Latihan Kertas 1 1/2009

1 • Menyediakan warga berminda kelas pertama
• Memperkasa sekolah kebangsaan
• Meningkatkan latihan dan kemahiran

Penyataan di atas merupakan strategi yang boleh dicapai melalui
A Dasar Telekomunikasi
B Pengurusan Dasar Pelajaran
C Dasar Pembangunan Nasional
D Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
2 Pilih padanan yang betul antara tempoh Rancangan Malaysia dan dasar X, Y dan Z yang dilaksanakan.

Tempoh Dasar pelaksanaan
I Rancangan Malaysia Ke-4 (RMK 4) X Dasar Perbelanjaan Berhemat
II Rancangan Malaysia Ke-7 (RMK 7) Y Dasar Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
III Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK 9) Z Dasar Pandang Ke Timur

X Y Z
A I II III
B I III II
C II III I
D III II I

3 • Malaysian Transnational Trading Corporation (MATTRA)
• Syarikat Perdagangan Antarabangsa (PEDAMA)
• Malaysian International Trading Organization (MITCO)
• Malaysian Overseas Investment Corporation

Beberapa contoh syarikat di atas merupakan hasil daripada pelaksanaan
A Dasar Sogoshosha
B Dasar Pandang ke Timur
C Dasar Perindustrian Berat
D Pelan Induk Perindustrian Negara

4 Yang manakah benar tentang matlamat membentuk pembangunan modal insan?
I Meningkatkan daya pengeluaran
II Melahirkan generasi berfikiran kelas dunia
III Memperkasakan pengetahuan berasaskan teknologi saintifik
IV Melahirkan masyarakat yang mempunyai jati diri yang unggul
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
5 • Pembangunan sumber manusia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi
• Matlamat terakhir ialah perpaduan negara dan agihan ekonomi yang adil
• Terkandung dalam Rangka Rancangan Jangka Panjang ke 2 (RRJP 2) 1991 – 2000

Penyataan di atas merujuk kepada
A Wawasan 2020
B Dasar Ekonomi Baru
C Dasar Perpaduan Negara
D Dasar Pembangunan Nasional
Melahirkan masyarakat yang berilmu dan berakhlak mulia Mengembangkan potensi individu

X

Memupuk kepercayaan kepada Tuhan Mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis

6 Antara yang berikut, yang manakah mendukung prinsip-prinsip X di atas?
A Dasar Pendidikan Negara
B Falsafah Pendidikan Negara
C Akta Pelajaran Kebangsaan
D Laporan Jawatankuasa Kabinet

7 • Memastikan kepelbagaian eksport negara
• Menjayakan pembelian barangan buatan tempatan oleh rakyat
• Merangka semula insentif-insentif sektor perindustrian untuk menarik pelaburan

Perkara-perkara di atas merupakan usaha yang dijalankan di bawah
A Dasar Pandang ke Timur
B Pelan Induk Perindustrian
C Dasar Persyarikatan Malaysia
D Dasar Belilah Barangan Buatan Malaysia
8 Antara yang berikut, yang manakah objektif Dasar Pertanian Negara Ke-3 (DPN 3)?
I Mengakibatkan sektor perindustrian dengan sektor pertanian sebagai eksport
utama negara
II Memperluaskan penyelidikan dan pembangunan bidang perikanan, penternakan dan pertanian
III Mengutamakan pengeksportan bahan mentah
IV Meningkatkan teknologi pengeluaran dan pemprosesan makanan
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
9 Antara berikut, yang manakah berkaitan objektif Koridor Pembangunan Wilayah Utara?
I Meningkatkan tahap pendapatan penduduk
II Meningkatkan bilangan penduduk
III Membangunkan kawasan luar bandar
IV Memaksimumkan potensi ekonomi
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

