Bahagian D: Panduan membentuk graf

SOALAN: BINA BAR YANG SESUAI/ bina graf yang sesuai(5% graph bar)

Langkah I
Fikirkan bar kompaun / komponen / berpasangan.

Langkah II Rujuk kepada jadual
• Jika ada jumlah, nilai unit sama, boleh dijumlahkan: Bar Komponen/ kompaun
• Jika tiada jumlah, nilai unit beza, tidak logik dijumlahkan(% kadar perubahan, indeks, nisbah, harga): Bar kompaun

Langkah III Komponen
• Soalan: Bina graf bar untuk menunjukkan jumlah:
bar komponen=15%, bar kompaun=06%

Soalan: tiada menyatakan menunjukkan jumlah/ membandingkan setiap sektor(%, indeks, nisbah, harga): mesti bar kompaun (bar komponen=7% / 0%)

Langkah IV Piramid/pasangan/cermin
• Jadual ada peringkat umur, data umur di tengah graf piramid
• Jika jadual kompleks, perlukan dua jadual, terdapat 4 pemboleh ubah yang kompleks. ( satu pemboleh ubah libat 2 perkara: bandar & L bandar, Lelaki&Perempuan, 2 tahun)
• Bar berpasangan.

13 responses to “Bahagian D: Panduan membentuk graf

 1. May I know how can we know when to use graf bar o graf garis?

  Goay: Lihat post cikgu. Bahagian D

  Jika tanya bar, barlah.
  Jika tanya graf yang sesuai, bina jadual dahulu, jika didapati garis tak sesuai, buatlah bar.

  SOALAN: BINA BAR YANG SESUAI/ bina graf yang sesuai(5% graph bar)
  Langkah I
  Fikirkan bar kompaun / komponen / berpasangan.

  Langkah II Rujuk kepada jadual
  • Jika ada jumlah, nilai unit sama, boleh dijumlahkan: Bar Komponen/ kompaun
  • Jika tiada jumlah, nilai unit beza, tidak logik dijumlahkan(% kadar perubahan, indeks, nisbah, harga): Bar kompaun

  Contoh 1: Sediakan graf bar yang sesuai untuk menunjukkan kadar perubahan pengeluaran pelbagai kegiatan pertanian di Malaysia antara tahun 2006 dengan tahun 2007.

  2006
  (diberi dlm petikan) 2007
  (diberi dlm petikan) %(kira) perubahan
  Getah 1.42 juta tan metrik 1.29 juta tan metrik -9.15%
  Minyak kelapa sawit 6.06 juta tan metrik 6.09 juta tan metrik 0.49
  Koko 250,000 juta tan metrik 247,000 juta tan metrik -1.2%
  Nanas 179,600 juta tan metrik 168,200 juta tan metrik -6.3%
  Daun tembakau hijau 124,500 juta tan metrik 109,500 juta tan metrik -12.04%
  Buah-buahan 600,980 juta tan metrik 701,600 juta tan metrik 16.7%
  Penternakan RM 2,571juta RM2,797juta 8.7%
  Perikanan 886,000 juta tan metrik 951,300 juta tan metrik 7.37%

  Contoh 2 : Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, lukiskan satu graf/graf bar yang sesuai untuk menunjukkan kadar perubahan perlaburan yang diluluskan mengikut industri antara 2000 hingga 2001.
  Industri-industri 2000 (RM juta) 2001 (RM juta) Kadar perubahan
  Makanan, minuman dan tembakau 270 429 58.90%
  Tekstil dan kulit 642 365 -43.10%
  Kayu, perabot dan kelengkapan 1,106 941 -14.90%
  Kimia dan keluaran kimia 992 1,670 7.40%
  Petroleum dan arang batu 3,738 4,580 22.52%
  Getah dan plastik 212 379 78.80%
  Logam asas dan logam reka 9,005 7,513 -16.50%
  Jentera dan kelengkapan pengangkutan 743 675 -9.15%
  Industri lain 2,395 1,827 -23.71%
  JUMLAH 19,103 18,379 Garis????

