Karangan: Kepentingan mengimbangi S&T dan Sosial

PENUBUHAN satu universiti penyelidikan sains sosial seperti yang diumumkan oleh Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin ketika berucap pada majlis penutupan Kongres Profesor Negara di Kuala Lumpur baru-baru ini sememang merupakan satu langkah wajar dan amat dialu-alukan.

Sama ada ia mungkin satu universiti baru atau sebuah universiti penyelidikan sedia ada yang dinaik taraf, langkah ini adalah satu pengiktirafan betapa ilmu sains sosial perlu dimanfaatkan semaksimum mungkin dalam proses dan agenda pembinaan negara.

Jika ilmu sains dan teknologi menunjangi agenda pembinaan negara ke arah Wawasan 2020, maka ilmu sains sosial seperti komunikasi, sains sosial, kemanusiaan, pengurusan, pendidikan, ekonomi, dan kesenian wajar diperkasakan sebagai pengisian jati diri bangsa.

Bahkan, sejarah negara bangsa banyak memanfaatkan ilmu sains sosial sebagai pemangkin dan sekali gus penggenap sesuatu bangsa sambil ia memperkasakan ketamadunan bangsa dan mempertingkatkan kecemerlangan citra negara.

Negara jiran Indonesia banyak mencemerlangkan ketamadunan bangsa mereka menerusi kegiatan kesenian, inovasi kebudayaan kreatif dan pemupukan budaya yang segar lagi kontemporari sesuai dengan tuntutan masa.

Sifat dan corak kesenian dan kebudayaan yang segar lagi kontemporari memungkinkan ketamadunan bangsa menjadi relevan dan diminati ramai.
Aspek penyemaian tradisi dan nilai kebudayaan dan kesusasteraan serta kesenian penting dalam konteks arus globalisasi yang mengganas. Usaha membumikan teori sosial sedang rancak di laksanakan.

Yang penting, sains sosial mengasah dan mengasuh para mahasiswa pengertian dan perihal falsafah, pemikiran, nilai, pandangan hidup, jati diri, dan asas ketamadunan negara bangsa seiring dengan aspek sosial, politik dan ekonomi sesebuah tamadun dan negara bangsa.
Bahkan perihal ilmu komunikasi dan kebudayaan perhubungan kaum, etnik, mahupun perpaduan, integrasi kaum, dan proses sosialisasi politik dan pemerintahan dalam konteks dunia kontemporari perlu dikaji dan didokumentasi dalam proses pembinaaan negara bangsa.
Universiti ini mesti dan harus melebarkan korpus keilmuan sains sosial ke persada dunia dengan penyelidikan dan penerbitan bahan sumber yang terunggul. Ia mesti menjadi hab dan rujukan para sarjana antarabangsa bidang kepakaran kita seperti ketamadunan Melayu dan Islam dalam konteks nusantara bukan sebaliknya.

Bidang ilmu baru seperti sains pemerintahan, sosiologi dan antropologi Melayu/Islam dan aspek pengurusan dan perekonomian Islam dan Komunikasi Melayu – Islam dan Malaysia perlu diterokai.
Tidak mungkinkah nanti satu rangka teori tulen dalam semua bidang sains sosial dapat diwujudkan sesuai dengan arus perdana merakyatkan dan melenyapkan ilmu sains sosial jauh daripada pendekatan, paradigma dan penjajahan Barat?

Kita mesti melestarikan nilai kebudayaan bangsa sambil merekayasakan falsafah dan aspek teori asli bukan sekadar adaptasi. Kita mesti merekayasakan dan mencipta teori dan paradigma baru demi melenyapkan keilmuan sosial yang berpijak di bumi nyata.

Bahkan sehingga kini, kita masih tidak ada model dan teori ciptaan kita?

Contohnya, teori komunikasi yang diajar masih berpaksikan falsafah dan pendekatan Barat? Bagaimana pula asas perihal pengurusan dan perekonomian Islam, sains pemerintahan dan politik Islam-Melayu dan teori sosial Islam ala Malaysia mahupun Nusantara.
Pendeknya, universiti sains sosial nanti perlu menekankan perihal penyelidikan baru sains sosial bukan sekadar merekayasa pendekatan Barat yang kini sudah dikritik sebagai asas sekali gus punca perbalahan ilmu atas nama ‘free inquiry” dan bahan penyelidikan yang tidak membawa perpaduan atau penyelesaian bahkan mencetuskan konflik dan krisis demi krisis.