10 Yang manakah objektif jangka panjang Pelan Integriti Nasional?
A Membentuk etika yang baik dalam sektor korporat
B Meningkatkan kelicinan dan kecekapan dalam perkhidmatan awam
C Membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya
D Menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang bersih daripada rasuah
11 Antara yang berikut, manakah bidang yang menjadi tumpuan kerjasama Pertumbuhan Segi Tiga ASEAN?
I Tenaga nuklear
II Pelancongan
III Infrastruktur
IV Pengangkutan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
12 • Membetulkan ketidaksamaan dalam susunan ekonomi antarabangsa
• Menghapuskan jurang perbezaan yang semakin meluas antara negara-negara membangun dengan negara-negara maju

Penyataan di atas merujuk kepada?
A Kerjasama Selatan-Selatan
B Order Baru Ekonomi Dunia (NIEO)
C Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO)
D Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)

13 Antara yang berikut, manakah benar tentang peranan Suruhanjaya Selatan-Selatan?
I Mengakui persamaan ras
II Menjadi pusat bantuan kewangan
III Membincangkan masalah tentang hutang negara anggota
IV Memecahkan monopoli negara maju dalam bidang maklumat dan berita
A I dan II
B I dan IV
C II dan IV
D III dan IV
14 Antara berikut, yang manakah pernah melibatkan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)?
I Mencetuskan idea tentang isu nuklear di PBB
II Menjadi pengerusi Perhimpunan Agung PBB
III Menjadi anggota tetap dalam Majlis Keselamatan PBB
IV Menjadi jurucakap Dunia Ketiga dalam Persidangan Kemuncak Bumi 1998
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
15 Pertubuhan Fungsi
X FAO I Meningkatkan taraf kesihatan manusia sejagat
Y IMF II Berusaha meningkatkan pengeluaran makanan
Z WHO III Menghulurkan bantuan kewangan kepada negara yang menghadapi krisis kewangan

X Y Z
A I III II
B II III I
C II I III
D III II I
16 Antara berikut, yang manakah persetujuan yang telah dicapai dalam sidang kemuncak Persidangan Pertubuhan Negara-Negara Islam (OIC) di Malaysia dalam tahun 2003?
I Menaiktaraf hak wanita
II Meningkatkan perdagangan dalam kalangan negara anggota
III Menggalakkan kerjasama multilateral sesama negara anggota
IV Memberi latihan kemahiran dan perlindungan keselamatan dan undang-undang terhadap golongan wanita
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
17 • Tiada campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara lain
• Mewujudkan keamanan bersama

Penyataan di atas merujuk kepada
A Pertubuhan Negara-Negara Islam (OIC)
B Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
C Pertubuhan Negara-Negara Berkecuali (NAM)
D Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)
18 Antara yang berikut, yang manakah padanan yang betul?
Pertubuhan Tujuan penubuhan
I Pertubuhan Negara-Negara Islam
(OIC) Kerjasama sosial, ekonomi dan kebudayaan
II Pertubuhan Komanwel Kerjasama ketenteraan
III Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara (NATO) Kerjasama ketenteraan
IV Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) Kerjasama sosial, ekonomi dan politik

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
19 Antara yang berikut, yang manakah padanan yang betul?
Agensi Matlamat
X SEANWFZ I Meningkatkan semangat persaudaraan
Y AFTA II Mengelakkan perlumbaan senjata nuklear di Asia Tenggara
Z MABBIM III Pasaran bebas dalam kalangan anggota tanpa sekatan tarif

X Y Z
A I II III
B III II I
C II III I
D III I II

20 • Mekanisme Kewangan Pembiayaan Perdagangan untuk hapuskan cukai berganda
• Penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan, Perdagangan dan Teknologi Selatan (SITTDEC)

Penyataan di atas berkaitan dengan
A Pertubuhan Ekonomi Asia Pasifik (APEC)
B Kumpulan 15 (G-15)
C Kumpulan Lapan Negara Membangun (D-8)
D Rundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC)
21 Seorang anak kepada lelaki warganegara Malaysia manakala ibunya warganegara Britain telah dilahirkan di atas kapal terbang Cathay Pacific yang singgah di Brunei. Menurut Perlembagaan Malaysia, apakah taraf kewarganegaraan anak tersebut?

