11 langkah penstrukturan dan pengubahsuaian Bajet 2016 yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Langkah-langkah ini dijangka menjimatkan kerajaan sehingga RM9 bilion dalam perbelanjaan mengurus dan pembangunan.

11 langkah penstrukturan dan pengubahsuaian Bajet 2016 yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak
Langkah-langkah ini dijangka menjimatkan kerajaan sehingga RM9 bilion dalam perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
struktur semula bajet

1. Pengurangan potongan caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) pekerja sebanyak tiga peratus. Langkah ini dijangka meningkatkan perbelanjaan penggunaan swasta sehingga RM8 bilion setahun.

2. Pelepasan khas cukai sebanyak RM2,000 diberikan kepada pembayar cukai individu berpendapatan RM8,000 sebulan ke bawah untuk tahun taksiran 2015.Langkah ini memberi penjimatan bayaran cukai kepada individu sehingga RM475 seorang dan memanfaatkan dua juta pembayar cukai.

3. Mengurangkan kos harga barang keperluan harian rakyat melalui enam tindakan iaitu:
* Fama akan membuka pasar belian terus hasil pertanian atau MyFarm Outlet yang menjual barang makanan seperti ikan, ayam, daging, sayuran dan buah-buahan dengan harga jualan lima hingga 20 peratus lebih rendah daripada harga pasaran.
* Jumlah Kedai Harga Patut akan ditingkatkan daripada 640 buah kedai kepada 1,000 buah.
* tindakan ke atas peniaga-peniaga yang tidak beretika dan mengambil keuntungan berlipat ganda.
* Tambahan tunai sebanyak RM50 bagi setiap satu tan metrik padi bersih sebagai insentif input pengeluaran padi.
* Setiap keluarga miskin tegar dibekalkan dengan 20 kilogram beras setiap menerusi program MyBeras.

4. Menguatkuasakan peraturan penjualan rumah berharga sehingga RM300,000 terhad kepada pembeli rumah pertama sahaja.

5. Sumbangan 30 peratus daripada levi Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB) atau lebih dikenali sebagai levi HDRF berjumlah RM200 juta akan disediakan untuk meningkatkan kompetensi dan kemahiran menerusi inisiatif ‘reskill’ dan ‘upskill’ .

6. Bagi meningkatkan jumlah dan kecekapan kutipan hasil

7. Memperkemas sistem pengurusan pekerja asing. Program Penggajian dan Penempatan Semula Pendatang Asing Tanpa Izin (Pati)

8. Merasionalisasi pemberian geran Tabung Amanah Kerajaan, Badan Berkanun Persekutuan dan syarikat berkaitan kerajaan (GLC)

9. Fokus perbelanjaan pembangunan diberi kepada projek yang memberi kepentingan kepada rakyat, kesan berganda tinggi, kandungan import rendah dengan projek fizikal seperti rumah mampu milik, hospital, sekolah, jalan raya dan pengangkutan awam serta keselamatan diutamakan.

10: Institusi kewangan pembangunan (DFI) dan dana modal teroka (VC) milik kerajaan akan menambah dana pembiayaan mereka sebanyak RM6 bilion dalam menyediakan pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana (PKS) dan syarikat permulaan.

Langkah ke-11: Syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan swasta disaran melaksanakan inisiatif mengurangkan jurang pendapatan pengurusan atasan dan golongan pekerja secara berperingkat dan akan dipantau oleh Unit Perancangan Ekonomi (EPU)

Jenayah rentas sempadan

Majlis pembukaan Persidangan Menteri-Menteri ASEAN mengenai Jenayah Rentas Sempadan kali ke-10, 29-9-2015.

Jenayah rentas sempadan merupakan satu jenayah baru yang harus diatasi sejajar dengan saranan pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Mengenai Dadah dan Jenayah (UNODC).

Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Zahid Hamidi berkata jenayah itu kini sudah menjadi satu fenomena yang boleh menggugat keamanan, keselamatan individu dan juga negara. Bahkan, Jenayah rentas sempadan turut melibatkan transaksi kewangan yang juga membabitkan sindiket jenayah.
Antara jenayah rentas sempadan yang disenaraikan adalah perdagangan haram alam semulajadi dan budaya, perdagangan haram hidupan liar, perdagangan haram bagi produk berasaskan kayu. Selain itu, jenayah ini merangkumi perdagangan haram untuk sisa elektrik dan elektronik, perdagangan haram untuk bahan-bahan yang menipiskan ozon, barang-barang tiruan dan perdagangan ubat-ubat tiruan.
Jenayah itu sering melibatkan pergerakan individu yang merentasi sempadan negara. Isu ini menjadi salah satu ancaman utama di rantau ASEAN untuk satu jangka masa yang lama. Masalah ini juga telah mencecah ke paras yang kritikal pada pertengahan tahun ini dan turut melibatkan beberapa negara ASEAN termasuk Malaysia ekoran penghijrahan mengejut yang tidak terkawal.
ASEAN harus membuat satu keputusan ekoran jenayah transtanational baru seperti yang disarankan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu mengenai dadah dan jenayah.

Rancangan Malaysia Ke-11

Berikut ialah inti pati Rancangan Malaysia Ke-11 (2016-2020), yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak di Dewan Rakyat hari ini:

* Tema : Pertumbuhan Berpaksikan Rakyat.

* Rancangan 5 tahun memperkukuh komitmen kerajaan terhadap rakyat dan keyakinan bahawa pertumbuhan tidak boleh diukur dengan kejayaan ekonomi semata-mata;

* Rancangan memperakui kesejahteraan rakyat, dan komitmen untuk pertumbuhan inklusif dan mampan, perlu sebagai sebuah negara maju;

* Ekonomi Malaysia mendapat manfaat daripada prospek ekonomi dunia yang lebih kukuh, pemulihan harga komoditi dan inflasi global yang rendah;

* RMK-11 juga melihat pasca 2020 dengan Malaysia kekal sebagai sebuah ekonomi terbuka dan lebih bersepadu di peringkat serantau dan global;

* KDNK Malaysia mencecah RM2.6 trilion pada 2030 (RM1.4 trilion pada 2020);

* Lebih 40 peratus daripada jumlah guna tenaga akan terdiri daripada pekerja mahir pada 2030 (2020: 35 peratus);

* KDNK per kapita dijangka meningkat lebih dua kali ganda kepada RM117,260 pada 2030 (2020: RM54,890);

* Perdagangan dunia dijangka meningkat kepada US$44 trilion pada 2030 (US$26 trilion diunjurkan pada 2020);

* Sasaran RMK-11 menyasarkan Keluaran Dalam Negeri Kasar sebenar berkembang 5.6 peratus setahun;

