Karangan: IPTS peranan dan masalah

Najib Tun Razak ketika menghadiri majlis pelancaran Universiti Perdana di Serdang, 12-9-2011. Perdana Menteri turut menyaksikan majlis penyerahan watikah pelantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Canselor pertama universiti berkenaan.

12-9-2011 Universiti Perdana dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Universiti Perdana terdiri daripada Sekolah Graduan Perubatan Universiti Perdana (PUGSOM) dan Sekolah Perubatan Perdana University-Royal College of Surgeons in Ireland (PU-RSCI)

Kerajaan akan menyediakan biasiswa yang besar kepada rakyat Malaysia yang dipilih menuntut jurusan perubatan di kedua-dua sekolah perubatan universiti itu.

Bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini diumumkan sebagai Canselor pertama universiti itu. PM Dato Seri Najib menyifatkan pembukaan universiti itu di sini sebagai langkah yang dapat meletakkan Malaysia dalam peta dunia bagi menyediakan pendidikan dan penyelidikan serta perkhidmatan kesihatan bertaraf dunia. Universiti ini akan dapat menjalin hubungan dengan institusi tempatan dan bakat-bakat tempatan.
Pengambilan pertama seramai 105 penuntut akan mengikuti pengajian mereka di fakulti sementaranya di ibu pejabat Mardi di sini sementara menunggu kampus tetapnya siap pada 2013.

PUGSOM menawarkan buat pertama kalinya di Malaysia, program kemasukan mahasiswa selama empat tahun berdasarkan kurikulum Amerika Syarikat, dengan kerjasama Sekolah Perubatan University Johns Hopkins.
Sekolah Perubatan PU-RCSI pula menawarkan program lima tahun berdasarkan kurikulum konvensional, dengan kerjasama Royal College of Surgeons di Ireland.

Universiti baru itu merupakan hasil kerjasama berpandangan jauh antara konsep perkongsian awam-swasta kerajaan dan sektor korporat, merupakan satu mercu tanda buat Malaysia. Diharapkan ianya akan memberikan hasil yang amat besar dalam mendidik dan memajukan satu generasi baru profesional perubatan dan melengkapkan mereka dengan kemahiran dan kepakaran bagi memenuhi keperluan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang semakin meningkat di seluruh dunia.

Universiti Perdana akan menjadi institusi yang menakjubkan, dengan mempunyai dua sekolah perubatan, dan merupakan hospital latihan swasta pertama di Malaysia. Ia mempunyai 600 katil pelbagai fungsi khas dan sebuah Pusat Penyelidikan Sains Kehidupan bagi meletakkan Malaysia ke hadapan dalam penyelidikan klinikal, katanya. Hospital Latihan Universiti Perdana dicadangkan dibuka pada 2013 bagi menempatkan penuntutnya yang memasuki tahun-tahun klinikal mereka, dan ia akan dikendalikan oleh Johns Hopkins Medicine International.

Dengan menawarkan kemudahan terkini bagi tujuan diagnostik dan rawatan, ia akan menjadi antara institusi utama dalam memacu Malaysia ke arah pelancongan kesihatan, sebagai satu model perubatan persendirian dalam era abad ke-21 dan satu simbol antarabangsa bagi kecemerlangan dalam perkhidmatan kesihatan.

Pengerusi Lembaga Pengelola Universiti Perdana, Tan Sri Dr. Mohan Swami berkata, separuh daripada penuntut universiti itu adalah tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam

Contoh karangan

• Pada setiap sesi tahun akademik, setiap IPTA hanya mampu menerima 2,000 hingga 5,000 orang pelajar.
• Sementara yang layak memasuki universiti tetapi ditolak permohonan mereka oleh Unit Pusat Universiti(UPU) berjumlah ratus ribu orang setahun.
• Ada yang terpaksa melanjutkan pelajaran ke luar negara tetapi semakin ramai yang melanjutkan pendidikan mereka di Institusi Pendidikan Tingggi Swasta(IPTS).

Bincangkan kepentingan Institusi Pendidikan Swasta(IPTS) ini serta masalah yang mungkin timbul.

Pendahuluan
• Rakyat berkualiti pastilah rakyat yang berpendidikan tinggi.
• Kini institusi pengajian tinggi swasta muncul dengan banyaknya.
• Institusi-institusi ini menganjurkan kursus tersendiri dan program universiti luar negara.
• IPTS memang mendatangkan manfaat tetapi beberapa masalah yang bakal timbul tidak harus diendahkan.