A Warganegara Brunei
B Warganegara Malaysia secara masukan
C Warganegara mana-mana negara yang diingininya
D Warganegara Malaysia melalui kuatkuasa undang-undang
22 Antara yang berikut, yang manakah benar tentang pemilihan Yang di-Pertuan Agong?
I Pemilihan secara warisan
II Dipilih dari semua ketua negeri
III Pemilihan dalam tempoh lima tahun sekali
IV Hanya sembilan raja Melayu berhak memilih
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
23 Antara yang berikut, padanan manakah yang benar bagi kuasa budi bicara dan kuasa mengikut nasihat Yang di-Pertuan Agong?

Kuasa budi bicara Kuasa mengikut nasihat
A Memperkenankan permintaan pembubaran Parlimen Melantik pewaris takhta
B Memanggil mesyuarat khas Majlis Raja-Raja Mengurniakan pingat kebesaran
C Mengampunkan pesalah syariah di negeri asal baginda Melantik senator
D Melantik Yang Dipertua Negeri Memperkenankan rang undang-undang

24 • Melaksanakan Program Latihan Khidmat Negara
• Menyediakan garis panduan atau peraturan yang perlu dipatuhi di Kem Latihan Khidmat Negara

Pihak manakah yang bertanggungjawab secara langsung terhadap program di atas?
A Kementerian Pertahanan
B Jabatan Pertahanan Awam
C Kementerian Perpaduan Negara
D Jabatan Latihan Khidmat Negara

25 • Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
• Lembaga Tabung Haji
• Jabatan Perangkaan

Semua agensi di atas terletak di bawah tanggungjawab
A Perbendaharaan
B Kementerian Kewangan
C Jabatan Perdana Menteri
D Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

26 Antara yang berikut, yang manakah benar tentang fungsi Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN)?

I Membaiki pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru
II Mencadangkan pelan pemulihan kegawatan ekonomi
III Mencadangkan pembentukan Dana Harta dan Dana Modal
IV Menyelaras pembangunan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

27 Apakah implikasi sekiranya berlaku kekosongan luar jangka di Dewan Rakyat?
A Ahli Dewan Rakyat yang baru akan dilantik
B Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengisytiharkan pilihan raya umum
C Kekuatan parti yang menang majoriti ahli Dewan Rakyat akan terjejas
D Kekosongan luar jangka tersebut perlu dipenuhi dalam tempoh 20 hingga 30 hari

28 Antara yang berikut, yang manakah terlibat dalam membantu Jemaah Menteri menyelaras kegiatan kementerian-kementerian?
I Majlis Tanah Negara
II Majlis Perumahan Negara
III Majlis Keselamatan Negara
IV Majlis Pembangunan Negara
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
29 Antara penyataan berikut, yang manakah tujuan penubuhan Perbadanan Awam Negeri?
I Menggalakkan penswastaan jabatan-jabatan negeri
II Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan
III Mewujudkan pentadbiran yang lebih bebas daripada kerajaan negeri
IV Melibatkan kerajaan negeri secara langsung dalam pembangunan sosioekonomi
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
30 Antara berikut, yang manakah menjadi tanggungjawab Kerajaan Negeri?

I Penyu dan menangkap ikan di sungai
II Perancangan bandar dan kampung
III Buruh dan keselamatan sosial
IV Pindah hak milik tanah
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
31 Yang manakah benar tentang persamaan Raja atau Sultan dengan Yang Dipertua Negeri?
I Menjadi ketua negeri di negeri masing-masing
II Boleh mengundi dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja
III Menjadi ketua agama Islam di negeri masing-masing
IV Menjadi Pengerusi Lembaga Pengampunan di negeri masing-masing
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

32 • Melaksanakan kuasa eksekutif negeri
• Mendaftar dan menukar hak milik tanah
• Mengeluarkan permit dan lesen perlombongan

Fungsi di atas boleh dijalankan oleh
A Majlis Tindakan Negeri
B Pihak Berkuasa Tempatan
C Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
D Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

33 Antara berikut, yang manakah merupakan sumber kewangan sesebuah kerajaan tempatan untuk menjalankan aktiviti hariannya?
I Cukai bangunan
II Cukai jalan raya
III Hasil kutipan zakat fitrah
IV Pemberian daripada kerajaan negeri
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

34 Yang berikut merupakan kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan kepada Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan
I menyelaraskan pentadbiran Kerajaan Tempatan
II menetapkan taraf dan status Kerajaan Tempatan
III meluluskan jawatan baru yang hendak diwujudkan
IV membentuk dasar berkenaan dengan dasar Kerajaan Tempatan
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV
35 Keanggotaan Dewan Negara boleh dipinda menerusi satu undang-undang
yang diluluskan oleh Parlimen.

