di negara ini. Di bandar-bandar utama di Malaysia pertumbuhannya bagai cendawan selepas hujan. Kepesatan ini menyebabkan permintaan yang tinggi kepada pakar perubatan sehingga kebanyakan doktor tempatan berlumba-lumba untuk berkhidmat serta membuka sendiri pusat rawatan swasta. Kebaikan : 1. Pilihan untuk orang ramai. Sebelum ini, kebanyakan mereka bertumpu di hospital kerajaan yang keadaannya kurang selesa. Mereka terpaksa berbaris lama menunggu giliran untuk mendapatkan rawatan yang sekejap. Ramai pula yang merungut tentang ketidakcekapan kakitangan hospital kerajaan. Masalah ini dapat diatasi dengan adanya pusat rawatan swasta. Mereka tidak perlu menunggu lama kerana pusat rawatan swasta mempunyai strategi sendiri untuk menghiburkan pelanggannya sehingga mereka tidak terasa menunggu lama. Mereka berasa seperti menunggu di lobi hotel berbintang lima. 2. Kecekapan kakitangan dan kemudahan. Pihak pusat rawatan amat mementingkan kecekapan kakitangannya. sistem pendaftaran yang teratur, rawatan yang cekap tetapi teliti dan kemudian kecekapan dalam pemberian ubat amat dipentingkan. Hal ini berbeza dengan hospital kerajaan. Untuk mendaftar sahaja seseorang itu terpaksa mengisi borang sendiri sehingga memakan masa yang lama. Untuk menunggu giliran mendapat ubat pula biasanya boleh menimbulkan kemarahan. Masalah ketidakcekapan urusan ini dapat diatasi oleh pusat rawatan swasta yang sememangnya amat menjaga kecekapan supaya memuaskan hati pelanggannya. 3. Perkhidmatan pakar 24 jam sehari. Orang ramai boleh mendapatkan rawatan di pusat rawatan swasta mengikut kemahuannya. Kebanyakan pusat rawatan dibuka 24 jam dan orang ramai boleh datang apabila memerlukan. Apabila diserang penyakit pada larut malam, mereka tidak menghadapi masalah untuk mendapatkan rawatan. Ini berbeza dengan hospital kerajaan yang mungkin perlu menunggu sehingga keesokan hari. Perkhidmatan ini boleh diperolehi di pusat rawatan swasta dengan memberi bayaran doktor yang tinggi. Setiap perkhidmatan yang diberikan oleh pakar atau jururawat perlu dibayar dalam ringgit Malaysia. Keburukan : 1. Bayaran perkhidmatan kesihatan tinggi. Disebabkan sumber kewangan yang mengendalikan pusat rawatan itu diperolehi daripada bayaran yang dikenakan kepada pelanggan, biasanya bayaran yang dikenakan agak tinggi. Semakin teliti pemeriksaan dibuat atau semakin canggih peralatan yang digunakan untuk merawat seseorang pesakit, semakin tinggilah bayaran yang akan dikenakan. Di samping bayaran ubat, mereka juga akan mengenakan bayaran pendaftaran dan dalam keadaan-keadaan tertentu mereka mengenakan bayaran kepakaran. Semua ini sudah pasti tidak mampu dibayar oleh mereka yang miskin. 2. Pusat rawatan hanya di bandar. Hanya ditubuhkan di bandar-bandar. Sudah pasti perkhidmatannya tidak menyeluruh kepada masyarakat luar bandar. Masyarakat dari luar bandar yang mahu mendapatkan rawatan di pusat rawatan ini terpaksa pergi ke bandar dan ini sudah pasti menimbulkan masalah kepada mereka. Akhirnya mereka ini terus bergantung kepada klinik kerajaan yang berhampiran untuk mendapatkan rawatan masing-masing. 3. Kekurangan doktor kerajaan. Perkembangan pusat rawatan swasta ini juga membawa keburukan kepada pihak hospital kerajaan. Masalah serius yang dihadapi ialah kekurangan doktor. Disebabkan pendapatan dari pusat rawatan swasta lebih lumayan, hampir semua doktor berminat berkhidmat dengan swasta. Doktor kerajaan yang ada sering kali berhenti kerja dan berkhidmat dengan swasta. Gejala ini menyebabkan hospital kerajaan kekurangan doktor yang berwibawa. Ini akan memberi kesan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan rawatan di pusat rawatan swasta.

Kesimpulan : 1. Perkembangan pusat rawatan swasta ini membawa kebaikan dan keburukan kepada masyarakat. Peranan mereka untuk meningkatkan taraf kesihatan di negara ini amat penting. Negara maju kurang pengantungan rakyat kepada khidmat kesihatan kerajaan. Orang ramai kini semakin cenderung mendapatkan rawatan di pihak swasta.

CONTOH PERSOALAN : 1. Untuk membantu pembiayaan kos pembinaan lebuh raya, maka pengguna jalan raya dikenakan bayaran tol. Apakah kebaikan dan keburukan yang timbul dengan sistem pembayaran tol itu ? Intro : 1. Bayaran tol di lebuh raya boleh mengurangkan beban kerajaan yang berbelanja berjuta-juta ringgit Malaysia untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di Malaysia. Lebuh raya yang mengenakan tol ialah seperti di Changkat Jering di Perak.

Kebaikan :

1. Membantu pembiayaan jalan raya lain. Wang yang dikutip boleh disalurkan untuk membina jalan raya yang lain. Dengan demikian pembayar tol dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Mengurangkan beban kerajaan selaras dengan kemajuan industri kenderaan di Malaysia.

2. Jalan raya lebih selesa. Jalan raya yang dikenakan tol dibina dengan begitu baik dan selesa. Jalan-jalan itu lurus dan senang mengendalikan kereta. Petrol yang digunakan juga boleh dijimatkan. Jalan itu luas dan tidak susah untuk mengendalikan kereta yang dipandu.

3. Masa perjalanan dapat dijimatkan. Orang ramai tidak perlu membuang masa untuk ke sesuatu tempat walau pun terpaksa membayar tol. Contohnya, perjalanan yang biasanya memakan masa selama lapan jam iaitu dari Butterworth ke Kuala Lumpur kini boleh sampai dengan empat jam sahaja. Ini boleh menjimatkan masa dan keselesaan memandu.

4. Keselamatan lebih terjamin. Lorong dua hala boleh mengurangkan kemalangan jalan raya. Ciri-ciri keselamatan lain seperti pondok telefon kecemasan yang disediakan oleh pembinaan jalan. Lorong- lorong yang dibina itu amat selesa dan ini boleh mengelakkan kemalangan jalan raya seperti jalan-jalan lama yang digunakan. Jalan lama menyusahkan pemotong kereta dan lori. Lori yang lambat perjalanannya ini boleh menyebabkan keselesaan pemandu.