* Produktiviti pekerja meningkat kepada RM92,300 pada 2020 (2015: RM77,100)

* Pendapatan Negara Kasar (PNK) per kapita mencecah RM54,100 (US$15,690) pada 2020;

* Purata pendapatan bulanan isi rumah meningkat kepada RM10,540 pada 2020 (2014: RM6,141);

* Sumbangan pampasan pekerja kepada KDNK meningkat kepada sekurang-kurangnya 40 peratus pada 2020, (2015: 34.9 peratus)

* Indeks Kesejahteraan Malaysia (IKM) meningkat 17 peratus setahun, petunjuk peningkatan kesejahteraan rakyat;

* Inflasi kekal rendah di bawah 3.0 peratus;

* 1.5 juta pekerjaan akan diwujudkan pada tahun 2020;

* Pertumbuhan akan dipacu oleh sektor swasta dengan pelaburan swasta berkembang pada 9.4 peratus setahun;

* Sektor pembuatan dan perkhidmatan menyumbang lebih daripada 75 peratus KDNK;

* Imbangan pembayaran dijangka kekal dalam lebihan sebanyak 2.6 peratus PNK;

* Jumlah hutang Kerajaan Persekutuan terus berkurangan kepada kurang daripada 45 peratus pada 2020;

* Hasil berkembang sebanyak 7.9 peratus setahun dan pergantungan kepada hasil berkaitan minyak berkurangan kepada 15.5 peratus pada 2020;

* Pengenalan GST akan menyumbang pendapatan sebanyak RM31.4 bilion setahun dalam tempoh lima tahun akan datang berbanding RM15.5 bilion yang dikutip menerusi cukai jualan dan perkhidmatan dalam RMK-10;

* RMK11: Enam teras strategik: –

– Pertama: Memperkukuh inklusiviti ke arah masyarakat yang saksama

– Kedua: Meningkatkan kesejahteraan untuk semua

– Ketiga: Mempercepat pembangunan modal insan untuk negara maju

– Keempat: Menuju ke arah pertumbuhan hijau bagi meningkatkan kemampanan dan daya tahan

– Kelima: Memperkukuh infrastruktur bagi menyokong perkembangan ekonomi

– Keenam: Merekayasa pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kemakmuran

Jenayah Pemerdagangan Manusia

Jenayah Pemerdagangan Manusia: Kenapa Malaysia menjadi negara destinasi serta transit?

Human-trafficking1

Terdapat beberapa faktor yang mendorong kepada kebanjiran aktiviti pemerdagangan orang ke negara ini antara lain termasuklah kemiskinan, kurang pendidikan (iliterasi), krisis ekonomi, konflik dalaman dan serantau dan ketidakstabilan politik.

1. Malaysia sebagai sebuah negara yang aman, kaya dan makmur dengan kedudukannya yang strategik di tengah-tengah ASEAN menjadinya tarikan utama kepada pendatang dari seluruh dunia. Kerancakan ekonomi negara yang bermula tahun 1970-an bukan sahaja menarik para pelabur ke Malaysia tetapi penghijrahan atau migrasi manusia bagi memenuhi keperluan tenaga kerja untuk sektor perusahaan, perladangan dan perkhidmatan. Keperluan tenaga kerja ini telah membuka peluang kepada aktiviti penyeludupan dan pemerdagangan manusia.

2. Masalah ekonomi dan ketidakstabilan politik beberapa buah negara di Asia Selatan turut mendorong mereka mengorbankan sejumlah wang simpanan atau harta pusaka untuk datang ke Malaysia mencari rezeki. Peraturan dan undang-undang imigrasi serta pekerjaan yang fleksibel membolehkan mereka datang bekerja di Malaysia dengan mudah. Dengan budaya rakyat Malaysia yang pelbagai dan sentiasa bertoleransi, memudahkan mereka mengasimilasi diri mereka dengan rakyat tempatan dengan mudah.

3. Semua yang indah ini merupakan tarikan yang disalahgunakan oleh sindiket pemerdagangan orang untuk menjerat individu yang akhirnya menjadi mangsa pemerdagangan orang.

ASPEK PERUNDANGAN
1. Sebagai negara yang disifatkan dunia sebagai salah satu negara yang menjadi destinasi, transit dan sumber pemerdagangan orang, Malaysia terpaksa mengakui dan akur akan cabaran serta ancaman akibat dari jenayah merentasi sempadan ini. Dalam konteks ini, Malaysia telah memanisfestasikan keseriusannya dalam menanganinya jenayah ini melalui pengubalan Akta Antipemerdagangan Orang 2007 (Akta 670). Ini juga sejajar dengan persetujuan dan perjanjian yang telah Malaysia tandatangani di peringkat antarabangsa.

Akta Antipemerdagangan Orang 2007 (Akta 670) ini mendapat sumbernya dari dua (2) protokol, iaitu:
I. Protokol Mencegah, Membendung dan Menghukum Pemerdagang Orang khususnya Wanita dan Kanak-kanak, dan
II. Protokol Menentang Penyeludupan Manusia Melalui Darat, Laut dan Udara.

Kedua-dua Protokol ini adalah tambahan kepada Konvensyen PBB menentang Jenayah Merentasi Sempadan atau United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC ) yang mana Malaysia bersetuju dan menandatanganinya.

TINDAKAN PENGUATKUASAAN OLEH PDRM
Polis Diraja Malaysia (PDRM) selaku agensi penguat kuasa yang terulung Negara sentiasa memandang serius terhadap jenayah pemerdagangan orang. Bagi memastikan tumpuan yang khusus diberikan kepada masalah ini, PDRM telah bertindak menubuhkan Unit Antipemerdagangan Orang ( Unit ATIP) yang berpusat di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Unit ATIP ini antara lain bertanggungjawab mengenal pasti dan mengambil tindakan ke atas kes-kes pemerdagangan orang, membanteras sindiket yang terlibat, mengumpul maklumat dan
risikan serta menjalankan penguatkuasaan di premis dan tempat yang berkaitan dengan kesalahan ini.

Tindakan penguatkuasaan yang dijalankan oleh PDRM memberi penekanan kepada jenis pengeksploitasian yang termaktub di bawah Akta Antipemerdagangan Orang 2007 yang merangkumi:
I. Eksploitasi seks;
II. Kerja atau perkhidmatan paksa (force labour);
III. Perhambaan atau amalan yang menyerupai perhambaan
IV. dan pengabdian;
V. Pemindahan organ manusia; atau
VI. Apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang.

