Karangan:Menangani Isu Pengubahan Wang Haram And Pembiayaan Keganasanarangan:

Menangani Isu Pengubahan Wang Haram And Pembiayaan Keganasan

9 Julai 2010
Institut Bank-bank Malaysia (IBBM) dan Kumpulan Jaringan Pegawai Pematuhan Malaysia (CONG) akan menganjurkan persidangan antarabangsa dua hari mengenai Jenayah Kewangan dan Pembiayaan Keganasan (IFCTF) 2010 dari 19-20 Julai 2010.

IFCTF 2010, dengan tema ‘Memperkukuh Tadbiran Untuk Memperoleh Nilai’, dianjurkan bersama oleh Institut Kewangan Asia (AIF), Perbadanan Pembangunan Industri Sekuriti (SIDC) dan Institut Insurans Malaysia (MII), dengan sokongan Bank Negara Malaysia.

Pihak penganjur menjemput barisan penceramah tempatan dan antarabangsa serta pakar dalam bidang yang berkaitan daripada Pasukan Tindakan Kewangan (FATF), Bank Dunia, Perbendaharaan Amerika, Polis Persekutuan Australia, AUSTRAC, Kumpulan Asia Pasifik bagi Pengubahan Wang Haram (APG), bank antarabangsa serta firma rundingan, Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia(SPRM)dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI).

Beberapa daripada isu utama yang akan dibahaskan termasuk langkah berasaskan kepada risiko dalam berurusan dengan pelanggan dan negara berisiko tinggi, pengubahan wang haram dan risiko pembiayaan keganasaan dalam pemindahan wang merentasi sempadan, pembiayaan perdagangan dan kewangan Islam. Topik-topik lain termasuk rasuah, pemerdagangan manusia dan skim piramid.

SISTEM PEMATUHAN MANTAP PERLU

Institusi kewangan berfungsi dalam persekitaran dinamik yang dipengaruhi globalisasi pasaran, penggabungan industri, penyatuan khidmat kewangan, teknologi sedang muncul – termasuk ancaman keselamatan yang mengiringinya.

Kuasa ini apabila bersatu, mewujudkan risiko, dan satu daripada risiko utama yang dihadapi institusi kewangan ialah risiko pematuhan. Untuk menangani risiko dan kekal kompetitif serta beruntung dalam persekitaran seperti ini, bank-bank perlu menilai secara berterusan dan mengubah suai produk, khidmat serta langkah keselamatan operasi masing-masing selaras dengan perkembangan baru ini.

Para pengawal selia menjangkakan bank-bank akan mewujudkan proses pengurusan risiko yang lasak untuk menguruskan kesemua risiko yang lazim dalam perniagaan perbankan termasuk risiko pematuhan. Bank mesti membangun dan mengekalkan satu sistem pematuhan yang canggih yang disepadukan dalam strategi pengurusan risiko pertubuhan itu. Sistem pengurusan pematuhan bank harus memastikan pematuhan yang cukup bagi keperluan kawal selia dan dalaman.

Untuk mencapai ini, institusi kewangan mesti melakukan pelaburan bijak dalam meningkatkan kapasiti dan tenaga kerja yang cukup terlatih untuk membantu dalam menangani risiko yang dihadapi oleh pertubuhan-pertubuhan ini.

CONG, jawatankuasa penasihat bagi IBBM, telah mengusahakan pelbagai inisiatif untuk menyuntik profesionalisme dan meningkatkan penjanaan kapasiti pegawai-pegawai pematuhan di Malaysia.

Dalam mengejar objektif ini, CONG berusaha dengan aktif bersama para pengawal selia serta institusi pembelajaran di Malaysia untuk meningkatkan tahap profesionalisme dalam fungsi pematuhan dan memperkenal program peningkatan kapasiti dalam industri perbankan.

IFCTF 2010 merupakan satu daripada program seumpamanya untuk meningkatkan tahap kesedaran di Malaysia mengenai amalan terbaik antarabangsa dalam langkah Anti Pengubahan Wang Haram dan Anti Pembiayaan Keganasan.

IFCTF 2010 merupakan saluran bagi institusi kewangan tempatan untuk belajar daripada pakar-pakar akan keperluan semasa dan di masa depan. Perbahasan semasa persidangan itu akan membenarkan pegawai pematuhan untuk menjajar dan menambah baik program pematuhan AML/CFT.