  Contoh 3: Sediakan graf bar yang sesuai bagi menunjukkan/membandingkan pinjaman yang telah dikeluarkan kepada pelbagai sektor oleh bank-bank di Malaysia bagi tahun 2003-2005. (menunjukkan jumlah…)
  PINJAMAN YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH BANK-BANK DI MALAYSIA BAGI TAHUN 2003-2005.
  RM juta
  TAHUN 2003 2004 2005
  Hartanah 6,402 8,708 10,325
  Pinjaman Perumahan 5,440 6,672 8,135
  Pembinaan 3,158 4,016 4,524
  Pembuatan 8,822 9,266.72 10,030.48
  Perdagangan am 8,195 9,347 10,134
  Makanan pertanian 3,215 3,560 3,793
  Lain-lain 12,679 16,347.28 19,048.52
  JUMLAH 47,911 57,917 65,990

  Langkah III Komponen
  • Soalan: Bina graf bar untuk menunjukkan jumlah:
  bar komponen=15%, bar kompaun=07%
  Soalan: tiada menyatakan menunjukkan jumlah/ membandingkan setiap sektor(%, indeks, nisbah, harga): mesti bar kompaun (bar komponen=7% / 0%)

  Contoh 4: Sediakan satu graf bar yang sesuai untuk menunjukkan bilangan tenaga profesional yang berdaftar mengikut profesion pada tahun 1995, 2000 dan 2005 di Malaysia.
  Bilangan tenaga profesional bagi setiap profesion hendaklah diterapkan ke dalam jumlah bagi setiap tahun yang berkenaan.
  Tahun 1995(ribu orang) 2000(ribu orang) 2005(ribu orang)
  Kejuruteraan 20 35 80
  Doktor 40 50 60.3
  Arkitek 40 53 76
  Akauntan 80 88 120
  Veterinar 10.5 12 20
  Juruukur 9.2 10 20
  Peguam 41.1 51.5 58
  Jumlah 240.8 299.6 434.3

  Contoh 5: Sediakan graf bar yang sesuai untuk menunjukkan penggunaan elektrik bagi sektor mengikut tahun bagi tempoh yang diliputi. Penggunaan eletrik bagi setiap sektor hendaklah diterapkan ke dalam jumlah bagi tahun-tahun berkenaan.
  Contoh 6: Sediakan graf bar yang sesuai untuk membandingkan setiap jenis penggunaan elektrik bagi sektor mengikut tahun bagi tempoh yang diliputi

  MALAYSIA: JUMLAH PENGGUNAAN ELEKTRIK PELBAGAI SEKTOR 2001-2004
  TAHUN 2001 2002 2003 2004
  SEKTOR GWj GWj GWj GWj
  Industri 4,000 4,850 6,000 14,000
  Perdagangan 2,850 4,005 5,020 6,000
  Isirumah 2,245 3,855 4,328 5,123
  Lain-lain 413 732 680 680
  Jumlah penggunaan 9,508 13,442 16,028 25,803

 2. sir, my teacher said i cannot do carta pai in portrait. is that true?

  Goay: boleh.

 3. HaLLo Sir..
  What books would you recommend for a studs like me if I want to do a lot of exercises for P.Am2.. I have problems in BHG D & E…LOTS of problem…

  Goay: Do latihan in my book, Longman Pearson

 4. helo sir..
  soalan bahagian D,2006
  daripada perenggen terakhir di bawah:

  Perbelanjaan untuk perkhidmatan kesihatan pada tahun 2003 ialah RM 1790 juta. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebanyak 36.0% berbanding dgn tahun 2002.Jumlah perbelanjaan pada tahun 2002 ini pula telah berkurang sebanyak RM254 juta berbanding dgn jumlah perbelanjaan pada tahun 2001.

  jawapan saya: 36.0/1oo x rm 1790=rm 644.4
  tahun 2002~ 1790-644.4=1145.6 juta
  tahun 2001~ 1145.6+254=1399.6juta
  jawapan saya betul tak?
  harapan saya adalah tuan beri pendapat..tq..

 5. sir, graf garis dagangan imbangan and graf garis gabungan different types of graf? and graf garis dagangan imbangan 1 axis or 2 axis? thx~

  Goay: samalah. Gabungan bar dan garis. so perlu dua axis.