Keburukan :

1. Membebankan para pengguna Mereka terpaksa membayar tol dan membayar cukai jalan. Ini cukup membebankan para pengguna. Mereka yang tinggal di Butterwoth dan bekerja di pulau Pinang dikehendaki membuat bayaran bulanan yang bernilai lebih kurang RM 260.00 sebulan. Wang ini boleh digunakan untuk menampung perbelanjaan perkara lain untuk keluarganya.

2. Menimbulkan kesesakan di pondok pembayaran tol. Tol Jalan Kucing, Kuala Lumpur telah menimbulkan masalah ini. Pengguna tidak menyediakan wang kecil yang secukupnya dan perlu menunggu pertukaran wang akan diberikan pengutip tol. Ini akan memakan masa yang lama. Katakan setiap pemandu menggunakan masa 3 minit untuk membereskan bayaran, maka 50 kereta akan memakan masa sebanyak 150 minit. Ini yang dikatakan kesesakan.

3. Tidak adil kepada pengguna tertentu. Mereka teras membayar dua kali. Cukai Jalan dibayar, kemudian tol pula perlu dibayar. Oleh itu, kita akan berfikir wang cukai jalan digunakan untuk apa. Mereka yang tidak menggunakan lebuh raya tidak perlu bayar. Maka, pada suatu hari nanti apabila kerajaan tidak lagi menerima tol orang-orang ini dikecualikan daripada bayaran dan dapat menikmati lebuh raya secara percuma. Kesimpulan : Pengenaan tol ada baik buruknya kepada pengguna. Bergantunglah kepada kebijaksanaan mereka untuk menggunakan pintu tol.

Kertas 2 Pengajian Am, Jabatan Pelajaran Sabah 2008

JABATAN PELAJARAN SABAH

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)

Arahan kepada calon:

Jawab enam soalan. Pilih satu soalan daripada tiap-tiap Bahagian A, B, D, dan E dan
dua soalan dalam Bahagian C.

Gunakan lembaran kertas yang berlainan bagi tiap-tiap bahagian.

Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].

NOTA

Bersama dengan kertas soalan ini anda harus menerima kertas graf. Jika tidak,
sila minta daripada pengawas peperiksaan.

Kertas soalan ini terdiri daripada 09 halaman bercetak.
Jabatan Pelajaran Negeri Sabah
Bahagian A

Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 250 hingga 300 patah perkataan. [ 25 ]

1. Pembangunan modal insan telah dicetuskan oleh Y.A.B Perdana Menteri, Dato Seri Abdullah Hj. Ahmad Badawi dalam Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK9) merupakan intipati penting dalam pembangunan negara. Oleh itu, penambahbaikan sistem pendidikan merupakan salah satu langkah yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan untuk merealisasikan matlamat tersebut. Bincangkan.

2. Kenaikan harga pelbagai jenis barangan secara drastik akhir-akhir ini menuntut kebijaksanaan pengguna dalam berbelanja. Pada masa yang sama, pihak kerajaan perlu mengambil langkah yang berkesan agar hak pengguna sentiasa terpelihara. Jelaskan.

Bahagian B

Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 250 hingga 300 patah perkataan. [ 25 ]

3. Akuakultur menyumbangkan kira-kira 20 peratus daripada jumlah tangkapan ikan di
Malaysia. Salah satu kepentingan akuakultur ialah membekalkan sumber protein.
Sehubungan itu, pelbagai langkah perlu dijalankan untuk meningkatkan sektor ini.
Jelaskan pernyataan di atas.

4. Biodiversiti penting kepada semua hidupan yang ada di bumi ini. Justeru, pelbagai pendekatan yang proaktif perlu diambil untuk mengekalkan keseimbangannya. Bincangkan.

Bahagian C

Jawab dua soalan dalam bahagian ini . Pilih satu daripada soalan 5 (a) atau 5 (b) dan satu daripada soalan 6 (a) atau 6 (b). [ 20 ]

5 (a) Kementerian Sumber Manusia akan mewujudkan portal khas jawatan kosong untuk orang kurang upaya (OKU) bagi memudahkan golongan tersebut mencari pekerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan dan kemahiran mereka.Timbalan Menterinya, Datuk Noraini Ahmad menyeru pihak-pihak berkenaan khususnya sektor swasta tampil membantu kerajaan dalam memberikan peluang-peluang pekerjaan kepada golongan ini.

( Dipetik daripada Utusan Malaysia, 17 Mei 2008)

i. Apakah kepentingan portal khas jawatan kosong Orang Kurang Upaya (OKU)
diwujudkan?

ii. Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan langkah-
langkah yang boleh dijalankan oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan
sosioekonomi golongan Orang Kurang Upaya (OKU).

Atau

(b) Sambutan Citrawarna Malaysia 2007 selama sebulan yang berakhir pada 22 Jun 2007 menawarkan pelbagai persembahan kesenian dan kebudayaan kaum-kaum di Malaysia. Di setiap negeri, pelbagai persembahan kebudayaan dijalankan untuk menarik kedatangan pelancong dan menimbulkan semangat kebanggaan dan patriotik dalam kalangan masyarakat tentang kekayaan budaya bangsa.

(Dipetik dan diubahsuai daripada Berita Harian, 15 Jun 2007)

i. Mengapakah sambutan Citrawarna Malaysia 2007 diadakan?

ii. Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan kepentingan sambutan Citrawarna Malaysia kepada negara.

6 (a) Jualan makanan organik sedang mengalami peningkatan, terutama untuk memenuhi keperluan kumpulan pengguna yang mengutamakan makanan untuk kesihatan, cintakan alam sekitar dan kebajikan hidupan semulajadi. Insiden merebaknya penyakit berbahaya seperti penyakit kuku dan mulut dan ‘mad cow’, pencemaran di dalam penggunaan racun makhluk perosak serta penghasilan makanan menggunakan organisma terubahalih (GMO), menyebabkan pengguna memberi perhatian kepada makanan yang dihasilkan secara semulajadi.

( Dipetik dan diubah suai daripada Laporan FAMA, 2006 )

i. Mengapakah makanan organik semakin mendapat tempat dalam kalangan
masyarakat?

ii. Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan kebaikan
makanan organik.

Atau

(b) Biasanya, pengurangan sumber dan pengurusan persekitaran ialah pendekatan terbaik yang dapat menyelesaikan masalah nyamuk untuk jangka masa panjang. Untuk mengawal vektor demam denggi atau demam denggi berdarah, penghapusan bekas-bekas yang dapat membiakkan Aedes didapati berkesan. Walau bagaimanapun, kerjasama orang ramai pada peringkat bukan epidemik biasanya kurang memuaskan.