Pindaan yang boleh dibuat berdasarkan kenyataan di atas ialah
I untuk menambah bilangan anggota yang dipilih oleh kerajaan negeri
II mengubah cara pemilihan anggota Dewan Negara
III merangka prosedur pemecatan keanggotaan Dewan Negara
IV membuat penggiliran berbahas dalam mana-mana Majlis Parlimen
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
36 Pilih padanan yang benar tentang pilihan raya Dewan Undangan Negeri.
A B C D
Wang pertaruhan (deposit) RM3000.00 RM3000.00 RM5000.00 RM10 000.00
Wang kempen RM3000.00 RM5000.00 RM3000.00 RM5000.00
Jumlah perbelanjaan yang dibenarkan RM100 000.00 RM200 000.00 RM100 000.00 RM200 000.00

37 PETISYEN PILIHAN RAYA
Tuduhan : Ejen pilihan raya melakukan sogokan dan peras ugut
Keputusan mahkamah : Kemenangan calon dibatalkan.
Yang manakah perkara yang benar berkaitan dengan petisyen pilihan raya di atas?
I Keputusan mahkamah boleh dirayu di Mahkamah Persekutuan
II Tarikh kekosongan kerusi ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya
III Petisyen dikemukakan dalam masa 21 hari selepas pengumuman keputusan pilihan raya
IV Pilihan raya kecil akan diadakan dalam tempoh 90 hari selepas keputusan kes diumumkan
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D III dan IV
38 Jika seorang Perdana Menteri hilang kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, beliau boleh
A melakukan rombakan kabinet
B membubarkan parti yang dianggotainya
C memanggil mesyuarat tergempar Parlimen
D memohon pembubaran Parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong
39 Perkara-perkara yang menyebabkan seseorang warganegara hilang kelayakan menjadi calon dalam pilihan raya ialah
I ditahan reman selama 14 hari
II dikenakan hukuman mati
III dipenjara selama 12 minggu
IV mendapat kerakyatan asing
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
40 Menggubal draf undang-undang awam untuk dibentangkan di Dewan Undangan Negeri

X

Berdasarkan penyataan di atas, X ialah
A Pejabat Ketua Menteri
B Jabatan Peguam Negara
C Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
D Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri

41 Perdana Menteri membuat rayuan

X

Tribunal menyiasat dan membuat syor

Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut syor tribunal

Carta di atas menunjukkan proses pemecatan seorang hakim. Apakah proses X ?
A Perdana Menteri melantik tribunal
B Yang di-Pertuan Agong melantik tribunal
C Perdana Menteri berunding dengan Majlis Raja-Raja
D Hakim-hakim bermesyuarat untuk menentukan ahli tribunal

42 Antara penyataan berikut, yang manakah merupakan kuasa eksklusif Mahkamah Persekutuan?
I Memutuskan pertikaian di antara negeri-negeri atau di antara Persekutuan dengan negeri
II Mendengar rayuan terhadap keputusan atau perintah Mahkamah Tinggi dalam kes sivil dan jenayah
III Menentukan kesahan undang-undang yang digubal atau dipinda oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri
IV Mahkamah Persekutuan boleh memberi pandangan undang-undang berkaitan dengan persoalan yang dirujuk kepada Yang di-Pertuan Agong
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
43 Yang manakah padanan yang betul antara istilah kehakiman dengan takrifnya?
Istilah Takrif
P Ex parte I Permohonan di Mahkamah Atasan untuk mengetepikan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Rendah
Q Mala fide II Satu tindakan dengan niat jahat
R Certiorari III Tindakan melampaui had kuasa yang diperuntukkan
S Ultra vires IV Satu permohonan oleh plaintif kepada mahkamah bagi mendengar kes tanpa kehadiran pihak defendan