Ini sekali gus, ia melestarikan proses kolonialisasi serta penjajahan minda ala baru. Sambil melengahkan pengisian dan penerimaan gagasan Wawasan 2020.

Justeru, saya amat menyokong gagasan Universiti Sains Sosial agar proses dekolonilsasi pendekatan Barat dalam ilmu sains sosial dan inovasi ilmu sains sosial ala acuan Melayu-Islam dan Malaysia dapat direalisasikan segera sesuai dengan hasrat mencemerlangkan ketamadunan negara bangsa.

Contoh karangan STPM
Sains dan teknologi adalah penting bagi kemajuan sesebuah negara. Namun demikian, ini bukan bermakna seni dan nilai kemanusiaan mesti dikorbankan. Jelaskan penyataan ini.

•Kemajuan sains dan teknologi penting bagi kemajuan sesebuah negara.
•Namun demikian, ini bukan bermakna seni dan kemanusiaan mesti dikorbankan.

1. S&T menghasilkan alatan canggih memajukan sesebuah negara.
•Sistem pengangkutan darat, laut dan udara membolehkan kita pergi ke sesuatu tempat dengan mudah.
•Sistem PLUS dan STAR memudahkan pergerakan manusia dan penyampaian.
•Alatan canggih memajukan sektor industri.
•Mesin dan jentera menjimatkan tenaga, masa dan wang.
•Ini akan meningkatkan taraf hidup manusia.
•Ini selanjutnya memajukan ekonomi negara.

2. S&T penting dalam bidang telekomunikasi.
•Sistem komunikasi memajukan perhubungan dan perniagaan.
•Misalnya internet, faks, dan telefon bimbit.
•Kita boleh menghubungi seseorang dengan mudah.
•Ini membolehkan peniaga menjalankan perniagaan di seluruh dunia.
•Perniagaan saham antarabangsa dapat dijalankan
•Satelit televisyen membolehkan kita mengetahui berita di seluruh dunia.

3. S&T memajukan R&D.
•Misalnya S&T membolehkan kita menghasilkan robot untuk membantu manusia.
•Produktiviti sektor perindustrian akan meningkat
•Melalui R&D, kita juga dapat mengkaji punca-punca penyakit.
•Ubat dan rawatan terkini dapat dihasilkan.
•Kini, teknologi pengklonan boleh membiak binatang ternakan secara besar-besaran.
•Pengklonan juga menghasilkan baka pertanian yang bermutu.
•Misalnya padi yang tahan penyakit, cepat membesar, dan hasilnya banyak dan berkualiti.
•Semua ini akan memajukan sesebuah negara.

4. S&T memajukan sistem pendidikan.
•Teknologi maklumat (IT) seperti multimedia akan digunakan dalam sekolah sedemikian.
•Sekolah dapat maklumat dunia melalui sidang video dan Internet.
•Pelajar mencapai keputusan akademik yang lebih baik.
•Cara ini akan melahirkan lebih banyak cendekiawan.
•Pertambahan golongan profesional akan memajukan negara.

5. Seni budaya juga penting kepada sesebuah negara.
•Budaya tradisional adalah warisan nenek moyang kita.
•Budaya merupakan identiti kita.
•Jadi, kita perlu mengekalkannya agar dikenali dan dihormati.
•Selain itu, budaya tradisional juga bernilai komersial.
•Misalnya tarian, masakan, pakaian dan kraftangan dapat memajukan pelancongan.
•Pelancong akan terpikat dengan budaya kita yang unik.
•Pelancong akan mencurah-curah datang ke Malaysia.
•Ini akan menambah pendapatan negara.

6. Seni dapat menghiburkan hati.
•Hidup kita semakin sibuk.
•Ramai orang menghadapi tekanan jiwa.
•Seni seperti lukisan, tarian, filem dsn boleh dihayati.
•Seni ini boleh memberi ketenangan jiwa dan hiburan.
•Dengan ini mental rakyat akan menjadi sihat.
•Rakyat sihat negara maju.
•Filem dan karya sastera yang berjaya juga mengharumkan artis dan karyawan

7. Didikan agama juga penting.
•Agama akan melahirkan manusia yang sempurna.
•Insan yang mempunyai keimanan yang utuh dapat dilahirkan.
•Mereka tahu membezakan perkara haram dan halal.
•Rakyat beragama tidak akan melakukan kemungkaran tuhan.
•Mereka juga dapat mengawal nafsu buruk.
•Dengan ini, rakyat akan menjauhi masalah sosial.
•Misalannya menjauhi dadah, hubungan seks bebas, dan jenayah.
•Dengan ini, masyarakat kita menjadi aman sentosa.