CABARAN YANG DIHADAPI INSTITUSI PERBANKAN

Keperluan kawal selia dan pentadbiran global membawa cabaran besar bagi institusi kewangan. Dengan pembaharuan kawal selia dan perlindungan konsumer menjadi agenda utama, bank-bank menghadapi tekanan berterusan dari beberapa sudut.

Kegagalan untuk mematuhi undang-undang, peraturan, atau kod tatalaku, atau standard lain boleh membawa kepada tindakan kawal selia atau perundangan yang akhirnya pasti membawa impak buruk terhadap pendapatan, modal atau reputasi.

Cabaran bagi institusi kewangan ialah dalam mengejar perkembangan di luar. Mereka perlu melabur dana teknologi dan sumber manusia, memajukam program pembangunan, dan mencari penyelesaian teknologi yang akan membantu melindungi mereka daripada ancaman yang dibawa oleh penjenayah yang meliputi penipu, pengubah wang haram dan pembiaya pengganas. Penjenayah ini menjalankan operasi mereka di sebalik perniagaan yang kelihatan sah serta tidak menimbulkan sebarang keraguan sehingga terlewat.

TANDA AMARAN

FATF merupakan penetap standard antarabangsa dalam memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. ‘Syor 40+9’ FATF buat masa ini menetapkan standard antarabangsa bagi memerangi pengubahan wang haram (ML) dan pembiayaan pengganas (TF), yang mesti dipatuhi oleh institusi kewangan di seluruh dunia.

Institusi kewangan mesti membangunkan program bertulis yang mengenal pasti dan mengesan tanda-tanda awal jenayah kewangan dan pembiayaan keganasan. Kajian semula berterusan dan perkongsian tanda-tanda amaran akan membantu petugas barisan hadapan untuk mengesan jenayah kewangan dan pembiayaan keganasan.

Industri perbankan Malaysia banyak mencatatkan kemajuan dalam mengesan pengubahan wang haram dan pencegahan menerusi Akta Anti Pengubahan Wang Haram (AMLA) 2001 dan Dasar Ketahuilah Pelanggan Anda (KYC).

Seterusnya, Akta AMLA 2001 dikemas kini pada 2003 dan kini dikenali sebagai Akta Anti-Pengubahan Wang Haram dan Anti-Pembiayaan Keganasan (AMLA-ATFA) 2001 untuk turut meliputi masalah pembiayaan keganasan.

Tetapi bersama perkembangan ekonomi dan politik yang tidak menentu, ditambah dengan krisis kewangan yang berulang di beberapa bahagian dunia, bank-bank terus terdedah kepada masalah pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.

Pertubuhan serta individu yang diragui menggunakan sistem perdagangan antarabangsa dan perbankan untuk memindahkan sumber kewangan haram bagi tujuan salah.

Perang terhadap pembiayaan keganasan bergantung pada kerjasama antarabangsa dan undang-undang, objektif serta motif yang diterima bersama. Perkakas dan kaedah baru mungkin perlu.

MEMATUHI PERATURAN

Pada 5 April, 2010, Malaysia memperkenal Rang Undang-undang Perdagangan Strategik yang diwujudkan khusus untuk memberi kawalan terhadap perdagangan material seperti elektronik, avionik dan perisian, yang boleh dikaitkan dengan WMD (senjata kemusnahan sejagat).

Rang Undang-undang Perdagangan Strategik menghalang individu atau perbadanan daripada menggunakan Malaysia sebagai pangkalan bagi urus niaga haram senjata.

Lebih penting, rang undang-undang ini membolehkan perkongsian yang lebih erat antara Malaysia dan seluruh dunia dalam perang global terhadap keganasan dan penyebaran senjata nuklear, kimia dan biologi.

Maslamani mencadangkan bahawa Program Pematuhan institusi kewangan diberi mandat dan diuruskan oleh lembaga pengarah atau pengurusan kanan, dan paling minimum, harus melibatkan latihan petugas yang sesuai sebagai sebahagian daripada pengurusan pematuhan risiko.

Dalam menggorak langkah ke hadapan, sementara keperluan pematuhan secara ideal sepatutnya menjadi sebahagian daripada rutin harian pihak pengurusan dan petugas institusi kewangan, tanggungjawab akhir masih terletak pada lembaga pengarah. Mereka boleh mewakilkan kuasa tetapi tidak boleh lepas tangan dan pihak pengurusan perlu bertanggungjawab dalam memastikan lembaga pengarah juga turut berperanan.

Advertisements

One response to “Karangan:Menangani Isu Pengubahan Wang Haram And Pembiayaan Keganasanarangan:

  1. Pingback: Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan: Karangan STPM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s