(http://www.penerbit.usm.my)

i. Apakah kaedah yang terbaik untuk menyelesasikan masalah pembiakan nyamuk Aedes?

ii. Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan punca-punca merebaknya penyakit demam denggi.

Bahagian D

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas graf. [15]

7. Berdasarkan petikan di bawah, lukis carta yang menunjukkan perbandingan guna tenaga mengikut sektor bagi tahun 2005 dan anggaran 2010.

Pembangunan modal insan menjadi teras utama pembangunan dalam Rancangan Malaysia ke Sembilan (RMK9). Justeru, kerajaan telah melaksanakan pelbagai program untuk meningkatkan kualiti tenaga kerja. Menjelang tahun 2010 jumlah guna tenaga pelbagai sektor dianggarkan mencecah ke angka 14976.0 ribu orang. Jumlah ini dianggarkan melebihi jumlah guna tenaga pada tahun 2005 sebanyak 4081.2 ribu orang.

Amalan pertanian moden serta penggunaan teknologi baru telah menggalakkan pengeluaran sektor pertanian, perhutanan, ternakan dan perikanan secara komersil dan berskala besar. Penggunaan teknologi telah mengurangkan jumlah guna tenaga dalam sektor ini sebanyak 81.9 ribu orang pada tahun anggaran 2010 berbanding 1405.7 ribu orang pada tahun 2005. Sektor pembuatan yang merupakan nadi penggerak ekonomi negara pula dianggarkan mencatat guna tenaga sebanyak 3594.7 ribu orang pada tahun 2010. Sementara pada tahun 2005 pula, guna tenaga sektor ini sebanyak 3132.1 ribu orang.

Pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat menyebabkan kerajaan perlu menambahkan infrastruktur di sekolah-sekolah kerajaan terutama sekolah luar bandar. Penambahan peruntukan dalam bidang pendidikan ini telah merancakkan lagi perkembangan sektor pembinaan. Guna tenaga dalam sektor pembinaan dianggarkan meningkat kepada 1501.3 ribu orang pada tahun 2010 berbanding hanya sebanyak 759.8 ribu orang pada tahun 2005.

Sektor perdagangan borong dan runcit, hotel dan restoran menjadi penyumbang guna tenaga yang agak besar bagi kedua-dua tahun tersebut. Pada tahun 2005 sumbangan sektor ini adalah sebanyak 1927.2 ribu orang. Perisytiharan Tahun Melawat Malaysia 2007 telah menyemarakkan lagi pengurusan sektor ini dalam bidang perkhidmatan perhotelan. Hal ini dibuktikan dengan anggaran penambahan guna tenaga kepada 2171.0 ribu orang menjelang tahun 2010.

Sektor pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi turut menyediakan peluang pekerjaan yang tinggi kepada tenaga kerja di negara ini. Perkembangan sektor ini telah menggalakkan peningkatan guna tenaga kepada 701.5 ribu orang pada tahun 2010. Manakala, pada tahun 2005 guna tenaga dalam sektor ini hanya sebanyak 631.2 ribu orang.

Ekonomi negara yang kukuh menjadi pemangkin kepada perkembangan sektor kewangan, insuran, hartanah dan perniagaan. Sektor ini telah menyediakan peluang pekerjaan sebanyak 732.3 ribu orang guna tenaga pada tahun 2005 dan dianggarkan terus meningkat kepada 826.8 ribu orang pada tahun 2010.

Kerajaan Malaysia amat prihatin dengan prestasi kakitangan awam dalam sektor perkhidmatan kerajaan. Sehubungan itu, pada tahun 2010 kerajaan telah mensasarkan peningkatan jumlah guna tenaga kaki tangan awam dianggarkan sebanyak 100 ribu orang pada tahun 2010 berbanding hanya 1052.8 ribu orang pada tahun 2005. Pertambahan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kakitangan awam. Selebihnya guna tenaga tertumpu kepada sektor-sektor lain di negara ini.

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada, RMK9, 2006-2010,
Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri)

8. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan sebuah graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan indeks-indeks penting di Papan Pertama Bursa Malaysia bagi tempoh tahun 1999 hingga 2004.

Keadaan pasang surut pasaran di Bursa Malaysia ditunjukkan oleh beberapa indeks harga atau petunjuk utamanya. Gambaran prestasi indeks-indeks harga saham di Bursa Malaysia bagi tempoh 1999 hingga 2004 dapat diperincikan di bawah.

Petunjuk yang paling popular ialah indeks komposit. Secara purata, indeks komposit berada pada paras 900 mata pada tahun 1999, meningkat sebanyak 70 mata pada tahun berikutnya. Pada tahun 2001 indeks komposit mencecah ke paras 1250 mata dan terus meningkat sebanyak 47 mata lagi pada tahun berikutnya. Pada tahun 2003, indeks komposit mengalami kemerosotan sebanyak 341 mata dan terus merosot ke paras 890 mata pada tahun berikutnya.

Indeks emas pula menunjukkan pertambahan yang sederhana iaitu daripada paras purata 241 mata pada tahun 1999 meningkat ke paras 261 mata pada tahun 2000. Pada tahun 2001 dan 2002, indeks emas telah bertambah sebanyak 45 mata dan 37 mata masing-masing berbanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2005 indeks emas telah merosot sebanyak 86 mata dan terus merosot menjadi 245 mata pada tahun 2004.

Indeks perindustrian pada tahun 2000 telah meningkat sebanyak 66 mata daripada 1216 mata yang dicatatkan pada tahun 1999. Pada tahun 2001 indeks perindustrian telah bertambah menjadi 1401 mata. Pada tahun 2002 indeks perindustrian telah meningkat sebanyak 246 mata. Pada tahun 2003 indeks perindustrian merosot sebanyak 165 mata tetapi meningkat semula sebanyak 34 mata pada tahun 2004.

Indeks kewangan pula telah bertambah sebanyak 80 mata pada tahun 2000 daripada paras 2100 mata pada tahun 1999. Indeks kewangan terus meningkat ke paras 2545 mata pada tahun 2001 dan terus meningkat sebanyak 300 mata pada tahun berikutnya. Pada tahun 2003 dan 2004, indeks kewangan mengalami kemerosotan yang berterusan sebanyak 145 mata dan 95 mata berbanding tahun sebelumnya.

Indeks harta juga mencapai puncaknya setakat ini pada tahun 2002 iaitu di paras 2640 mata. Pada tahun 1999, 2000, dan 2001 indeks harta telah mencapai paras 1600 mata, 1945 mata dan 2100 mata. Pada tahun 2003, indeks harta merosot sedikit menjadi 2460 mata dan meningkat semula menjadi 2550 mata pada tahun berikutnya.