•Pada kesimpulannya, sains dan teknologi adalah penting bagi kemajuan sesebuah negara.
•Namun demikian, ini bukan bermakna seni dan kemanusiaan mesti dikorbankan.

Soalan Tambahan:
1 “Seni merupakan suatu aspek penting di dalam kehidupan manusia. Ia tidak sahaja memenuhi keperluan material dan estetika manusia, tetapi juga merupakan asas pembangunan material dan moral . Peranan seni di dalam pembangunan negara tidak boleh diperkecilkan kerana negara tanpa seni akan menjadi negara tanpa jiwa”.
Berikan pendapat anda tentang peranan seni di dalam pembangunan negara.

1990 2. “ Dalam masyarakat moden hari ini, sukan bukan sahaja merupakan asas perpaduan masyarakat, sukan juga mempunyai potensi sebagai satu industri yang banyak menawarkan pelbagai peluang, khususnya kepada peniaga, usahawan, dan profesional.”
Sejauh manakah sukan dapat dimajukan sebagai suatu industri yang boleh memberi sumbangan yang besar di bidang sosioekonomi di Malaysia?

1991 2 Rasuah adalah satu amalan yang amat mudah merebak dalam sistem hidup masyarakat hingga boleh meruntuhkan struktur masyarakat itu sendiri. Cara rasuah merebak seumpama kanser yang membunuh setiap tisu anggota secara senyap dan akhirnya membunuh pesakit berkenaan.
Bincangkan sebab-sebab berlakunya amalan rasuah dan kesannya terhadap masyarakat.

1992 1 Sebagai media komunikasi massa , akhbar sangat penting kepada masyarakat dan dianggap sebagai kuasa keempat (fourth estate). Akhbar mempunyai pengaruh dan dipercayai oleh golongan masyarakat pembaca. Kadang-kadang pembaca mempercayai sesebuah berita itu tidak kira sama ada berita itu benar ataupun sebaliknya. Begitulah kuatnya pengaruh akhbar dalam kehidupan masyarakat kini.
Bincangkan peranan akhbar dalam kehidupan masyarakat kini. Go

1993
1 Kualiti, pengayaan, dan nilai keindahan karya sastera dan seni dalam sesebuah masyarakat hari ini hanya dapat dipupuk dan ditingkatkan melalui usaha-usaha mengadakan sayembara dan anugerah yang tertentu.
Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan ini?

1996
2. Muzium merupakan gedung menyimpan dan mempamerkan bahan-bahan yang mempunyai nilai sejarah, seni, dan sains. Bincangkan peranan muzium dalam konteks pembangunan sesebuah negara dan masyarakat.

1989
“ Sungguhpun kemajuan industri perfileman sangat bergantung kepada penggunaan teknologi yang sofistikated namun terdapat juga berbagai-bagai faktor yng mempengaruhi kemajuannya.”
Bincangkan kepentingan faktor-faktor bukan teknologi yang mempengaruhi kemajuan industri perfileman di negara ini.

1995
“Kekurangan kemajuan teknologi canggih seperti teknologi multimedia merupakan antara penyebab utama filem negara kita kurang bermutu.”

1998 3. “Untuk mencapai status negara maju, sesebuah negara perlu mencapai tahap kemajuan sains dan
teknologi yang tinggi.”
Jelaskan peranan sains dan teknologi dalam konteks penyataan di atas.

2003
Industri muzik tempatan menghadapi banyak masalah. Sehingga kini masalah tersebut belum ada penyelesaiannya. Oleh yang demikian langkah-langkah yang sewajarnya perlu diambil bagi menangani masalah tersebut. Bincangkan.

20091 “Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara.” Begitulah pepatah orang tua kita yang memberikan gambaran bahawa belia ialah golongan yang penting dalam memajukan sesebuah negara. Jelaskan ciri yang perlu ada pada golongan belia untuk merealisasikan hasrat pepatah ini.

Advertisements

One response to “Karangan: Kepentingan mengimbangi S&T dan Sosial

  1. Pingback: Karangan / Esei Pengajian Am (PA) STPM : Kepentingan Mengimbangi Saina dan Teknologi (S&T) dan Sosial | Bumi Gemilang 感 恩 惜 福

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s