P Q R S
A I II III IV
B II III IV I
C III II I IV
D IV II I III

44 Yang manakah padanan yang benar tentang bidang kuasa Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret?
Mahkamah Sesyen Mahkamah Majistret
A Membicarakan kes sivil yang nilai perkara yang dipertikaikan tidak melebihi RM250 000 Membicarakan kesalahan yang boleh dikenakan hukuman maksimum penjara 10 tahun atau denda tidak melebihi RM10 000
B Membicarakan kes sivil yang nilai perkara yang dipertikaikan melebihi RM250 000 Membicarakan kesalahan yang boleh dikenakan hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda tidak melebihi RM10 000
C Membicarakan kes jenayah yang nilai perkara yang dipertikaikan melebihi RM250 000 Membicarakan kesalahan yang boleh dikenakan hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda tidak melebihi RM50 000
D Membicarakan kes jenayah yang nilai perkara yang dipertikaikan melebihi RM100 000 Membicarakan kesalahan yang boleh dikenakan hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda tidak melebihi RM5 000

45 • Amaun nilai tuntutan tidak melebihi RM25 000
• Dianggotai oleh pengerusi, timbalan pengerusi dan lima anggota lain
• Saluran untuk menuntut ganti rugi atau pampasan daripada pembekal atau pengilang

Penyataan di atas merujuk kepada
A Mahkamah Tuntutan Kecil
B Tribunal Tuntutan Pengguna
C Persatuan Pengguna Malaysia
D Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah

Soalan 46 dan 47 berdasarkan Jadual 1 di bawah ini.
Jadual 1: Hasil Kerajaan Persekutuan 1998 – 2000 ( RM Juta)
Sumber 1998 1999 2000
Jumlah hasil 56 710 56 690 59 897
Jumlah hasil cukai 45 336 44 391 47 580
Jumlah hasil bukan cukai 11 374 12 299 12 317

46 Pilih penyataan yang benar tentang jadual di atas.
I Dalam tempoh 1998 – 2000, jumlah hasil cukai meningkat lebih 8%
II Dalam tempoh 1998 – 2000, jumlah hasil bukan cukai meningkat 8.3%
III Dalam tempoh 1998 – 2000, jumlah hasil Kerajaan Persekutuan meningkat lebih 5.6%
IV Dalam tempoh 1998 – 2000, kadar peningkatan jumlah hasil cukai melebihi kadar peningkatan jumlah hasil

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
47 Dalam bajet 2000, Kerajaan Persekutuan memperuntukkan RM78 025 juta. Berapa peratuskah pinjaman yang diperlukan untuk menampung belanjawan ini?

A 23.23%
B 30.26%
C 38.10%
D 147.16%
48 Syarikat Pinasonic Malaysia telah menghasilkan dua buah model pengisar makanan iaitu model A25 dan model B30. Setiap model A25 memerlukan masa 25 minit untuk dipasang dan 40 minit untuk diuji manakala model B30 memerlukan 20 minit untuk dipasang dan 40 minit untuk diuji. Syarikat itu dapat menghasilkan X unit model A25 dan Y unit model B30 dalam sehari dan jumlah masa yang digunakan untuk memasang dan menguji masing-masing ialah 28 jam dan 48 jam. Cari jumlah model A25 yang dapat dihasilkan.