Sementara itu, indeks perladangan mencatat nilai purata pada paras 3100 mata pada tahun 2002. Tahun-tahun sebelumnya adalah lebih rendah iaitu masing-masing 2200 mata, 2345 mata dan 2670 mata. Pada tahun 2003, nilai indeks perladangan berada pada paras 2965 mata dan terus merosot sebanyak 200 mata pada tahun berikutnya.

(Sumber : Dipetik dan diubahsuaikan daripada
Rancangan Malaysia Kelapan, 2001-2005)

SULIT*
Bahagian E

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. [15]

9 Berdasarkan jadual di bawah, nyatakan keadaan KDNK Malaysia dari tahun 2004 hingga 2007. Jelaskan mengapa wujudnya keadaan sedemikian.

Malaysia: Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Mengikut Sektor dari Tahun 2004 hingga Tahun 2007

Sektor KDNK (%)
2004 2005 2006 2007
Pertanian 5.0 2.6 -0.4 1.6
Pembuatan 3.9 4.6 4.5 1.3
Perlombongan 9.8 -5.4 1.8 5.2
Pembinaan -1.5 -0.4 3.6 4.2
Perkhidmatan 6.8 5.7 3.8 8.7

(Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan
daripada Laporan Ekonomi, 2004/2007)

10. Berdasarkan rajah di bawah, jelaskan faktor tarikan dan faktor tolakan yang mempengaruhi kedatangan buruh asing ke Malaysia.

Faktor-Faktor Mempengaruhi Kedatangan Buruh Asing

( Sumber : Dipetik dan diubah suai daripada ,
Federal Marshall Cavendah, Education, 2005.)

KERTAS SOALAN TAMAT

Latihan Kertas 1 1/2009

1 • Menyediakan warga berminda kelas pertama
• Memperkasa sekolah kebangsaan
• Meningkatkan latihan dan kemahiran

Penyataan di atas merupakan strategi yang boleh dicapai melalui
A Dasar Telekomunikasi
B Pengurusan Dasar Pelajaran
C Dasar Pembangunan Nasional
D Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
2 Pilih padanan yang betul antara tempoh Rancangan Malaysia dan dasar X, Y dan Z yang dilaksanakan.

Tempoh Dasar pelaksanaan
I Rancangan Malaysia Ke-4 (RMK 4) X Dasar Perbelanjaan Berhemat
II Rancangan Malaysia Ke-7 (RMK 7) Y Dasar Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
III Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK 9) Z Dasar Pandang Ke Timur

X Y Z
A I II III
B I III II
C II III I
D III II I

3 • Malaysian Transnational Trading Corporation (MATTRA)
• Syarikat Perdagangan Antarabangsa (PEDAMA)
• Malaysian International Trading Organization (MITCO)
• Malaysian Overseas Investment Corporation

Beberapa contoh syarikat di atas merupakan hasil daripada pelaksanaan
A Dasar Sogoshosha
B Dasar Pandang ke Timur
C Dasar Perindustrian Berat
D Pelan Induk Perindustrian Negara

4 Yang manakah benar tentang matlamat membentuk pembangunan modal insan?
I Meningkatkan daya pengeluaran
II Melahirkan generasi berfikiran kelas dunia
III Memperkasakan pengetahuan berasaskan teknologi saintifik
IV Melahirkan masyarakat yang mempunyai jati diri yang unggul
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
5 • Pembangunan sumber manusia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi
• Matlamat terakhir ialah perpaduan negara dan agihan ekonomi yang adil
• Terkandung dalam Rangka Rancangan Jangka Panjang ke 2 (RRJP 2) 1991 – 2000

Penyataan di atas merujuk kepada
A Wawasan 2020
B Dasar Ekonomi Baru
C Dasar Perpaduan Negara
D Dasar Pembangunan Nasional
Melahirkan masyarakat yang berilmu dan berakhlak mulia Mengembangkan potensi individu

X

Memupuk kepercayaan kepada Tuhan Mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis

6 Antara yang berikut, yang manakah mendukung prinsip-prinsip X di atas?
A Dasar Pendidikan Negara
B Falsafah Pendidikan Negara
C Akta Pelajaran Kebangsaan
D Laporan Jawatankuasa Kabinet

7 • Memastikan kepelbagaian eksport negara
• Menjayakan pembelian barangan buatan tempatan oleh rakyat
• Merangka semula insentif-insentif sektor perindustrian untuk menarik pelaburan

Perkara-perkara di atas merupakan usaha yang dijalankan di bawah
A Dasar Pandang ke Timur
B Pelan Induk Perindustrian
C Dasar Persyarikatan Malaysia
D Dasar Belilah Barangan Buatan Malaysia
8 Antara yang berikut, yang manakah objektif Dasar Pertanian Negara Ke-3 (DPN 3)?
I Mengakibatkan sektor perindustrian dengan sektor pertanian sebagai eksport
utama negara
II Memperluaskan penyelidikan dan pembangunan bidang perikanan, penternakan dan pertanian
III Mengutamakan pengeksportan bahan mentah
IV Meningkatkan teknologi pengeluaran dan pemprosesan makanan
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
9 Antara berikut, yang manakah berkaitan objektif Koridor Pembangunan Wilayah Utara?
I Meningkatkan tahap pendapatan penduduk
II Meningkatkan bilangan penduduk
III Membangunkan kawasan luar bandar
IV Memaksimumkan potensi ekonomi
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

10 Yang manakah objektif jangka panjang Pelan Integriti Nasional?
A Membentuk etika yang baik dalam sektor korporat
B Meningkatkan kelicinan dan kecekapan dalam perkhidmatan awam
C Membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya
D Menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang bersih daripada rasuah
11 Antara yang berikut, manakah bidang yang menjadi tumpuan kerjasama Pertumbuhan Segi Tiga ASEAN?
I Tenaga nuklear
II Pelancongan
III Infrastruktur
IV Pengangkutan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
12 • Membetulkan ketidaksamaan dalam susunan ekonomi antarabangsa
• Menghapuskan jurang perbezaan yang semakin meluas antara negara-negara membangun dengan negara-negara maju

Penyataan di atas merujuk kepada?
A Kerjasama Selatan-Selatan
B Order Baru Ekonomi Dunia (NIEO)
C Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO)
D Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)

13 Antara yang berikut, manakah benar tentang peranan Suruhanjaya Selatan-Selatan?
I Mengakui persamaan ras
II Menjadi pusat bantuan kewangan
III Membincangkan masalah tentang hutang negara anggota
IV Memecahkan monopoli negara maju dalam bidang maklumat dan berita
A I dan II
B I dan IV
C II dan IV
D III dan IV
14 Antara berikut, yang manakah pernah melibatkan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)?
I Mencetuskan idea tentang isu nuklear di PBB
II Menjadi pengerusi Perhimpunan Agung PBB
III Menjadi anggota tetap dalam Majlis Keselamatan PBB
IV Menjadi jurucakap Dunia Ketiga dalam Persidangan Kemuncak Bumi 1998
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
15 Pertubuhan Fungsi
X FAO I Meningkatkan taraf kesihatan manusia sejagat
Y IMF II Berusaha meningkatkan pengeluaran makanan
Z WHO III Menghulurkan bantuan kewangan kepada negara yang menghadapi krisis kewangan