ISI-1. IPTS dapat menawarkan lebih banyak peluang pendidikan tinggi.
• Setiap tahun, ratus ribu pelajar yang layak dinafikan peluang pendidikan di IPTA.
• Hal ini kerana kekurangan tempat di IPTA.
• Kos melanjutkan pendidikan ke luar negara pula sangat tinggi.
• IPTS membolehkan lebih ramai pelajar mendapat peluang pendidikan.
• Mereka berpeluang mencapai tahap pendidikan terulung
• Ini membantu negara kita mencapai hasrat 50 peratus rakyat negara ini berpendidikan tinggi menjelang tahun 2020.
• kekurangan 150,000 tempat belajar di IPTA(setiap 100 orang yang layak, IPTA mampu menawarkan tempat kepada 30 pelajar sahaja)

ISI-2. IPTS menjimat kos perbelanjaan keluarga dan pendapatan negara. /ekonomi
• Bilangan pelajar Malaysia di luar negara yang ramai mengakibatkan pengaliran keluar tukaran wang asing kira-kira RM1.9 billion setahun.
• Dengan tertubuhnya IPTS menyebabkan fenomena pelajar ke luar negara berkurangan.
• Seramai 80,000 pelajar sedang belajar di IPTS
• Setiap pelajar/keluarga yang mengikuti kursus melalui program “twinning” atau “berkembar” dapat menjimatkan kos sehingga RM20,000 setahun bagi kursus di universiti Amerika Syarikat.
• Jadi, negara kita juga jimat pengaliran wang ke luar negera.
• Pelajar antarabangsa juga semakin ramai melanjutkan pendidikan mereka di sini.(Indonesia, Cina dan Singapura, Thailand, Vietnam).
• Kita akan untung dari segi tukaran wang asing. (Pusat kecemerlangan akademik di Asia)

ISI-3. IPTS juga dapat menghasilkan tenaga profesional yang diperlukan.
• Dalam keghairahan negara kita menuju tahun 2020, tentunya persiapan awal harus direncanakan.
• Kita memerlukan lebih banyak pakar tenaga dalam pelbagai bidang.
• Antaranya termasuklah teknologi maklumat, perda¬gangan dan perusahaan.
• IPTS seperti Universiti Monash, Universiti Tunku Abdul Rahman, AIMST U Manipal dan sebagainya dapat membantu dalam hal ini.
• Setiap tahun, IPTS ini melahirkan puluh ribu graduan dalam pelbagai bidang.
• Maka permintaan tinggi terhadap tenaga kerja profesional dan mahir oleh sektor perindustrian dan perdagangan menjelang tahun 2020 dapat dipenuhi. (SRE)

ISI-4. Ijazah IPTS dapat pengiktirafan seluruh dunia.
• Kedudukan kewangan IPTS yang kukuh dapat menyediakan prasarana kemudahan yang terbaik.
• IPTS seperti IMU, Universiti Curtin dan U Monash berkemampuan untuk menyediakan kemudahan pembelajaran bertaraf dunia.
• Bidang-bidang pengajian yang popular dan bermutu ditawarkan.
• Misalnya bidang kejuruteraan, perakaunan, pengurusan perniagaan, dan perubatan.
• Pelajar mempunyai jalinan antarabangsa untuk memcapai kejayaan kerjaya di peringkat antarabangsa.
• Mereka juga mengalami perubahan minda ke taraf antarabangsa.(anjakan paradigma)
• Harapan untuk graduan mendapatkan pekerjaan di seluruh dunia lebih cerah.

IPTS menawarkan banyak kursus yang berorientasikan kepada keperluan pekerjaan. perniagaan, perakaunan, pemasaran dan pengurusan sumber manusia, teknologi maklumat, kejuruteraan perisian, kejuruteraan elektrik dan elektronik serta kejuruteraan mekanikal.

ISI-5 IPTS menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan rantau Asia.
• Suasana pendidikan IPTS lebih liberal dan demokrasi.
• IPTS turut melibatkan pemindahan teknologi atau pengetahuan yang lebih cepat.
• Tenaga akademik antarabangsa yang berwibawa menaikkan mutu pendidikan tanah air.
• Pelajar dari rantau ASIA turut mendapat ijazah terkenal universiti dunia dengan melanjutkan pelajar di IPTS Malaysia.
• Malaysia muncul sebagai……………………
o Perdana University: Johns Hopkins University & The Royal College of Surgeons, Ireland(2011). World’s best medical university will halt brain drain.
o Universiti Monash di Australia, Universiti Nothingham
o Universiti INTI dengan Universiti di Amerika, Britain, New Zealand dan Australia
o The International Medical University (IMU) dengan Universiti di Australia, New Zealand, Ireland dan United Kingdom

Masalah-masalah
Isi-1. Namun dikhuatiri kedudukan bahasa Melayu akan menghadapi ancaman bahasa Inggeris.