A 40 buah
B 48 buah
C 84 buah
D 132 buah

49 Encik T membeli sebuah rumah teres satu tingkat di Taiping. Beliau mendapat pinjaman 100% dari sebuah bank. Tempoh bayaran balik adalah selama 20 tahun dengan ansuran bulanan sebanyak RM1000.00. Didapati sejumlah 55% adalah dibayar atas faedah bank. Berapakah harga rumah itu?
A RM100,000.00
B RM108,000.00
C RM120,000.00
D RM132,000.00
50 Seorang pesara telah melabur wang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sebanyak RM80 000 dalam satu perniagaan. Beliau menganggarkan pulangan modal tersebut dapat diperolehi dalam tempoh tertentu dengan kadar pulangan 18% setahun daripada jumlah modal. Dalam tempoh berapa tahun pesara tersebut akan mendapat kembali semua modalnya?
A 4 tahun
B 5 tahun
C 6 tahun
D 7 tahun

Soalan 51 berdasarkan Jadual 2 di bawah ini.

Malaysia : Jumlah Pendaftaran Baru Pelbagai Jenis Kenderaan
Bermotor antara Suku Tahunan Pertama hingga Suku Tahunan Keempat Tahun 2004

Kenderaan TAHUN 2004
Suku
Pertama Suku
Kedua Suku
Ketiga Suku
Keempat
Unit Unit Unit Unit
Kereta penumpang
Motosikal
Kenderaan barang
Teksi
Bas dan kereta sewa
Lain-lain 103 373
101 148
6 749
1 298
611
3 986 119 641
100 147
8 835
2 279
689
3 796
129 388
104 253
9 477
2 633
754
4253
119 764
92 429
8108
1 536
1 033
6 233
Jumlah 217 165 235 387 250 708 229 103

51

Antara berikut, yang manakah benar tentang pendaftaran baru pelbagai jenis kenderaan bermotor pada tahun 2004?
I Jumlah pendaftaran baru pelbagai jenis kenderaan bermotor meningkat sebanyak 5.5% dalam empat suku tahun berikut.
II Perubahan bilangan kereta penumpang baru berdaftar berkadar terus dengan bilangan motosikal baru berdaftar.
III Pada suku kedua tahun 2004, hampir 3.8% pendaftaran baru adalah kenderaan barang.
IV Peratus peningkatan unit bagi motosikal dari suku ketiga hingga suku keempat adalah sebanyak 11.3%.
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

52 Di sebuah padang, terdapat 4 barisan pelajar yang diatur mengikut kelas, 4A, 4B, 4C, dan 4D. Barisan 4B mempunyai 5 orang lebih daripada kelas 4A manakala kelas 4A mempunyai 3 orang lebih daripada kelas 4C. Kelas 4D pula mempunyai 2 orang lebih daripada 4C.
Jika keempat-empat kelas mempunyai 81 orang pelajar, berapakah bilangan pelajar yang terdapat di kelas 4D ?
A 17
B 18
C 19
D 20
53 Syarikat pengangkutan X telah mengadakan rombakan dalam struktur pentadbiran syarikatnya. Selepas rombakan, syarikat itu mempunyai 12 bahagian. Dalam proses rombakan, 5 bahagian baru telah diwujudkan, 3 bahagian sedia ada digabungkan, 4 bahagian telah dinamakan semula dan 1 bahagian telah dibubarkan.
Berapakah bahagian yang terdapat dalam syarikat X sebelum rombakan?
A 9
B 10
C 11
D 13

Soalan 54 berdasarkan Jadual 3 di bawah ini.

Jadual 3: Pengeluaran Hasil Tanaman Utama di Malaysia
dari Tahun 1997 hingga Tahun 1999

Pengeluaran hasil tanaman utama (tan metrik)
Jenis Tananman 1997 1998 1999
Getah 971 000 883 000 768000
Kelapa Sawit 8 319 000 10 553 000 10 842 000
Kelapa 24 000 18 000 21 000
Koko 90 000 83 000 70 000
Padi 1 256 000 1 314 000 1 382 000

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Pertanian, Buku Tahunan Perangkaan Malaysia, 2001)

54 Yang manakah benar tentang Jadual 3 di atas?
I Sebanyak 88.2% daripada jumlah keseluruhan pengeluaran hasil tanaman utama adalah kelapa sawit pada tahun 1999.
II Pengeluaran getah menurun sebanyak 9.1% daripada tahun 1997 ke tahun 1998.
III Kadar penurunan pengeluaran kelapa lebih tinggi daripada kadar penurunan pengeluaran koko bagi tahun 1997 hingga tahun 1999.
IV Pengeluaran padi pada tahun 1999 menunjukkan peningkatan sebanyak 10.0% dari tahun 1997.
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

• Waktu di London lewat 8 jam berbanding dengan waktu di Kuala Lumpur
• Penerbangan dari London ke Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) mengambil masa 20 jam.