Eksploitasi seks.
Tidak dapat dinafikan pelacuran yang merupakan aktiviti yang tertua di dunia, sukar dihapuskan malah ianya diwarisi dari generasi ke generasi. Kegiatan ini mempergunakan dan mengeksploitasi wanita dari seawal usia 10 tahun. Berpandukan kajian yang dijalankan oleh
PBB pada tahun 2006 bagi seluruh dunia, adalah dianggarkan daripada 800,000 orang telah diseludup masuk dan diperdagangkan, 80 peratus adalah merupakan wanita dan yang menyedihkan, daripada jumlah ini, 50 peratus terdiri daripada kanak-kanak. Angka ini tidak termasuk pemerdagangan di negara sendiri.

Di Malaysia, Akta Antipemerdagangan Orang 2007 mula dikuatkuasakan pada 28 Februari 2008. Walaupun Akta ini baru berusia (6) bulan ketika itu, Malaysia telah merekodkan sabitan pertamanya pada tahun 2008, apabila seorang wanita warganegara India telah berjaya disabitkan dengan kesalahan pemerdagangan orang melibatkan eksploitasi seks. Bagi tempoh 28 Februari 2008 hingga 27 Jun 2010, sebanyak (165) kes pemerdagangan orang melibatkan eksploitasi seks telah dicatatkan. Statistik juga menunjukkan bahawa dari sejumlah (808) mangsa pemerdagangan orang yang telah diselamatkan dari eksploitasi seks, kesemuanya (100 peratus) adalah dari kalangan warga asing. Dari sejumlah itu pula, seramai (42) adalah mangsa kanak-kanak.

Kejayaan mengesan mangsa-mangsa pemerdagangan orang melibatkan eksploitasi seks adalah hasil dari tindakan proaktif PDRM, khasnya Jabatan Siasatan Jenayah ( JSJ) dengan menyelamatkan mangsa-mangsa pelacuran di pusat-pusat hiburan dan tempat-tempat kurungan tertentu. Dalam konteks ini, orang ramai telah memainkan peranan penting kerana tidak jemu-jemu menyalurkan maklumat tepat sehingga PDRM berjaya memberkas beberapa individu yang terlibat di samping berjaya melemahkan aktiviti-aktiviti sindiket-sindiket pelacuran. Untuk itu, PDRM ingin melahirkan rasa berterima kasih kepada masyarakat di atas keprihatinan dan kerjasama mereka.

Di arena antarabangsa pula, PDRM turut melakar sejarah dalam usaha menangani isu pemerdagangan orang apabila berjaya membongkar dan melumpuhkan banyak sindiket pemerdagangan orang dengan tertangkapnya individu kerana memperdagangkan perempuan-perempuan warganegara Malaysia dan warganegara China ke negara
Australia untuk tujuan pelacuran.

Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Manusia.
Apabila menyebut isu pemerdagangan orang, ramai orang keliru dan menyamakannya dengan masalah penyeludupan manusia. Kedua dua istilah ini merujuk kepada dua masalah yang berbeza. Namun demikian, penghujungnya sering berkait-rapat. Jika pemerdagangan
orang lebih merujuk kepada elemen paksaan, penyeludupan manusia pula lebih kepada elemen rela hati. Penyeludupan manusia merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada pengangkutan manusia merentasi sempadan antarabangsa ke pintu masuk bukan rasmi negara destinasi. Selalunya mereka yang diangkut tidak mempunyai dokumen perjalanan sah atau kebenaran untuk memasuki negara destinasi. Dianggarkan seramai 2.7 juta manusia diseludup di seluruh dunia setiap tahun dan 80% daripadanya membabitkan wanita dan kanak-kanak.

Di Malaysia, rekod 2010 menunjukkan terdapat sebanyak (21) kes penyeludupan manusia yang disiasat di bawah Akta Antipemerdagangan Orang 2007. Seramai (521) mangsa terlibat di dalam kes-kes ini yang terdiri daripada warga Asia Selatan termasuklah Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Iraq dan Nepal. Hasil daripada siasatan dan risikan
yang dijalankan, jelas menunjukkan bahawa negara Malaysia digunakan sebagai transit bagi mangsa penyeludupan ini untuk ke negara ketiga. Dalam kes-kes ini, destinasi mereka adalah negara Australia.

Penjualan Bayi.
Masalah penjualan bayi di Malaysia masih belum serius. Sebaliknya, Negara kita lebih berdepan dengan masalah atau isu pembuangan bayi yang agak membimbangkan. Walau demikian, di sebalik semua ini, terdapat mereka yang mengambil kesempatan dan mengeksploitasi keadaan. Sebelum ia berjaya berkembang, aktiviti penjualan bayi oleh kumpulan dan sindiket-sindiket penjualan bayi tersebut berjaya dikesan oleh pihak Polis.

Operasi menangani aktiviti penjualan bayi atau lebih dikenali dengan ”OPS KASIH” , telah berjaya mengesan sehingga tertangkapnya seramai (10) individu yang terlibat. Seramai (16) bayi dapat dikesan dan diselamatkan. Ketiga-tiga individu yang terlibat telah dihadapkan
ke Mahkamah dan kini menghadapi pertuduhan di bawah Seksyen 14
Akta Antipemerdagangan Orang 2007.

Perhambaan (Slavery).
Isu perhambaan berkait rapat dengan pemerdagangan orang kerana konsepnya adalah seiras dengan ciri-ciri perhambaan moden. Perhambaan adalah satu bentuk guna tenaga yang tidak adil. Sungguhpun dunia mengharamkan perhambaan namun realitinya ia masih wujud
di beberapa negara. Walaupun Negara kita tiada rekod menunjukkan berlakunya perhambaan dalam erti kata sebenarnya (slavery per se), namun statistik menunjukkan terdapat sebanyak (44) kes yang diklasifikasi sebagai perkhidmatan paksa di bawah Akta Antipemerdagangan Orang 2007. Dalam kategori ini, mangsanya termasuklah dari kedua-dua jantina (both gender).

Bagi jenis eksploitasi ini, PDRM juga telah berjaya menumpaskan satu sindiket di sempadan Malaysia – Thailand dengan tertangkapnya seramai (4) individu. Kesemua mereka telah pun dihadapkan ke Mahkamah dan kini sedang menghadapi perbicaraan.

MAJLIS DAN JAWATANKUASA ANTIPEMERDAGANGAN ORANG
Bagi memperkemaskan tindakan menangani aktiviti pemerdagangan orang, selaras dengan peruntukan di bawah Akta Antipemerdagangan Orang 2007 penubuhan sebuah badan yang dikenali dengan ’ Majlis Antipemerdagangan Orang (MAPO) ’ telah diujudkan oleh Kerajaan.
PELAN TINDAKAN NASIONAL 2010-2015
Kedudukan Malaysia yang begitu strategik menjadikan negara ini amat menarik untuk dijadikan pangkalan (base) sindiket pemerdagangan orang. Jika sesuatu yang drastik tidak diambil, negara akan dilabel tidak serius di mata dunia dan kemungkinan terus berada
di Tier 3. Untuk itu, Pelan Tindakan Nasional 2010-2015 telah dirumuskan sebagai menunjukkan komitmen dan aspirasi negara dalam memerangi jenayah pemerdagangan orang.