X Y Z
A I III II
B II III I
C II I III
D III II I
16 Antara berikut, yang manakah persetujuan yang telah dicapai dalam sidang kemuncak Persidangan Pertubuhan Negara-Negara Islam (OIC) di Malaysia dalam tahun 2003?
I Menaiktaraf hak wanita
II Meningkatkan perdagangan dalam kalangan negara anggota
III Menggalakkan kerjasama multilateral sesama negara anggota
IV Memberi latihan kemahiran dan perlindungan keselamatan dan undang-undang terhadap golongan wanita
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
17 • Tiada campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara lain
• Mewujudkan keamanan bersama

Penyataan di atas merujuk kepada
A Pertubuhan Negara-Negara Islam (OIC)
B Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
C Pertubuhan Negara-Negara Berkecuali (NAM)
D Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)
18 Antara yang berikut, yang manakah padanan yang betul?
Pertubuhan Tujuan penubuhan
I Pertubuhan Negara-Negara Islam
(OIC) Kerjasama sosial, ekonomi dan kebudayaan
II Pertubuhan Komanwel Kerjasama ketenteraan
III Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara (NATO) Kerjasama ketenteraan
IV Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) Kerjasama sosial, ekonomi dan politik

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
19 Antara yang berikut, yang manakah padanan yang betul?
Agensi Matlamat
X SEANWFZ I Meningkatkan semangat persaudaraan
Y AFTA II Mengelakkan perlumbaan senjata nuklear di Asia Tenggara
Z MABBIM III Pasaran bebas dalam kalangan anggota tanpa sekatan tarif

X Y Z
A I II III
B III II I
C II III I
D III I II

20 • Mekanisme Kewangan Pembiayaan Perdagangan untuk hapuskan cukai berganda
• Penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan, Perdagangan dan Teknologi Selatan (SITTDEC)

Penyataan di atas berkaitan dengan
A Pertubuhan Ekonomi Asia Pasifik (APEC)
B Kumpulan 15 (G-15)
C Kumpulan Lapan Negara Membangun (D-8)
D Rundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC)
21 Seorang anak kepada lelaki warganegara Malaysia manakala ibunya warganegara Britain telah dilahirkan di atas kapal terbang Cathay Pacific yang singgah di Brunei. Menurut Perlembagaan Malaysia, apakah taraf kewarganegaraan anak tersebut?

A Warganegara Brunei
B Warganegara Malaysia secara masukan
C Warganegara mana-mana negara yang diingininya
D Warganegara Malaysia melalui kuatkuasa undang-undang
22 Antara yang berikut, yang manakah benar tentang pemilihan Yang di-Pertuan Agong?
I Pemilihan secara warisan
II Dipilih dari semua ketua negeri
III Pemilihan dalam tempoh lima tahun sekali
IV Hanya sembilan raja Melayu berhak memilih
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
23 Antara yang berikut, padanan manakah yang benar bagi kuasa budi bicara dan kuasa mengikut nasihat Yang di-Pertuan Agong?

Kuasa budi bicara Kuasa mengikut nasihat
A Memperkenankan permintaan pembubaran Parlimen Melantik pewaris takhta
B Memanggil mesyuarat khas Majlis Raja-Raja Mengurniakan pingat kebesaran
C Mengampunkan pesalah syariah di negeri asal baginda Melantik senator
D Melantik Yang Dipertua Negeri Memperkenankan rang undang-undang

24 • Melaksanakan Program Latihan Khidmat Negara
• Menyediakan garis panduan atau peraturan yang perlu dipatuhi di Kem Latihan Khidmat Negara

Pihak manakah yang bertanggungjawab secara langsung terhadap program di atas?
A Kementerian Pertahanan
B Jabatan Pertahanan Awam
C Kementerian Perpaduan Negara
D Jabatan Latihan Khidmat Negara

25 • Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
• Lembaga Tabung Haji
• Jabatan Perangkaan

Semua agensi di atas terletak di bawah tanggungjawab
A Perbendaharaan
B Kementerian Kewangan
C Jabatan Perdana Menteri
D Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

26 Antara yang berikut, yang manakah benar tentang fungsi Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN)?

I Membaiki pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru
II Mencadangkan pelan pemulihan kegawatan ekonomi
III Mencadangkan pembentukan Dana Harta dan Dana Modal
IV Menyelaras pembangunan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

27 Apakah implikasi sekiranya berlaku kekosongan luar jangka di Dewan Rakyat?
A Ahli Dewan Rakyat yang baru akan dilantik
B Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengisytiharkan pilihan raya umum
C Kekuatan parti yang menang majoriti ahli Dewan Rakyat akan terjejas
D Kekosongan luar jangka tersebut perlu dipenuhi dalam tempoh 20 hingga 30 hari

28 Antara yang berikut, yang manakah terlibat dalam membantu Jemaah Menteri menyelaras kegiatan kementerian-kementerian?
I Majlis Tanah Negara
II Majlis Perumahan Negara
III Majlis Keselamatan Negara
IV Majlis Pembangunan Negara
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
29 Antara penyataan berikut, yang manakah tujuan penubuhan Perbadanan Awam Negeri?
I Menggalakkan penswastaan jabatan-jabatan negeri
II Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan
III Mewujudkan pentadbiran yang lebih bebas daripada kerajaan negeri
IV Melibatkan kerajaan negeri secara langsung dalam pembangunan sosioekonomi
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
30 Antara berikut, yang manakah menjadi tanggungjawab Kerajaan Negeri?

I Penyu dan menangkap ikan di sungai
II Perancangan bandar dan kampung
III Buruh dan keselamatan sosial
IV Pindah hak milik tanah
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
31 Yang manakah benar tentang persamaan Raja atau Sultan dengan Yang Dipertua Negeri?
I Menjadi ketua negeri di negeri masing-masing
II Boleh mengundi dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja
III Menjadi ketua agama Islam di negeri masing-masing
IV Menjadi Pengerusi Lembaga Pengampunan di negeri masing-masing
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

32 • Melaksanakan kuasa eksekutif negeri
• Mendaftar dan menukar hak milik tanah
• Mengeluarkan permit dan lesen perlombongan

Fungsi di atas boleh dijalankan oleh
A Majlis Tindakan Negeri
B Pihak Berkuasa Tempatan
C Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
D Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

33 Antara berikut, yang manakah merupakan sumber kewangan sesebuah kerajaan tempatan untuk menjalankan aktiviti hariannya?
I Cukai bangunan
II Cukai jalan raya
III Hasil kutipan zakat fitrah
IV Pemberian daripada kerajaan negeri
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

34 Yang berikut merupakan kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan kepada Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan
I menyelaraskan pentadbiran Kerajaan Tempatan
II menetapkan taraf dan status Kerajaan Tempatan
III meluluskan jawatan baru yang hendak diwujudkan
IV membentuk dasar berkenaan dengan dasar Kerajaan Tempatan
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV
35 Keanggotaan Dewan Negara boleh dipinda menerusi satu undang-undang
yang diluluskan oleh Parlimen.