55
Jika Cik Y bertolak dari London ke KLIA pada jam 9.00 pagi pada 11 Mei 2008, pukul berapakah beliau akan tiba di lapangan terbang mengikut waktu tempatan Malaysia?
Masa Tarikh
A 9.00 malam 11 Mei 2008
B 1.00 petang 12 Mei 2008
C 5.00 petang 12 Mei 2008
D 11.00 pagi 12 Mei 2008

56 Bas Syarikat Tung Mas bertolak dari Sandakan ke Kota Kinabalu dengan membawa 40 orang penumpang. Ketika di Ranau, 7 orang penumpang naik dan 4 orang penumpang turun. Apabila tiba di Pekan Nabalu, 5 orang turun dan naik pula 3 orang penumpang baru. Kemudian semua penumpang turun di Kota Kinabalu.

Berapakah perbezaan bilangan penumpang di Kota Kinabalu berbanding dengan semasa di Sandakan?

A 1 orang
B 23 orang
C 39 orang
D 79 orang

Soalan 57 berdasarkan Jadual 4 di bawah ini.

Jadual 4: Keadaan Kewangan daripada Perdagangan Antarabangsa Malaysia
dan Peratus Nisbah Khidmat Bayar Hutang Negara dari Tahun 1999 hingga Tahun 2002

Perkara Tahun
1999
(RM bilion) 2000
(RM bilion) 2001
(RM bilion) 2002
(RM bilion)
Rizab Bersih Antarabangsa 115 123 113 541.3 117 202.9 131 393.7
Jumlah Hutang Luar Negeri 162 133 161 091 174 358 186 601
Bayaran Balik Pinjaman Pokok 14 271 15 467 17 209 18 913
Bayaran Faedah 7 586 8 666 7 339 7 213
Nisbah Khidmat Bayar Hutang
( Peratus ) 6.3% 5.6% 6.2 % 6.2%

(Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan daripada Buku Perangkaan Malaysia, 2003)

57 Antara berikut, yang manakah benar tentang jadual di atas?
I Rizab Bersih Antarabangsa pada tahun 2000 telah naik sebanyak 1.37% berbanding tahun 1999.
II Rizab Bersih Antarabangsa, Jumlah Hutang Luar Negeri dan Bayaran Balik Pinjaman Pokok mengalami pola menaik pada setiap tahun.
III Pada tahun 2002, bayaran faedah telah menurun sebanyak 1.7% berbanding tahun 2001.
IV Jumlah bayaran pinjaman pokok pada tahun 2002 adalah 1.3 daripada jumlah pada tahun 1999.

A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D III dan IV

Soalan 58 berdasarkan Jadual 5 di bawah ini.

Malaysia : Perbandingan Perolehan Hasil Bukan Cukai Terpilih Kerajaan Persekutuan
pada Tahun 2004 dan Tahun 2005
Jenis/Hasil Bukan Cukai Tahun 2004 Tahun 2005
RM Juta RM Juta
Lesen dan Permit 135 000 223 200
Bayaran Perkhidmatan 114 500 115 100
Dendaan dan Hukuman 37 480 32 980
Kadar Faedah dan Pelaburan 61 400 61 200
Bayaran Pindahan 36 000 25 800
Hasil Bukan Cukai Lain 28 000 30 300
Jumlah 412 380 488 580
(Dipetik dan diubahsuai daripada Buku Unit Perancangan Ekonomi
dan Jabatan Perangkaan Malaysia, 2006 )

58 Pilih penyataan yang benar tentang jadual di atas
I Hasil bukan cukai untuk lesen dan permit merupakan penyumbang utama pada tahun 2004, iaitu hampir 32.37%.
II Untuk bayaran pindahan, penurunan peratus dari tahun 2004 ke 2005 ialah 28.3%.
III Peratus sumbangan bayaran perkhidmatan pada tahun 2004 lebih tinggi berbanding dengan tahun 2005.
IV Bayaran perkhidmatan pada tahun 2004 telah meningkat sebanyak 2% pada tahun 2005.
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

Soalan 59 berdasarkan carta di bawah ini.