Pelan Tindakan ini menggariskan hala tuju dan pendekatan yang akan diambil oleh Malaysia bagi tempoh (5) tahun dalam usaha negara ini menangani jenayah pemerdagangan orang ini. Dengan visi “ 1Malaysia , Collectively Committed To Combating Trafficking In Persons ” , Pelan Tindakan ini menggariskan (9) program dan (9) pencapaian strategik.

CABARAN DAN KEBERKESANAN TINDAKAN
Kewujudan Akta Antipemerdagangan Orang 2007 tidak bermakna isu pemerdagangan orang ini dapat diatasi dengan sempurna. Terdapat cabaran yang dikenalpasti berkemungkinan akan menggugat tindakan-tindakan yang akan diambil bagi membanteras gejala ini termasuk:
a. masalah kekurangan maklumat dan data;
b. menentukan sama ada mangsa benar-benar angkara pemerdagangan;
c. taktik pedagang yang berubah-ubah;
d. masalah kekurangan pengalaman bagi pihak penguatkuasa menangani kes-kes terlibat;
e. wujud mangsa yang terus mahu kembali ke tempat asal tanpa memikirkan kepentingan pendakwaan;
f. kurang sambutan atau tindak balas masyarakat umum;
g. keengganan mangsa atau saksi untuk tampil ke hadapan; risiko diusir balik;
h. keperluan untuk mengadakan sistem kerjasama antara badan-badan penguat kuasa.

KESIMPULAN
Pemerdagangan Orang adalah jenayah yang kompleks melibatkan sindiket dan organisasi yang terancang dengan jaringan kerjasama yang mantap. Justeru, satu pendekatan yang selaras dan komprehensif adalah amat diperlukan dalam usaha kita menangani jenayah yang tidak berperikemanusiaan ini.

Selain itu kerjasama dan kolaborasi di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa adalah penting dalam menjamin kejayaan ini. Dengan tindakan-tindakan proaktif yang diambil oleh Kerajaan melalui MAPO dan agensi-agensi penguat kuasa negara, khususnya PDRM, telah memperlihatkan suatu perubahan yang positif ke arah membendung dan mencegah kegiatan global ini.

Apa yang perlu dilakukan adalah bagi semua Badan Penguatkuasa dan mereka yang terlibat untuk terus memberikan komitmen, kesefahaman dan kerjasama yang tinggi dan bersepadu dalam melaksanakan tindakan-tindakan berpandukan teras undang-undang ini serta lain-lain peruntukan undang-undang yang sedia ada di samping mencetuskan tindakan sampingan yang proaktif.

Kesedaran awam dan komitmen masyarakat keseluruhannya juga dilihat memainkan peranan penting dalam merealisasikan aspirasi Pelan Tindakan Negara ke arah “1Malaysia – Bersama dan Komited Dalam Membanteras Pemerdagangan Orang ”.
images

Peranan antarabangsa Malaysia kian mencabar

Peranan antarabangsa Malaysia kian mencabar

KEJAYAAN peranan antarabangsa Malaysia pada hari ini ialah usahanya dalam konteks penyelesaian konflik serantau dan antarabangsa semasa. Sebagai sebuah negara yang cintakan keamanan dan keselamatan sejagat, Malaysia sangat perihatin terhadap pelbagai isu dan konflik yang boleh menjejaskan keamanan negara, serantau dan antarabangsa. Malaysia telah berjaya membuktikan kepada dunia bahawa strategi pengurusan konflik secara aman telah berjaya membantunya menghapuskan ancaman komunis dalam negara.

Di peringkat serantau, Malaysia telah bekerjasama dengan negara-negara yang berjiran dengannya serta menggunakan platform ASEAN bagi menguruskan pelbagai konflik yang berlaku di sekitar sempadannya. Selepas beberapa tahun, usaha diplomasi Malaysia ini telah terbukti berjaya.

Sebagai contoh, peranan Malaysia dalam mengurus dan menyelesaikan konflik di Pulau Mindanao, selatan Filipina telah mendapat pujian daripada banyak pihak, pemerhati antarabangsa serta PBB. Misi diplomasi Malaysia di Pulau Mindanao berakhir dengan termeterainya proses damai antara Bangsamoro dengan kerajaan Filipina.

Berikutan dengan kejayaan ini, Malaysia sedang cuba ‘menjual’ peranan diplomasiya kepada beberapa buah negara lain yang sedang menghadapi masalah yang sedemikian rupa seperti Myanmar (isu Rohinya) dan Thailand (isu selatan Thai). Yang terkini, Malaysia sedang berusaha sedaya upaya untuk menjadi ‘perunding damai’ di antara Hamas dan Fatah di Palestin. Sesungguhnya, penglibatan Malaysia pasti menjadi pembakar semangat kepada seluruh rakyat Malaysia dan umat Islam sejagat untuk terus berjuang bagi membantu rakyat Palestin yang ditindas oleh rejim Zionis Israel.

Pun begitu, apa yang telah dicapai oleh Malaysia sekarang sebenarnya hanya satu permulaan kepada satu episod baru dalam kancah dunia politik antarabangsa era globalisasi. Apatah lagi, bagi sebuah negara kecil seperti Malaysia yang ingin mencapai status sebagai sebuah ‘negara kuasa pertengahan’ (middle power state), cabaran yang bakal dihadapinya mulai daripada sekarang dan akan datang adalah semakin mencabar dan berliku.

‘Negara kuasa pertengahan’ ialah satu konsep yang merujuk kepada status sesebuah negara yang bukan ‘besar’ dan bukan ‘kecil’ tetapi boleh berdikari serta mampu memberikan impak penting dalam konteks politik antarabangsa. Malaysia, pada ketika ini sedang mempersiapkan dirinya menjadi sebuah ‘negara kuasa pertengahan’.

Sememangnya, usaha dan peranan antarabangsa Malaysia khasnya dalam menyokong idea PBB bagi memastikan keamanan dan keselamatan dunia sejagat menerusi pendekatan penyelesaian konflik secara aman dan tindakan multilateralisme yang dijana menerusi platform PBB telah memperlihatkan tindakan dasar luar Malaysia sebagai bakal sebuah ‘negara kuasa pertengahan’.