Pindaan yang boleh dibuat berdasarkan kenyataan di atas ialah
I untuk menambah bilangan anggota yang dipilih oleh kerajaan negeri
II mengubah cara pemilihan anggota Dewan Negara
III merangka prosedur pemecatan keanggotaan Dewan Negara
IV membuat penggiliran berbahas dalam mana-mana Majlis Parlimen
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
36 Pilih padanan yang benar tentang pilihan raya Dewan Undangan Negeri.
A B C D
Wang pertaruhan (deposit) RM3000.00 RM3000.00 RM5000.00 RM10 000.00
Wang kempen RM3000.00 RM5000.00 RM3000.00 RM5000.00
Jumlah perbelanjaan yang dibenarkan RM100 000.00 RM200 000.00 RM100 000.00 RM200 000.00

37 PETISYEN PILIHAN RAYA
Tuduhan : Ejen pilihan raya melakukan sogokan dan peras ugut
Keputusan mahkamah : Kemenangan calon dibatalkan.
Yang manakah perkara yang benar berkaitan dengan petisyen pilihan raya di atas?
I Keputusan mahkamah boleh dirayu di Mahkamah Persekutuan
II Tarikh kekosongan kerusi ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya
III Petisyen dikemukakan dalam masa 21 hari selepas pengumuman keputusan pilihan raya
IV Pilihan raya kecil akan diadakan dalam tempoh 90 hari selepas keputusan kes diumumkan
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D III dan IV
38 Jika seorang Perdana Menteri hilang kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, beliau boleh
A melakukan rombakan kabinet
B membubarkan parti yang dianggotainya
C memanggil mesyuarat tergempar Parlimen
D memohon pembubaran Parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong
39 Perkara-perkara yang menyebabkan seseorang warganegara hilang kelayakan menjadi calon dalam pilihan raya ialah
I ditahan reman selama 14 hari
II dikenakan hukuman mati
III dipenjara selama 12 minggu
IV mendapat kerakyatan asing
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
40 Menggubal draf undang-undang awam untuk dibentangkan di Dewan Undangan Negeri

X

Berdasarkan penyataan di atas, X ialah
A Pejabat Ketua Menteri
B Jabatan Peguam Negara
C Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
D Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri

41 Perdana Menteri membuat rayuan

X

Tribunal menyiasat dan membuat syor

Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut syor tribunal

Carta di atas menunjukkan proses pemecatan seorang hakim. Apakah proses X ?
A Perdana Menteri melantik tribunal
B Yang di-Pertuan Agong melantik tribunal
C Perdana Menteri berunding dengan Majlis Raja-Raja
D Hakim-hakim bermesyuarat untuk menentukan ahli tribunal

42 Antara penyataan berikut, yang manakah merupakan kuasa eksklusif Mahkamah Persekutuan?
I Memutuskan pertikaian di antara negeri-negeri atau di antara Persekutuan dengan negeri
II Mendengar rayuan terhadap keputusan atau perintah Mahkamah Tinggi dalam kes sivil dan jenayah
III Menentukan kesahan undang-undang yang digubal atau dipinda oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri
IV Mahkamah Persekutuan boleh memberi pandangan undang-undang berkaitan dengan persoalan yang dirujuk kepada Yang di-Pertuan Agong
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
43 Yang manakah padanan yang betul antara istilah kehakiman dengan takrifnya?
Istilah Takrif
P Ex parte I Permohonan di Mahkamah Atasan untuk mengetepikan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Rendah
Q Mala fide II Satu tindakan dengan niat jahat
R Certiorari III Tindakan melampaui had kuasa yang diperuntukkan
S Ultra vires IV Satu permohonan oleh plaintif kepada mahkamah bagi mendengar kes tanpa kehadiran pihak defendan

P Q R S
A I II III IV
B II III IV I
C III II I IV
D IV II I III

44 Yang manakah padanan yang benar tentang bidang kuasa Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret?
Mahkamah Sesyen Mahkamah Majistret
A Membicarakan kes sivil yang nilai perkara yang dipertikaikan tidak melebihi RM250 000 Membicarakan kesalahan yang boleh dikenakan hukuman maksimum penjara 10 tahun atau denda tidak melebihi RM10 000
B Membicarakan kes sivil yang nilai perkara yang dipertikaikan melebihi RM250 000 Membicarakan kesalahan yang boleh dikenakan hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda tidak melebihi RM10 000
C Membicarakan kes jenayah yang nilai perkara yang dipertikaikan melebihi RM250 000 Membicarakan kesalahan yang boleh dikenakan hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda tidak melebihi RM50 000
D Membicarakan kes jenayah yang nilai perkara yang dipertikaikan melebihi RM100 000 Membicarakan kesalahan yang boleh dikenakan hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda tidak melebihi RM5 000

45 • Amaun nilai tuntutan tidak melebihi RM25 000
• Dianggotai oleh pengerusi, timbalan pengerusi dan lima anggota lain
• Saluran untuk menuntut ganti rugi atau pampasan daripada pembekal atau pengilang

Penyataan di atas merujuk kepada
A Mahkamah Tuntutan Kecil
B Tribunal Tuntutan Pengguna
C Persatuan Pengguna Malaysia
D Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah

Soalan 46 dan 47 berdasarkan Jadual 1 di bawah ini.
Jadual 1: Hasil Kerajaan Persekutuan 1998 – 2000 ( RM Juta)
Sumber 1998 1999 2000
Jumlah hasil 56 710 56 690 59 897
Jumlah hasil cukai 45 336 44 391 47 580
Jumlah hasil bukan cukai 11 374 12 299 12 317

46 Pilih penyataan yang benar tentang jadual di atas.
I Dalam tempoh 1998 – 2000, jumlah hasil cukai meningkat lebih 8%
II Dalam tempoh 1998 – 2000, jumlah hasil bukan cukai meningkat 8.3%
III Dalam tempoh 1998 – 2000, jumlah hasil Kerajaan Persekutuan meningkat lebih 5.6%
IV Dalam tempoh 1998 – 2000, kadar peningkatan jumlah hasil cukai melebihi kadar peningkatan jumlah hasil

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
47 Dalam bajet 2000, Kerajaan Persekutuan memperuntukkan RM78 025 juta. Berapa peratuskah pinjaman yang diperlukan untuk menampung belanjawan ini?

