PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN (Nota)

Perlembagaan  Persekutuan dan Perlembagaan Negeri

NOTA

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
 • ·
Malaysia mempunyai  Perlembagaan  bertulis
 • ·
Dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957
 • ·
Digubal oleh Suruhanjaya  Reid yang diketuai oleh Lord Reid, Sir Ivor Jenning (British), Sir William Mckell (Australia), B. Malik (India)  dan Hakim A. Hamid  (Pakistan)
 • ·
Digubal berdasarkan 131 memorandum  yang diserahkan oleh parti politik dan pertubuhan Tanah Melayu
 • ·
Merupakan sebuah dokumen yang merupakan sumber segala perundangan lain yang wujud dalam negara
 • ·
Mengandungi undang-undang tertinggi untuk mewujudkan satu sistem kerajaan yang teratur.
 • ·
Dikanunkan tetapi boleh dipinda
 • ·
Memperakukan semua undang-undang yang wujud di Sabah dan Sarawak sbelum Hari Malaysia.

 

KONSEP KETERTINGGIAN PERLEMBAGAAN
 • ·
perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi Malaysia
 • ·
Parlimen atau badan perundangan, kehakiman dan eksekutif mendapat kuasa masing-masing daripada perlembagaan
 • ·
Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara juga menjalankan kuasa mengikut Perlembagaan.
 • ·
Sebarang undang-undang yang bercanggahan dengan Perlembagaan akan terbatal setakat mana yang bercanggah.  

 

KANDUNGAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

 Terdiri daripada 15 bahagian yang  mengandungi 183 perkara seperti yang diberikan di dalam jadual.

 

Bahagian

Butir-butir

Perkara

1

Negeri-negeri, Agama dan Undang-undang Persekutuan  

 

Perkara 1- 4

2

Kebebasan Asasi  

 

Perkara 5-13

3

Kewarganegaraan  

 

Perkara 14-31

4

Persekutuan  

 

Perkara 32-69

5

Negeri-negeri  

 

Perkara 70-72

6

Perhubungan  antara Persekutuan dengan Negeri-negeri  

 

Perkara 73-95E

7

Peruntukan-peruntukan Kewangan  

 

Perkara 96-112D

8

Pilihan raya  

 

Perkara 113- 120

9

Kehakiman Perkara 121-131A  

 

10

Perkhidmatan  Awam  

 

Perkara 132-148

11

Kuasa-kuasa Khas  Menentang Perbuatan Subversif dan Kuasa-kuasa Darurat  

 

Perkara 149-151

12

Am dan Pelbagai  

 

Perkara 152-160

12A

Perlindungan Tambahan bagi negeri-negeri Sabah dan Sarawak  

 

Perkara 161-161H

13

Peruntukan Sementara dan Peralihan Perkara 162-180

14

Perkecualian  bagi kedaulatan Raja-raja dan sebagainya  

 

Perkara 181

15

Prosiding terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Raja-raja  

 

Perkara 182-183

 

CIRI-CIRI KERAJAAN MALAYSIA
 • ·
Jenis Kerajaan Persekutuan
 • ·
Raja  Berperlembagaan
 • ·
Demokrasi Berparlimen dan bercorak Westminster
 • ·
Dwidewan
 • ·
Ketinggian Perlembagaan

 

HAK ASASI WARGANEGARA
 • setiap warganegara Malaysia mempunyai hak-hak asasi berikut:
(a) tidak boleh diambil nyawa atau dilucutkan kebebasan diri kecuali menurut undang-undang
(b) tidak boleh ditahan polis lebih daripada 24 jam kecuali selepas dibawa ke hadapan seorang majistret / pegawai daerah untuk mendapatkan perintah tahanan.
(c) Berhak diberitahu tentang kesalahannya ketika ditangkap oleh pihak berkuasa dan dibela oleh peguam dalam perbicaraan yang diadakan  secepat mungkin
(d) Tiada sesiapa yang boleh ditahan sebagai abdi kecuali  bagi  perkhidmatan kerahan  (kerja paksa)  yang mengikut undang-undang
(e) Berhak mendapat perlindungan undang – undang dan seseorang yang telah dibebaskan daripada sesuatu kesalahan tidak boleh didakwa lagi  atas kesalahan yang sama
(f) Berhak memohon habeas corpus apabila seseorang ditahan secara tidak sah
(g) Berhak menikmati kesamarataan, iaitu seseorang tidak boleh didiskriminasikan dari segi agama, keturunan dan budaya
(h) Seseorang warga negara bebas bergerak dan bermastautin di mana-mana bahagian Persekutuan
(i) Kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan
(j) Kebebasan beragama
(k) Kebebasan pemilikan harta  

 

SEKATAN-SEKATAN TERHADAP KEBEBASAN HAK ASASI

 

No. Jenis undang-undang Ringkasan
1 Undang-undang Subversif – kerajaan berkuasa untuk menahan dan  menghukum mereka yang mengancam keselamatan negara  

 

2 Undang-undang Darurat – kerajaan berkuasa untuk mengenakan perintah berkurung dan menembak serta membunuh seseorang yang mengingkari  undang-undang darurat tanpa perbicaraan  

 

3 Aka Keselamatan Dalam Negeri (ISA) – seseorang boleh ditahan tidk melebihi 2 tahun tanpa perbicaraan jika pada pandangan kerajaan, orang itu mengancam negara  

 

4 Akta Universiti dan Kolej Universiti – para pelajar dilarang bergerak aktif dalam politik.  

 

5 Akta  Rahsia Rasmi – tidak boleh membocorkan rahsia kerajaan  

 

6 Akta Mesin Cetak – badan-badan penerbitan dan media elektronik tiada kebebasan untujk mengungkitkan isu-isu sensitif yan boleh mengancam keselamatan negara.  

 

7 Akta Hasutan – rakyat dilarang menabur fitnah dan mengungkitkan isu-isu sensitif, iaitu hak-hak istimewa orang Melayu, bahasa, kuasa raja dan kewarganegaraan.  

 

8 Hak Keistimewaan Sabah dan Sarawak – berkuasa untuk mengawal kemasukan rakyat dari Semenanjung Malaysia ke Sabah dan Sarawak.

2 responses to “PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN (Nota)

 1. kenapa tak ada maklumat mengenai perlembagaan persekutuan bahagian 2.yang menceritakan tentang agama rasmi,bahasa kebangsaan,kedudukan istimewa orang melayu and yang paling penting mengenai suruhanjaya..harap maklum…saya meneti nota bahagian 2 perlembagaan anda..terima kasih…^_^

  Goay: rujuklah buku saya Longman pearson

 2. Ciri2 keluhuran,pindaan perlembagaan,tujuan pindaan???????????where?????? -,-

  Goay: apa yang anda mahu? saya tak faham

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s