 6. thanks sir..
  one more thing,only peratusan perubahan draw graf cermin? other pola perubahan use graf garis enough? thx..

 7. sir, saya ada beberapa soalan.. harap sir dapat jawab saya.. terima kasih..
  1. Jika tajuk, sumber dan seluruh artikel tak ada menyebut tentang tempat/negara, adakah tak perlu tuliskan tempat/negara dalam tajuk?

  Goay:JIka macam ini, soalan ini faillah. Mana ada orang set soalan cakap kosong tak sebut tajuk dan negara. Jadi, dalam petikan akan diceritakan pada suatu masa dahulu ada sebuah negara……….??????

  2. Jika tajuk dan seluruh artikel tak ada menyebut tentang tempat/negara, tetapi dalam sumber ialah (Dipetik dan diubahsuai daripada Laporan Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, Kuala Lumpur, 2004), jadi dalam tajuk tuliskan Kuala Lumpur atau Malaysia?

  Goay: tulislah dengan guna kebijaksanaan anda. Sudah jelaslah itu di Malaysia.

  3. Jika tajuk tak ada menyebut tentang tempat/negara, seluruh artikel menyebut tentang Pulau Pinang, tetapi sumber ialah (Dipetik dan diubahsuai daripada Laporan Bank Negara Malaysia, 2007), jadi tajuk tulis Pulau Pinang atau Malaysia?

  Goay: ini mimpi/bayangan anda sendiri. jangan fikir yang bukan-bukan. Lebih baik anda tanya jika saya dapat kertas soalan kosong sahaja. macamana nak jawab?

  4. Jika tajuk menyebut tentang Pulau Pinang, tetapi sumber ialah (Dipetik dan diubahsuai daripada Laporan Bank Negara Malaysia, 2007), jadi tajuk tulis Pulau Pinang atau Malaysia?

  Goay: Data tentang Pulau Pinang, tajuk Pulau Pinanglah. Bank negara dapat data tentang Pulau Pinang. Bank Negara kumpul data dari Pulau Pinang. fikirlah1

 8. Hi sir, if ‘kadar perubahan’ , graf garis or graf cermin??

  Goay: siap tahu? berdasarkan 2 perkataan sudah tahu bentuk graf? mana boleh?
  Mesti ada data/jadual baru tahu. Jika ada 2 set data yang beza, ada 4 pembolehubah baru graf cermin.

  Rujuklah panduan guru dalam blog ini. malas mencari!

 9. HI Sir,
  this is the question from Trial Negeri Sembilan 2011 question 7:
  Lukiskan graf yang sesuai menunjukkan perbandingan bilangan doktor Negra P antara sektor awam dan swasta dalam tempoh yang dinyatakan.
  Is this a Bar piramid kompaun or Bar piramid komponen?

  The word “perbandingan” and “membandingkan” are stand for Komponen right?

  Thanks…

  • Hi Jeramine. You should draw a Bar piramid kompaun
   The TRUE KEY WORD is “bilangan”.

   I give some tips to you.
   if the word show ‘bilangan’- graf bar kompaun.
   if the word show ‘jumlah’- graf bar komponen.

   Hope it helps you. 😀

 10. Hi Jeramine. You should draw a Bar piramid kompaun
  The TRUE KEY WORD is “bilangan”.

  I give some tips to you.
  if the word show ‘bilangan’- graf bar kompaun.
  if the word show ‘jumlah’- graf bar komponen.

 11. jika soalan sebegini sediakan graf bar yang sesuai untuk menunjukkan kumpulan ahli ikhtisas berdaftar di malaysia mengikut kaum bagi tahun-tahun yang diliputi.apakah graf yang paling sesuai digunakan?

  Goay:Bar komponen atau kompaun lihat mana satu lebih senang dilukis

 12. sir,jika soalan sebegini Berdasarkan petikan yang diberikan di bawah , sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nialai eksport ,import , pelaburan asing dan imbangan dagangan Malaysia pada tahun 2003 hingga 2006 .?

  Goay: Graf gabungan bar dan garis. Gar untuk import dan eksport, garis untuk imbangan dagangan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s