A 23.23%
B 30.26%
C 38.10%
D 147.16%
48 Syarikat Pinasonic Malaysia telah menghasilkan dua buah model pengisar makanan iaitu model A25 dan model B30. Setiap model A25 memerlukan masa 25 minit untuk dipasang dan 40 minit untuk diuji manakala model B30 memerlukan 20 minit untuk dipasang dan 40 minit untuk diuji. Syarikat itu dapat menghasilkan X unit model A25 dan Y unit model B30 dalam sehari dan jumlah masa yang digunakan untuk memasang dan menguji masing-masing ialah 28 jam dan 48 jam. Cari jumlah model A25 yang dapat dihasilkan.

A 40 buah
B 48 buah
C 84 buah
D 132 buah

49 Encik T membeli sebuah rumah teres satu tingkat di Taiping. Beliau mendapat pinjaman 100% dari sebuah bank. Tempoh bayaran balik adalah selama 20 tahun dengan ansuran bulanan sebanyak RM1000.00. Didapati sejumlah 55% adalah dibayar atas faedah bank. Berapakah harga rumah itu?
A RM100,000.00
B RM108,000.00
C RM120,000.00
D RM132,000.00
50 Seorang pesara telah melabur wang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sebanyak RM80 000 dalam satu perniagaan. Beliau menganggarkan pulangan modal tersebut dapat diperolehi dalam tempoh tertentu dengan kadar pulangan 18% setahun daripada jumlah modal. Dalam tempoh berapa tahun pesara tersebut akan mendapat kembali semua modalnya?
A 4 tahun
B 5 tahun
C 6 tahun
D 7 tahun

Soalan 51 berdasarkan Jadual 2 di bawah ini.

Malaysia : Jumlah Pendaftaran Baru Pelbagai Jenis Kenderaan
Bermotor antara Suku Tahunan Pertama hingga Suku Tahunan Keempat Tahun 2004

Kenderaan TAHUN 2004
Suku
Pertama Suku
Kedua Suku
Ketiga Suku
Keempat
Unit Unit Unit Unit
Kereta penumpang
Motosikal
Kenderaan barang
Teksi
Bas dan kereta sewa
Lain-lain 103 373
101 148
6 749
1 298
611
3 986 119 641
100 147
8 835
2 279
689
3 796
129 388
104 253
9 477
2 633
754
4253
119 764
92 429
8108
1 536
1 033
6 233
Jumlah 217 165 235 387 250 708 229 103

51

Antara berikut, yang manakah benar tentang pendaftaran baru pelbagai jenis kenderaan bermotor pada tahun 2004?
I Jumlah pendaftaran baru pelbagai jenis kenderaan bermotor meningkat sebanyak 5.5% dalam empat suku tahun berikut.
II Perubahan bilangan kereta penumpang baru berdaftar berkadar terus dengan bilangan motosikal baru berdaftar.
III Pada suku kedua tahun 2004, hampir 3.8% pendaftaran baru adalah kenderaan barang.
IV Peratus peningkatan unit bagi motosikal dari suku ketiga hingga suku keempat adalah sebanyak 11.3%.
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

52 Di sebuah padang, terdapat 4 barisan pelajar yang diatur mengikut kelas, 4A, 4B, 4C, dan 4D. Barisan 4B mempunyai 5 orang lebih daripada kelas 4A manakala kelas 4A mempunyai 3 orang lebih daripada kelas 4C. Kelas 4D pula mempunyai 2 orang lebih daripada 4C.
Jika keempat-empat kelas mempunyai 81 orang pelajar, berapakah bilangan pelajar yang terdapat di kelas 4D ?
A 17
B 18
C 19
D 20
53 Syarikat pengangkutan X telah mengadakan rombakan dalam struktur pentadbiran syarikatnya. Selepas rombakan, syarikat itu mempunyai 12 bahagian. Dalam proses rombakan, 5 bahagian baru telah diwujudkan, 3 bahagian sedia ada digabungkan, 4 bahagian telah dinamakan semula dan 1 bahagian telah dibubarkan.
Berapakah bahagian yang terdapat dalam syarikat X sebelum rombakan?
A 9
B 10
C 11
D 13

Soalan 54 berdasarkan Jadual 3 di bawah ini.

Jadual 3: Pengeluaran Hasil Tanaman Utama di Malaysia
dari Tahun 1997 hingga Tahun 1999

Pengeluaran hasil tanaman utama (tan metrik)
Jenis Tananman 1997 1998 1999
Getah 971 000 883 000 768000
Kelapa Sawit 8 319 000 10 553 000 10 842 000
Kelapa 24 000 18 000 21 000
Koko 90 000 83 000 70 000
Padi 1 256 000 1 314 000 1 382 000

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Pertanian, Buku Tahunan Perangkaan Malaysia, 2001)

54 Yang manakah benar tentang Jadual 3 di atas?
I Sebanyak 88.2% daripada jumlah keseluruhan pengeluaran hasil tanaman utama adalah kelapa sawit pada tahun 1999.
II Pengeluaran getah menurun sebanyak 9.1% daripada tahun 1997 ke tahun 1998.
III Kadar penurunan pengeluaran kelapa lebih tinggi daripada kadar penurunan pengeluaran koko bagi tahun 1997 hingga tahun 1999.
IV Pengeluaran padi pada tahun 1999 menunjukkan peningkatan sebanyak 10.0% dari tahun 1997.
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

• Waktu di London lewat 8 jam berbanding dengan waktu di Kuala Lumpur
• Penerbangan dari London ke Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) mengambil masa 20 jam.

55
Jika Cik Y bertolak dari London ke KLIA pada jam 9.00 pagi pada 11 Mei 2008, pukul berapakah beliau akan tiba di lapangan terbang mengikut waktu tempatan Malaysia?
Masa Tarikh
A 9.00 malam 11 Mei 2008
B 1.00 petang 12 Mei 2008
C 5.00 petang 12 Mei 2008
D 11.00 pagi 12 Mei 2008

56 Bas Syarikat Tung Mas bertolak dari Sandakan ke Kota Kinabalu dengan membawa 40 orang penumpang. Ketika di Ranau, 7 orang penumpang naik dan 4 orang penumpang turun. Apabila tiba di Pekan Nabalu, 5 orang turun dan naik pula 3 orang penumpang baru. Kemudian semua penumpang turun di Kota Kinabalu.

Berapakah perbezaan bilangan penumpang di Kota Kinabalu berbanding dengan semasa di Sandakan?