Malaysia: Perbandingan Perolehan Hasil Bukan Cukai Terpilih
Kerajaan Persekutuan pada Tahun 2004 dan 2005

59 Yang manakah adalah benar tentang carta pai di atas?
I Jumlah perolehan meningkat sebanyak 18.5% dari tahun 2004 hingga 2005
II Pada tahun 2005, bayaran pindahan adalah menurun sebanyak 3.45% berbanding 2004
III Jumlah perbezaan untuk dendaan dengan hukuman pada kedua-dua tahun adalah sebanyak RM10203 juta
IV Jumlah bayaran perkhidmatan telah meningkat sebanyak RM787 juta dari tahun 2004 ke tahun 2005.
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

Soalan 60 berdasarkan Jadual 6 di bawah ini.

Jadual 6 : Kadar Pertukaran Mata Wang Asing

Mata Wang Belian Jualan
Dolar Singapura 2.3167 2.0030
Dolar Australia 5.8080 5.4812
Pound Sterling 1.6997 2.3500

• Ahmad mempunyai £7 690
• Abu mempunyai S$778
• Raj mempunyai A$347

60 Jumlah purata wang diterima oleh ketiga-tiga orang tersebut apabila dijual dalam RM ialah
A RM5 629.50
B RM7 606.40
C RM7 780.70
D RM8 020.40

KERTAS SOALAN TAMAT

Jawapan Soalan Pengajian Am 1 2009

Soalan Jawapan Topik Pengetahuan Pemahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian
1 D PIPP X
2 C RMK X
3 A SOGOSHOSA X
4 C MODAL INSAN X
5 D D.PEMBANGUNAN NASIONAL X
6 B FPN X
7 B PELAN INDUK PERINDUSTRIAN X
8 C DASAR PERTANIAN NG 3 X
9 D KORIDOR PBGN WILAYAH UTARA X
10 C PIN X
11 C ASEAN X
12 B NIEO X
13 D SURUHANJAYA SELATAN2 X
14 C PBB-PENGLIBATAN M’SIA X
15 B AGENSI PBB X
16 B OIC X
17 C NAM X
18 B PERTUBHAN ANTARABANGSA X
19 C ASEAN X
20 B G-15 X
21 D PERLEMBAGAAN-WARGANEGARA X
22 D YDPA X
23 B YDPA-KUASA X
24 D PLKN X
25 C AGENSI JPM X
26 C MTEN X
27 C D. RAKYAT X
28 D BADAN PENYELARASAN X
29 D PERBADANAN AWAM NEGERI X
30 B SENARAI KERAJAAN NEGERI X
31 A KETUA NEGERI X
32 C MMK X
33 B KERAJAAN TEMPATAN X
34 B MAJLIS NG BG KERJN TEMPATAN X
35 A DEWAN NEGARA X
36 C PILIHAN RAYA DUN X
37 B PETISYEN PILIHANRAYA X
38 D PERDANA MENTERI X
39 C PILIHAN RAYA- CALON X
40 D PENASIHAT UNDANG NEGERI X
41 B TRIBUNAL PECAT HAKIM X
42 B MAHKAMAH PERSEKUTUAN X
43 D ISTILAH KEHAKIMAN X
44 A B. KUASA M SESYEN/MAJISTRET X
45 B TRIBULAN TUNTUTAN PENGGUNA X
PENYELESAIAN MASALAH
46 C X
47 A X
48 B X
49 B X
50 C X
51 B X
52 C X
53 B X
54 D X
55 B X
56 A X
57 D X
58 C X
59 B X
60 A X
JUMLAH 17 9 16 13 3 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s