Dan sekiranya status ini berjaya dicapai oleh Malaysia, ia bakal meletakkan negara ini sebaris dengan ‘negara-negara kuasa pertengahan’ yang tersohor pada ketika ini seperti Kanada, Brazil, India, Korea Selatan, dan Jepun.

Pendekatan usaha yang dianjurkan oleh Malaysia dalam konteks penyelesaian konflik antarabangsa sememangnya merupakan satu pendekatan yang baik dan bijaksana. Banyak negara dunia telah menyambut baik pendekatan ini kerana ia bersifat sangat universal. Jikalau melihat kepada logik akal, tiada siapa pun mahu melihat kemusnahan dan kematian.

Ramai yang pasti bersetuju sekiranya semua konflik dan krisis antarabangsa dapat di selesaikan secara aman tanpa melibatkan kemusnahan dan pertumpahan darah. Tetapi persoalannya, apakah semua pihak yang sedang berkonflik termasuk pihak-pihak tertentu yang berkepentingan serta negara-negara kuasa besar dunia benar-benar bersetuju dengan pendekatan ini?

Dalam hal yang sebegini, bersikap positif dan berbaik sangka adalah sesuatu yang sangat dialu-alukan. Tetapi kalau disingkap sejarah silam politik antarabangsa, kita akan dapati keadaan sebaliknya sedang berlaku dan ia sangat mengecewakan.

Realitinya, dalam konteks pengurusan dan penyelesaian konflik antarabangsa, negara-negara kuasa besar dunia pada hari ini lebih menyukai pendekatan secara kekerasan daripada pendekatan secara aman. Mereka lebih cenderung kepada peperangan yang sudah pasti membawa kepada kemusnahan dunia dan kematian manusia yang tidak berdosa.

Andaian ini boleh disokong dengan beberapa fakta yang sangat menarik untuk difikirkan bersama, sebagai contoh:

(i) Perubahan peranan misi pengaman antarabangsa daripada hanya misi pengaman kepada ‘misi campur tangan ketenteraan’ (military intervention).

(ii) Peningkatan krisis dan konflik antarabangsa di negara-negara yang menolak demokrasi.

(iii) Peningkatan jumlah misi pengaman antarabangsa sama ada di bawah seliaan PBB dan agensi bukan PBB (seperti NATO, EU dan pertubuhan-pertubuhan serantau).

(iv) Peningkatan jumlah pengeluaran dan penjualan senjata oleh negara-negara kuasa besar dunia.

(v) Peningkatan jumlah pembelian senjata oleh negara-negara membangun dan miskin seperti di Afrika, Asia dan Amerika Selatan.

(vi) Sokongan kuat sama ada oleh PBB dan negara-negara kuasa besar dunia terhadap usaha campur tangan asing dalam konflik di negara-negara membangun (seperti di Iraq, Afghanistan, Syria dan yang terkini di Mali).

PBB, sebagai badan antarabangsa yang bertanggungjawab dalam hal berkaitan dengan tadbir-urus dunia sejagat (global governance) pula semakin hari semakin hilang ‘taring’nya. Hari ini, banyak usaha misi pengaman antarabangsa yang sebelum ini diterajui oleh PBB telah ‘diswastakan’ kepada agensi bukan PBB yang jelas sekali mempunyai pelbagai kepentingan yang terselindung.

Misi pengaman antarabangsa pada hari ini telah hilang sifat collective security dan ‘multilateralismenya’. Ia tidak ubah seperti misi untuk mempertahankan kepentingan nasional negara-negara tertentu dan berkepentingan di PBB.

Lihatlah apa yang telah berlaku kepada misi-misi pengaman antarabangsa di beberapa buah negara seperti Bosnia, Somalia dan Rwanda. Ia adalah antara contoh misi-misi pengaman yang gagal sementara krisis di beberapa buah negara lain seperti di Palestin dibiarkan berlarutan.

Semoga Malaysia berjaya menjadi sebuah negara contoh yang gigih berusaha dengan segala kemampuan yang ada demi memastikan keamanan dan keselamatan dunia sejagat terpelihara daripada ‘ancaman’ negara atau pihak yang berkepentingan ini.

Malaysia Negaraku.

MALAYSIA

Sidanga Khas Dewan Rakyat mengenai tragedi malang MH17

RIP

RIP

KUALA LUMPUR, 23 Julai 2014 – Ketika membentangkan usul mengenai tragedi malang yang menimpa pesawat MH17 pada Persidangan Khas Dewan Rakyat, Perdana Menteri mengatakan Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya tindakan tidak bertamadun, tidak berperikemanusiaan dan ganas oleh pihak yang dipercayai menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines (MAS) penerbangan MH17 di timur Ukraine, minggu lepas.
Penerbangan MH17 yang membawa 298 penumpang termasuk 43 warga Malaysia sedang dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur apabila ia dipercayai ditembak dan terhempas di wilayah Donetsk pada 17-7-2014.

Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata Malaysia kecewa dan marah apabila kawasan tragedi itu tidak dihormati sebagai kawasan larangan, selain kelewatan mengendalikan mayat mangsa kejadian itu. Namun demikian, buat masa ini Malaysia tidak menuding jari kepada mana-mana pihak sehinggalah bukti benar-benar sahih diperoleh.

Najib berkata Malaysia juga menggesa Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO) selaku penjaga keselamatan penerbangan awam sedunia supaya mengeluarkan resolusi mengutuk sekeras-kerasnya serangan ke atas pesawat MH17, sebagaimana yang telah dibuat dalam kes-kes seumpama itu sebelum ini. Tambahan pula, menembak jatuh pesawat komersial MH17 ini suatu tindakan sangat zalim dan merupakan jenayah yang sangat kejam dan sangat ganas.

Selain mengalu-alukan siasatan oleh badan bebas antarabangsa, Malaysia juga mendesak semua pihak untuk bekerjasama bagi memastikan siasatan mengenai punca tragedi yang menimpa pesawat MH17 dapat diselesaikan. Malaysia menuntut dan menyokong siasatan antarabangsa yang bebas dalam tragedi ini. Pihak yang bertanggungjawab terhadap berlakunya tragedi ini perlu dibawa dan dihadapkan ke muka pengadilan.

Perdana Menteri menegaskan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) sebelum ini telah menerima secara sebulat suara resolusi bagi mendesak puak pemisah memberi akses tanpa halangan ke kawasan kejadian, selain menghentikan serta-merta semua kegiatan ketenteraan di kawasan itu.

