Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL

Carta Organisasi DBKL

Carta Organisasi DBKL

Logo DBKL

Logo DBKL

Visi DBKL
Ke arah menjadikan Bandaraya Kuala Lumpur, sebuah bandaraya bertaraf dunia.

Misi DBKL
Merancang, membangun, mentadbir dan mengurus Bandaraya Kuala Lumpur.

Objektif DBKL

Memastikan dan mempercepatkan pelaksanaan pencapaian status bandaraya bertaraf dunia yang unggul dan cemerlang.
Memastikan mutu alam sekitar dipertingkatkan dan seimbang dari segi kebersihan, ekologi dan pembangunan.

Dasar Kualiti DBKL
Menyediakan dan mempertingkatkan perkhidmatan yang efisyen, mesra dan telus, selari dengan kemajuan dan pembangunan kakitangan.

Slogan DBKL
Bersedia menyumbang ke arah bandaraya cemerlang.

Fungsi DBKL
Memberi perkhidmatan pembersihan dan pelupusan sampah.
Memberi perkhidmatan kesihatan awam dan mengawal pencemaran.
Mengurus pengindahan bandar.
Membina dan menyelenggara jalan, mengadakan prasarana pengangkutan serta mengurus sistem lalulintas.
Membina dan menyelenggara sistem perparitan dan sungai.
Merancang dan mengawal pembangunan bandar.
Membina dan mengurus perumahan awam.
Pengurusan, pengawalan dan penempatan semula setinggan.
Mengurus dan mengawal hal ehwal penjaja dan peniaga kecil.
Mengeluar dan mengawal lesen perniagaan.
Merancang dan melaksanakan aktiviti sukan, kebudayaan dan pelancongan.
Menyediakan, mengurus dan menyenggara kemudahan awam (stadium, kompleks sukan / pusat komuniti, masjid / surau, taman rekreasi, pasar, pusat penjaja, perpustakaan, tandas awam, perhentian bas / teksi, tanah perkuburan dan krematorium).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s