A 1 orang
B 23 orang
C 39 orang
D 79 orang

Soalan 57 berdasarkan Jadual 4 di bawah ini.

Jadual 4: Keadaan Kewangan daripada Perdagangan Antarabangsa Malaysia
dan Peratus Nisbah Khidmat Bayar Hutang Negara dari Tahun 1999 hingga Tahun 2002

Perkara Tahun
1999
(RM bilion) 2000
(RM bilion) 2001
(RM bilion) 2002
(RM bilion)
Rizab Bersih Antarabangsa 115 123 113 541.3 117 202.9 131 393.7
Jumlah Hutang Luar Negeri 162 133 161 091 174 358 186 601
Bayaran Balik Pinjaman Pokok 14 271 15 467 17 209 18 913
Bayaran Faedah 7 586 8 666 7 339 7 213
Nisbah Khidmat Bayar Hutang
( Peratus ) 6.3% 5.6% 6.2 % 6.2%

(Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan daripada Buku Perangkaan Malaysia, 2003)

57 Antara berikut, yang manakah benar tentang jadual di atas?
I Rizab Bersih Antarabangsa pada tahun 2000 telah naik sebanyak 1.37% berbanding tahun 1999.
II Rizab Bersih Antarabangsa, Jumlah Hutang Luar Negeri dan Bayaran Balik Pinjaman Pokok mengalami pola menaik pada setiap tahun.
III Pada tahun 2002, bayaran faedah telah menurun sebanyak 1.7% berbanding tahun 2001.
IV Jumlah bayaran pinjaman pokok pada tahun 2002 adalah 1.3 daripada jumlah pada tahun 1999.

A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D III dan IV

Soalan 58 berdasarkan Jadual 5 di bawah ini.

Malaysia : Perbandingan Perolehan Hasil Bukan Cukai Terpilih Kerajaan Persekutuan
pada Tahun 2004 dan Tahun 2005
Jenis/Hasil Bukan Cukai Tahun 2004 Tahun 2005
RM Juta RM Juta
Lesen dan Permit 135 000 223 200
Bayaran Perkhidmatan 114 500 115 100
Dendaan dan Hukuman 37 480 32 980
Kadar Faedah dan Pelaburan 61 400 61 200
Bayaran Pindahan 36 000 25 800
Hasil Bukan Cukai Lain 28 000 30 300
Jumlah 412 380 488 580
(Dipetik dan diubahsuai daripada Buku Unit Perancangan Ekonomi
dan Jabatan Perangkaan Malaysia, 2006 )

58 Pilih penyataan yang benar tentang jadual di atas
I Hasil bukan cukai untuk lesen dan permit merupakan penyumbang utama pada tahun 2004, iaitu hampir 32.37%.
II Untuk bayaran pindahan, penurunan peratus dari tahun 2004 ke 2005 ialah 28.3%.
III Peratus sumbangan bayaran perkhidmatan pada tahun 2004 lebih tinggi berbanding dengan tahun 2005.
IV Bayaran perkhidmatan pada tahun 2004 telah meningkat sebanyak 2% pada tahun 2005.
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

Soalan 59 berdasarkan carta di bawah ini.

Malaysia: Perbandingan Perolehan Hasil Bukan Cukai Terpilih
Kerajaan Persekutuan pada Tahun 2004 dan 2005

59 Yang manakah adalah benar tentang carta pai di atas?
I Jumlah perolehan meningkat sebanyak 18.5% dari tahun 2004 hingga 2005
II Pada tahun 2005, bayaran pindahan adalah menurun sebanyak 3.45% berbanding 2004
III Jumlah perbezaan untuk dendaan dengan hukuman pada kedua-dua tahun adalah sebanyak RM10203 juta
IV Jumlah bayaran perkhidmatan telah meningkat sebanyak RM787 juta dari tahun 2004 ke tahun 2005.
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

Soalan 60 berdasarkan Jadual 6 di bawah ini.

Jadual 6 : Kadar Pertukaran Mata Wang Asing

Mata Wang Belian Jualan
Dolar Singapura 2.3167 2.0030
Dolar Australia 5.8080 5.4812
Pound Sterling 1.6997 2.3500

• Ahmad mempunyai £7 690
• Abu mempunyai S$778
• Raj mempunyai A$347

60 Jumlah purata wang diterima oleh ketiga-tiga orang tersebut apabila dijual dalam RM ialah
A RM5 629.50
B RM7 606.40
C RM7 780.70
D RM8 020.40

KERTAS SOALAN TAMAT

Jawapan Soalan Pengajian Am 1 2009

Soalan Jawapan Topik Pengetahuan Pemahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian
1 D PIPP X
2 C RMK X
3 A SOGOSHOSA X
4 C MODAL INSAN X
5 D D.PEMBANGUNAN NASIONAL X
6 B FPN X
7 B PELAN INDUK PERINDUSTRIAN X
8 C DASAR PERTANIAN NG 3 X
9 D KORIDOR PBGN WILAYAH UTARA X
10 C PIN X
11 C ASEAN X
12 B NIEO X
13 D SURUHANJAYA SELATAN2 X
14 C PBB-PENGLIBATAN M’SIA X
15 B AGENSI PBB X
16 B OIC X
17 C NAM X
18 B PERTUBHAN ANTARABANGSA X
19 C ASEAN X
20 B G-15 X
21 D PERLEMBAGAAN-WARGANEGARA X
22 D YDPA X
23 B YDPA-KUASA X
24 D PLKN X
25 C AGENSI JPM X
26 C MTEN X
27 C D. RAKYAT X
28 D BADAN PENYELARASAN X
29 D PERBADANAN AWAM NEGERI X
30 B SENARAI KERAJAAN NEGERI X
31 A KETUA NEGERI X
32 C MMK X
33 B KERAJAAN TEMPATAN X
34 B MAJLIS NG BG KERJN TEMPATAN X
35 A DEWAN NEGARA X
36 C PILIHAN RAYA DUN X
37 B PETISYEN PILIHANRAYA X
38 D PERDANA MENTERI X
39 C PILIHAN RAYA- CALON X
40 D PENASIHAT UNDANG NEGERI X
41 B TRIBUNAL PECAT HAKIM X
42 B MAHKAMAH PERSEKUTUAN X
43 D ISTILAH KEHAKIMAN X
44 A B. KUASA M SESYEN/MAJISTRET X
45 B TRIBULAN TUNTUTAN PENGGUNA X
PENYELESAIAN MASALAH
46 C X
47 A X
48 B X
49 B X
50 C X
51 B X
52 C X
53 B X
54 D X
55 B X
56 A X
57 D X
58 C X
59 B X
60 A X
JUMLAH 17 9 16 13 3 2