Najib juga telah mengarahkan Peguam Negara untuk mengkaji tragedi itu dengan teliti, bagi memastikan sebarang tindakan yang akan Malaysia ambil kelak adalah selaras dengan undang-undang antarabangsa.
Beliau bagaimanapun turut menarik perhatian bahawa persetujuan yang dicapai dengan Alexander Borodai, ketua wilayah lokasi MH17 terhempas, mengenai akses pasukan penyiasat bebas antarabangsa ke kawasan nahas dan jaminan keselamatan mereka, masih belum tercapai sepenuhnya.

Dalam pada itu, Najib turut menggariskan beberapa persoalan yang memerlukan jawapan segera mengenai insiden itu termasuk sama ada ia benar-benar ditembak dengan peluru berpandu, dalang di sebaliknya dan motif yang sebenarnya.

Najib mengulangi pendiriannya bahawa pergolakan geopolitik tidak menguntungkan sesiapa, malah hanya menyebabkan manusia semakin menderita kerana kehilangan orang tersayang.

Perdana Menteri memberi jaminan kepada keluarga mangsa tragedi MH17 bahawa kerajaan akan terus menuntut keadilan dan tidak akan berhenti mencari kebenaran walaupun berdepan kesukaran dan kepayahan.

“Sesungguhnya jua, let us walk through this difficult time together. Marilah kita jalani tempoh-tempoh dan waktu-waktu yang payah ini bersama-sama, bersatu dalam kesedihan.

“Moga-moga yang Maha Berkuasa memberi bantuan dan pencerahannya agar ada cahaya penyelesaian di hujung,” katanya.

Najib menyifatkan tragedi MH17 seumpama pembunuhan beramai-ramai dan menuntut pembunuhnya dibawa ke muka pengadilan.

Pada masa yang sama, Perdana Menteri turut mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Anggota Parlimen Gelang Patah Lim Kit Siang serta ketua-ketua parti yang lain, kerana turut mengutuk insiden itu.

PM mengutuk keganasan ke atas MH17

PM mengutuk keganasan ke atas MH17

We Are One. Satu bangsa satu negara

We Are One. Satu bangsa satu negara

MH17.4MH17.5MH17.6

Masalah gelandangan di Kota-Kota Besar

1

2

49-7-2014
Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata sebuah tempat khas untuk menempatkan golongan gelandangan di ibu kota dijangka siap dalam tempoh enam bulan akan datang.

PM berkata sedemikian selepas melakukan tinjauan secara mengejut aktiviti dapur jalanan di sekitar Jalan Tun Perak malam 8-7-2014.

Selain menyediakan tempat tidur pada waktu malam buat gelandangan, tempat khas itu juga akan dilengkapi kemudahan bilik mandi serta lokar untuk menyimpan barangan golongan kurang bernasib baik itu. Golongan ini boleh tidur di pusat sedemikian supaya tidak tidur di tepi jalan.

Najib turut melahirkan penghargaan kerajaan terhadap peranan yang dimainkan sukarelawan khususnya yang terlibat dalam menyediakan makanan dan minuman serta bantuan kesihatan kepada golongan gelandangan di ibu kota. Perdana menteri meluangkan masa kira-kira sejam melihat sendiri aktiviti pengagihan makanan dan minuman oleh sukarelawan Dapur Jalanan, selain turut berjalan kaki melihat keadaan di sekitar Bangunan Cahaya Suria.

Najib, yang turut ditemani Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor serta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim, meluangkan masa untuk beramah mesra dengan beberapa gelandangan yang tidur di tepi jalan, termasuk di perhentian bas.

Isu gelandangan di ibu kota menjadi topik hangat kebelakangan ini termasuk apabila Kementerian Wilayah Persekutuan membuat keputusan melarang Dapur Jalanan daripada beroperasi dalam lingkungan 2km dari pusat beli belah terkemuka Lot 10 di Jalan Bukit Bintang minggu lepas.

Namun, Tengku Adnan menarik balik arahan tersebut dan memberi peluang kepada badan bukan kerajaan (NGO) yang menjalankan aktiviti dapur jalanan untuk beroperasi di kawasan itu sehingga 16 Ogos ini, iaitu selepas sambutan Aidilfitri.

Perdana menteri telah meninjau aktiviti sukarelawan Pertiwi Soup Kitchen yang mengedarkan nasi berlauk ayam bersama buah epal, kopi O panas, sirap, roti bun, biskut wafer dan minuman kotak kepada gelandangan, kebanyakannya warga emas di kawasan tersebut.

Najib turut diberi penerangan mengenai aktiviti Pertiwi Soup Kitchen oleh pengasasnya Munirah Abdul Hamid.

Ketika mengadakan tinjauan di sekitar Bangunan Cahaya Suria, Najib turut menegur seorang lelaki warga emas yang sedang tidur di sebuah perhentian bas dan beliau terkejut apabila menyedari Perdana Menteri berdiri di sebelahnya.

Najib turut meluangkan masa hampir 10 minit bertanya khabar kepada bekas pemandu teksi Lim Kim Hua, 63, yang terpaksa hidup bergelandangan kerana tiada keluarga untuk menjaganya.

Perdana menteri juga sempat menjenguk seorang ayah dan anak lelakinya yang berusia kira-kira du

DATUK Seri Najib Razak melihat Lim Kim Hua, 63, yang tidur di pondok hentian bas, Kuala Lumpur.

DATUK Seri Najib Razak melihat Lim Kim Hua, 63, yang tidur di pondok hentian bas, Kuala Lumpur.

Makanan diagihkan kepada gelandangan, tengah malam oleh PERTIWI Soup Kitchen

Makanan diagihkan kepada gelandangan, tengah malam oleh PERTIWI Soup Kitchen

3a tahun yang sedang nyenyak tidur beralaskan plastik di siar kaki Jalan Silang.

Najib turut bertanya khabar dengan satu-satunya wanita yang ditemui tidur di tepi Jalan Silang itu iaitu Norliza Mat Zain, 42, yang berasal dari Teluk Intan dan datang ke Kuala Lumpur untuk menemani suaminya mendapatkan pekerjaan. Bagaimanapun suaminya kini berada dalam penjara dan bakal dibebaskan sebelum Aidilfitri ini.

Najib juga turut mendengar luahan hati bekas penjual kereta Tan Yap Heng, 70-an yang mendakwa sudah 20 tahun hidup bergelandangan berikutan tidak mampu untuk mendapatkan pekerjaan kerana faktor usia dan pernah dirompak. Tan memberitahu perdana menteri bahawa setiap kali beliau memohon bantuan dari agensi kebajikan kerajaan, permohonan beliau sering ditolak kerana beliau tidak mempunyai alamat tempat tinggal tetap.