• Di IPTS, pengajian ilmu kemanusiaan umpama bahasa, sastera, sejarah dan falsafah yang boleh diajar dalam bahasa Melayu dibaikan.
• Pengajian ilmu ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya.
• Status dan martabat Bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan dan bahasa ilmu akan tercabar.
• Falsafah pendidikan negara mungkin tidak dihaya¬ti lagi.
• Kedaulatan dan kewibawaan bahasa Melayu terjejas.
• Usaha kita memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan ilmiah mungkin terjejas.
• Sebaliknya bahasa Inggeris akan menguasai kehidupan kita nanti.

Isi-2 Turut membimbangkan ialah masalah kursus dan kualiti institut berkenaan.
• Terdapat IPTS kurang bertanggungjawab, sebaliknya ghairah mementingkan kewangan sahaja.
• Di sesetengah IPTS, kewibawaan kualiti tenaga pengajar boleh dipertikaikan.
• IPTS mungkin menggunakan khidmat pensyarah yang kurang wibawa.
• Pelajar yang lemah diterima dan diberi kelulusan kerana sanggup bayar yuran.
• Ini akan menjejaskan kredibiliti IPTS
• Selanjutnya menjejaskan keyakinan orang ramai.
• Ijazah pelajar mungkin tidak diiktiraf.
• Hal ini akan menyebabkan para pelajar menjadi mang¬sa. (Wang, masa, tenaga terbazir)

ISI-3 Polarisasi sosial akan muncul.
• Sektor pendidikan sepatutnya menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum.
• Malangnya golongan pelajar IPTA menggunakan bahasa Melayu.
• Golongan pelajar tajaan kerajaan belajar di luar negara merupakan golongan cendekiawan.
• Pelajar IPTS pula berpendidikan bahasa Inggeris.
• Timbullah persaingan dalam pelbagai lapangan ikhtisas atau profesional baik di sektor awam atau sektor swasta.
• Mampukah siswazah-siswazah lepasan IPTA bersaing?
• Pendidikan yang berbeza akan melahirkan manusia yang berbeza khususnya dari perubahan sikap, tingkah laku berfikir dan cara hidup.
• Kini muncul isu monopoli IPTS oleh golongan kaya sahaja.
• Hal ini menyebabkan jurang perpaduan wujud dan perpecahan masyarakat.

ISI-4 Permit pelajar disalahguna oleh para penjenayah.
• Pelajar antarabangsa diberi permit tinggal lama di sini.
• Ramai penjenayah menyamar sebagai pelajar dengan mendaftarkan diri dengan IPTS.
• Mereka menjalankan perbuatan jenayah.
• Misalnya jenayah internet, pengedaran darah dan jenayah lain.
• Pelacur menyamar sebagai pelajar antarabangsa melakukan pelacuran di Malaysia.

Kesimpulan:
• Tegasnya IPTS memang menguntungkan sementara kita belum mampu membina universiti yang cukup untuk rakyat sendiri.
• Namun masalah-maslah yang bakal timbul harus diawasi agar program ini betul-betul memanfaatkan kita.
Maklumat Tambahan
Kerajaan telah mengubal undang-undang untuk mengawal selia perkembangan yang pesat yang dialami oleh IPTS iaitu :-
o Akta Pendidikan 1996
o Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta IPTS)
o Akta Majlis Pendidikan Tinggi Nasional 1996 (Akta MPTN)
o Akta Universiti dan Kolej Universiti 1996
o Akta Lembaga Akredetasi Nasional 1996 (AKTA LAN)
Adalah diharapkan dengan akta yang sedia ada ini kerajaan dapat berperanan dengan lebih telus dan tegas dalam mengawal selia IPTS. Walau bagaimanapun untuk memilih IPTS sebagai alternatif pusat pengajian tinggi adalah terletak kepada kebijaksanaan pelajar dan ibu bapa sendiri. Mereka harus menjalankan kaji selidik terlebih dahulu sebelum membuat keputusan kerana ini bukan sahaja melibatkan jumlah wang ringgit yang agak besar tetapi masa depan anak mereka yang begitu ingin melanjutkan pelajaran mereka.

Kepentingan IPT
Pembangunan tenaga manusia
Kepesatan pertumbuhan ekonomi
Pembaikan taraf dan kualiti kebajikan sosial.
Pemodenan dan reformasi sosial masyarakat.
Kecemerlang budaya fikir dan intelektual.
Kemajuan sains dan teknologi.
Meningkatkan kadar celik huruf yang tinggi dalam masyarakat.

1999.1 Penubuhan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta(IPTS) bertujuan untuk menambahkan dan melengkapkan peranan Institusi Pendidikan Tinggi Awam(IPTA).

Bincangkan peranan IPTS dalam konteks yang tersebut dan masalah-masalah yang mungkin timbul daripadanya.

Advertisements

One response to “Karangan: IPTS peranan dan masalah

  1. Pingback: Peranan dan Masalah IPTS: Karangan STPM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s