Karangan: Modal insan & Brain-gain

Modal insan berkemahiran tinggi penting bagi laksana transformasi: PM

6-12-2010 Dalam majlis pelancaran Talent Corporation (Talent Corp) di JPM, PM YAB Datuk Seri Najib Razak mengumumkan tiga inisiatif dasar baru bertujuan memenuhi keperluan bagi Malaysia mempunyai bakat bertaraf dunia sejajar dengan transformasi ekonomi negara.

Tiga inisiatif berkenaan ialah memberi kelonggaran kepada pelajar terpilih yang menerima biasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) berkhidmat dengan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) atau swasta sebagai membayar balik tempoh kontrak bagi menyokong keperluan modal insan berkemahiran tinggi di bawah Program Transformasi Ekonomi (ETP). Selain GLC, keutamaan juga akan diberikan kepada syarikat swasta yang terbabit dengan Bidang Utama Ekonomi Negara (NKEA) yang mana mekanisme terperinci mengenainya akan dihasilkan tahun 2011. Kerajaan akan lebih fleksibel kepada mereka yang berupaya menyumbang kepada pembangunan negara, pertumbuhan ekonomi dan menjayakan Program Transformasi Kerajaan (GTP). JPA akan mengemukakan garis panduan berkaitan kelonggaran pemegang biasiswanya untuk tidak bekerja dalam perkhidmatan awam.

Pada masa sama, kerajaan juga menawarkan Pas Pemastautin kepada rakyat asing berkemahiran tinggi untuk tinggal dan bekerja di Malaysia bagi satu tempoh yang lama dan tidak terikat dengan majikan tertentu berbanding Pas Penggajian. Selain itu, Pas Pemastautin juga akan ditawarkan kepada diaspora Malaysia, khususnya yang tidak lagi memegang taraf kewarganegaraan. Jabatan Imigresen dijangka bersedia menerima permohonan untuk Pas Pemastautin menjelang pertengahan 2011. Dianggarkan 700,000 rakyat Malaysia, yang sebahagian besarnya berkemahiran tinggi berada di luar negara khususnya di Singapura dan Hong Kong.

Bagi mencapai hasrat Malaysia sebagai ekonomi bertaraf antarabangsa, kerajaan melaksanakan inisiatif untuk menarik, membangun dan mengekalkan modal insan berkemahiran tinggi yang diperlukan untuk ekonomi berpendapatan tinggi.

Talent Corp akan diberi tanggungjawab sebagai perantara antara kumpulan sasaran berkenaan dengan agensi kerajaan termasuk membuat padanan pekerjaan. Pada masa sama, kerajaan juga melonggarkan syarat Pas Penggajian berkaitan tempoh maksimum bekerja di sini selama 10 tahun, keperluan menyediakan pelatih bagi eksekutif (understudy) dan mengiklankan jawatan eksekutif, yang akan berkuat kuasa tahun depan. Talent Corp akan berfungsi sebagai perantara dengan GLC dan sektor swasta untuk memadankan perkhidmatan di sini.

Mengenai isu gaji, Malaysia perlu kompetitif pada peringkat global bagi menarik tenaga mahir termasuk rakyat Malaysia di luar negara pulang berkhidmat di sini. Kerajaan tidak boleh memaksa rakyat Malaysia yang berada di luar negara berdaftar dengan Talent Corp tetapi akan berusaha mengesan mereka sama ada secara fizikal atau dalam talian. Talent Corp akan beroperasi mulai 1 Januari 2011 dengan Lembaga Pemegang Amanahnya dipengerusikan oleh Perdana Menteri manakala ahlinya ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tan Sri Nor Mohamed Yakcop dan Datuk Seri Idris Jala dan Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Mohd Sidek Hassan.

2 responses to “Karangan: Modal insan & Brain-gain

  1. En Goay, apakah yang dimaksudkan karangan laras sains tidak boleh menyentuh isi atau idea laras sastera? Harap dapat membantu. Terima kasih.

    Goay: baca post cikgu dalam bahagian panduan menjawap karangan. ada contoh yang banyak

  2. Eh silap, yg ni msk,. Terma kasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s