Esscom menjamin kedaulatan Malaysia di Sabah

Pasukan keselamatan mengawal resort pelancongan

Pasukan keselamatan mengawal resort pelancongan


Esscom tekad pastikan kawasan Pantai Timur Sabah selamat
Insiden penculikan di Singamata Adventures and Reef Resort Semporna bulan Mei 2014 memberi mesej jelas kepada Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (Esscom) bahawa masih banyak perlu dilakukan untuk meningkatkan tahap keselamatan di Zon Selamat Timur Sabah (ESSZONE).
Ancaman keselamatan berikutan pencerobohan pengganas Sulu dan kes penculikan menuntut Esscom mengambil tindakan drastik dan langkah proaktif bagi menjaga kedaulatan dan keselamatan kawasan pantai timur Sabah ekoran krisis di Tanduo, Lahad Datu pada tahun 2013.
Jenayah rentas sempadan di perairan timur Sabah, yang tujuh daripada 362 pulau di kawasan itu menempatkan pusat peranginan dan aktiviti marin, boleh mencemarkan imej Malaysia dan memberi kesan kepada industri pelancongan negara serta aktiviti ekonomi.
Menyedari impak negatif ancaman keselamatan di kawasan sepanjang 1,733.7 kilometer itu, Esscom mengambil beberapa langkah drastik bagi memastikan keadaan di kawasan pantai timur Sabah adalah selamat dan terkawal kepada penduduk dan pelancong.
Esscom kini melarang pergerakan keluar masuk ke kawasan resort selepas pukul 6 petang bagi mengelakkan insiden penculikan yang modus operandinya dilakukan pada waktu malam dan awal pagi daripada berulang.
Esscom memutuskan tiada sebarang aktiviti di laut dan sungai selepas matahari terbenam (semua aktiviti hanya dilakukan pada waktu siang). Pengusaha resort yang mempunyai aktiviti unik pada waktu malam hendaklah memohon kebenaran daripada Esscom terlebih dahulu.
Selain itu, pasukan keselamatan akan mengadakan rondaan dan pemeriksaan dari semasa ke semasa di setiap resort dan pengusaha yang gagal mematuhi arahan berkenaan akan dirujuk kepada Kementerian Pelancongan dan pihak berkuasa tempatan untuk tujuan digantung lesen perniagaannya.
TAMBAH ASET KESELAMATAN
Insiden penculikan seorang pelancong China dan seorang pekerja resort berasal dari Filipina mengejutkan banyak pihak kerana ia berlaku selang hanya empat bulan daripada insiden pembunuhan dan penculikan pelancong di Pulau Pom-Pom.
Insiden penculikan itu adalah kes jenayah rentas sempadan atau kes penculikan dan bukan kejadian yang pertama kerana beberapa penculikan sedemikian pernah berlaku di kawasan Semporna dan Lahad Datu.
Esscom tidak menolak kegiatan penculikan yang dilakukan oleh kumpulan pengganas dari selatan Filipina sejak tahun 2000 itu bertujuan mendapatkan sumber kewangan.
Bagi membanteras kegiatan penculikan berleluasa khususnya di kawasan perairan Semporna dan Lahad Datu yang terletak hampir dengan sempadan Filipina, pasukan keselamatan Angkatan Tentera Malaysia (ATM), Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) menambah 30 peratus bilangan aset seperti bot dan kapal di kawasan perairan Semporna tanpa menjejaskan kawalan rondaan di kawasan lain.
PERBAIKI KELEMAHAN
Tidak menafikan masih banyak penambahbaikkan yang perlu dilakukan Esscom untuk memastikan sektor pelancongan tidak terjejas akibat aspek keselamatan. Esscom mampu memperbaikinya dan berupaya membentuk persefahaman lebih mantap pada masa akan datang.
Memang agak sukar untuk Esscom memberi jaminan bahawa penculikan tidak akan berlaku di ESSZONE memandangkan beberapa faktor dikenal pasti mendorong berlakunya kes penculikan.
Dari awal, Esscom tidak dapat disamakan dengan Rascom (Rajang Area Security Command). Rascom diwujudkan untuk memerangi komunis di Sarawak pada awal tahun 70an sehingga 90an sementara Esscom berperanan menjaga dan mengawal kawasan yang jauh lebih luas meliputi laut dan daratan.
Tambahan lagi pantai yang panjang sejauh 1,733.7km dari Kudat sehingga ke Tawau membuatkan tentera kita sukar mengenal pasti musuh memandangkan mereka mempunyai hubungan kekeluargaan dengan penduduk negeri ini di samping mengamalkan budaya hidup yang sama dengan penduduk Sabah. Ada di antara mereka yang terlibat dengan jenayah penculikan sudah tinggal di Sabah bertahun-tahun lamanya dan hal itu adalah satu cabaran besar Esscom untuk mengatasinya.
KERJASAMA ESSCOM DAN PENGUSAHA PELANCONGAN
Justeru, bagi tujuan menjaga keselamatan pelancong dan pelanggan, Esscom menetapkan beberapa syarat penting untuk dipatuhi semua pengusaha pusat peranginan di ESSZONE.
Antara inisiatif itu ialah menggaji pengawal keselamatan terlatih yang akan mengawal premis perniagaan 24 jam sehari selain menugaskan seorang pegawai bertanggungjawab untuk melapor terus kepada polis atau Esscom sekiranya berlaku sesuatu kejadian yang mendatangkan ancaman terhadap keselamatan pelanggan resort.
Langkah itu membolehkan tindakan segera diambil kerana sebelum ini pekerja resort terlebih dahulu memaklumkan kejadian kepada pengurus resort dan kemudian barulah pengurus melaporkannya kepada polis. Setiap resort di ESSZONE hendaklah memasang peralatan keselamatan seperti CCTV (kamera litar tertutup), menara tinjau, lampu sorot dan peralatan komunikasi. Semua pengusaha resort juga dikehendaki memberi kerjasama kepada pasukan keselamatan dengan membenarkan anggota keselamatan membuat rondaan di kawasan resort. Mereka juga boleh melaporkan kepada Esscom sekiranya ada anggota keselamatan yang tidak serius ketika menjalankan tugas di resort.
Pada masa ini terdapat 362 buah pulau di ESSZONE. Daripada jumlah itu, tujuh pulau mempunyai pusat peranginan iaitu Kapalai, Mabul, Pulau Bum-Bum, Pom-Pom, Mataking, Langkayan dan Billean.
HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA AGENSI
Esscom, sebagai agensi penyelaras, menempatkan pasukan keselamatan dan aset pertahanan di kawasan-kawasan strategik yang menjadi laluan masuk di kawasan perairan melibatkan semua komponen keselamatan dan tugas-tugas pertahanan secara holistik dan bersepadu.
Arahan penugasan masih terletak di bawah ketua perkhidmatan dan agensi masing-masing. Bagi mencapai matlamat penubuhannya, Esscom dari semasa ke semasa meningkatkan kerjasama dengan agensi penguatkuasa yang lain antaranya Jabatan Imigresen, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, pihak berkuasa tempatan dan agensi Persekutuan dan negeri yang berkaitan. Persefahaman itu menjadi asas kekuatan Esscom untuk menghadapi ancaman jenayah rentas sempadan atau jenayah penculikan.
Esscom merupakan entiti yang berjaya merealisasikan program Strategi Lautan Biru Kebangsaan hasil penggabungan komponen pertahanan, keselamatan dan awam.
Esscom turut mengukuhkan pelaksanaan program peningkatan semangat patriotisme masyarakat di ESSZONE serta menyelaras dan memantapkan program pembangunan sosial ekonomi berteraskan keselamatan kepada kumpulan sasar di ESSZONE.
Esscom ditubuhkan pada 1 April 2013 di bawah Peraturan-Peraturan Pemeliharaan Keselamatan Awam 2013 selepas insiden pencerobohan pengganas Sulu di Kampung Tanduao, Lahad Datu Sabah pada awal Mac 2013.
Dianggotai empat komponen utama iaitu Polis Diraja Malaysia (PDRM), Angkatan Tentera Malaysia (ATM), Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dan Pegawai Awam, asas penubuhannya ialah mempertahankan kedaulatan dan keselamatan rakyat Sabah susulan pencerobohan pengganas Sulu di Tanduo, Lahad Datu.
Matlamat Esscom antaranya memastikan dan mempertingkatkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat, memastikan kesejahteraan hidup, kesihatan awam dan kewujudan bersama, memastikan, memelihara dan memudahkan penjalanan secara bebas serta melaksanakan tindakan yang sewajarnya untuk menempatkan semula orang atau kumpulan orang di Zon Selamat Timur Sabah (ESSZONE).
ESSZONE meliputi 10 daerah iaitu Kudat, Pitas, Kota Marudu, Sandakan, Kinabatangan, Beluran, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau

Pantai Timur Sabah sentiasa jadi sasaran kumpulan pengganas dari selatan Filipina yang gemar melakukan penculikan.

Pantai Timur Sabah sentiasa jadi sasaran kumpulan pengganas dari selatan Filipina yang gemar melakukan penculikan.

pom 3

Laporan Program Transformasi Kerajaan 2013

12 Mei 2014
Datuk Seri Najib Tun Razak mengatakan bahawa Program Transformasi Kerajaan (GTP) berjaya mencapai kejayaan 104 peratus daripada sasaran keseluruhan pada tahun lalu dengan keberhasilan ketara dalam mengupayakan ekonomi rakyat. Beliau berkata ketika melancarkan Laporan Tahunan GTP dan Program Transformasi Ekonomi (ETP). Pencapaian itu berdasarkan pengesahan oleh para pakar termasuk pihak berkecuali.
GTP

“Walaupun begitu, masih banyak usaha yang perlu dilakukan dan digemblengkan dalam kita memasuki fasa GTP 2.0 dengan semangat yang lebih membara, komitmen yang lebih tinggi serta iltizam lebih kukuh. Piawaian tinggi telah diletakkan kepada inisiatif GTP 2.0 yang telah mencabar pasukan pelaksanaan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) berbanding pencapaian GTP 1.0. Dengan meletakkan sasaran yang di luar kelaziman itu, kerajaan akan terus mencipta kejayaan di samping mengekalkan momentum transformasi.
GTP merangkumi tujuh NKRA iaitu menangani kos sara hidup rakyat; mempertingkatkan pembangunan luar bandar; mempertingkatkan pengangkutan awam bandar; mempertingkatkan taraf kehidupan isi rumah berpendapatan rendah; memastikan pendidikan berkualiti; mengurangkan jenayah dan membanteras rasuah.
GTP juga menerajui inisiatif transformasi sosial yang penting untuk mengubah perkhidmatan awam kepada semua pentadbiran yang dinamik, inovatif dan berfokuskan masyarakat.
Semua bidang GTP dan ETP telah melalui proses yang diteliti, dihalusi dan merundingi rakyat pelbagai lapisan dan sektor serta melalui lapan langkah proses transformasi iaitu hala tuju yang strategik, makmal, hari terbuka, pelan hala tuju, sasaran bagi penunjuk prestasi utama atau KPI, pelaksanaan, tatacara yang dipersetujui dan laporan tahunan.
Fakta kejayaan GTP termasuk ETP boleh dilihat melalui pelbagai manfaat besar yang dinikmati rakyat termasuk pemberian tambahan Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M) 2.0 yang telah berjaya memberi manfaat kepada lebih 4.8 juta isi rumah berpendapatan rendah selain hampir dua juta individu bujang berusia 21 tahun menerima manfaat apabila kerajaan memperluaskan skop pemberian BR1M kepada golongan itu dengan peruntukan RM500 juta.
“Fasa kedua GTP 2.0 juga menyaksikan seramai 1.2 juta pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta serta 5.2 juta orang pelajar sekolah menengah dan rendah dibantu melalui pemberian Baucar Buku 1Malaysia bernilai RM250 dan RM100 setiap seorang. Bagi mengurangkan beban golongan individu dan para peniaga, kerajaan telah menambah sejumlah 40 buah Kedai Rakyat 1Malaysia (KR1M), menjadikan keseluruhan 125 buah yang diyakini boleh membantu kumpulan rakyat terbanyak.

Selain itu tambahnya, kewujudan 254 Klinik 1Malaysia telah meningkatkan akses rawatan perubatan asas kepada masyarakat, dan dengan kos RM1 setiap pesakit, ini telah berjaya menangani lebih 10 juta kes kesihatan sejak dilancarkan pada 2010.

Kerajaan dalam fasa ini turut menitik berat soal perumahan dengan sebanyak RM2.1 bilion telah diperuntukkan tahun ini bagi membina 133,000 unit rumah mampu milik yang dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan seperti Perumahan Rakyat 1Malaysia (PR1MA), Jabatan Perumahan Negara dan Syarikat Perumahan Negara Berhad.

Kejayaan itu membuka mata banyak pihak sehingga ada di antara mereka meramalkan berdasarkan prestasi semasa tidak mustahil Malaysia mungkin muncul negara maju lebih awal daripada 2020. Kejayaan ini adalah sesuatu yang membanggakan kerana melebihi sasaran awal. Ia juga bukti jelas bahawa Malaysia kini berada di landasan yang tepat dan fokus kita selepas ini adalah mahu mencapai kejayaan lebih besar.Justeru, kerajaan akan menambah baik beberapa aspek terutama sistem penyampaian dan begitu juga dalam soal penerimaan rakyat.